РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників засідання секції заступників директорів
 ПТНЗ з навчально-виробничої частини та старших майстрів

 

25 серпня 2010 року

 

         Учасники засідання секції заступників директорів професійно-технічних навчальних закладів з навчально-виробничої частини та старших майстрів разом з представниками головного управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області аналізуючи роботу минулого навчального року відзначили, що головні зусилля педагогічних колективів, організаторів навчального процесу та методичного його забезпечення були зосереджено на реалізації пріоритетних напрямків діяльності професійно-технічної освіти проголошених МОН України на підсумковій колегії 27 серпня 2009 року, на серпневих заходах  ГУОіН, НМЦ ПТО у Дніпропетровські       області.

         Пріоритети передбачали:

1.          Створення системи забезпечення якості ПТО з орієнтацією навчального процесу на євроінтеграцію, запровадження державних стандартів, розширення експериментальної роботи.

2.          Запровадження перспективного планування розвитку навчальних закладів базованого на результатах досліджень.

3.          Впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій, покращення кадрового забезпечення з використанням нових форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та розповсюдженням їх досвіду.

4.          Подальше розширення мережі соціально-психологічних служб та підвищення ефективності їх роботи.

5.          Децентралізація ПТО шляхом наближення її функцій до ринку праці.

6.          Цілеспрямована робота на соціальну рекламу престижності кваліфікованої робітничої професії.

         Більшістю закладів здійснено конкретні кроки щодо осучаснення змісту ПТО:

              - спрямованню роботи на євроінтеграцію,

              -  розширенню спільної роботи з науковцями,

              - наближенню функцій ПТНЗ до потреб ринку праці

      Запроваджено 170 державних стандартів ПТО.  Протягом року велася цілеспрямована робота на замовлення стандартів професійно-технічними навчальними закладами.

      Педагоги ПТНЗ області є учасниками розробки стандартів, базованих на рівнях компетенції, 7 ПТНЗ області в складі  творчих груп розробляють стандарти з будівельних професій, професій гірничовидобувної та машинобудівельної галузей.

        Головним інструментом осучаснення змісту професійного навчання робітників є використанням світового досвіду. Профтехосвіта області підвела підсумки п’ятирічному 2005 – 2010 р.р українсько-канадському проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Важливими  складовими проекту стали напрацюваннями на рівні Міністерства освіти і науки України:

 - створення веб-порталу;

      - системні моніторингові дослідження з питань структури державного

         замовлення,  кадрового забезпечення та наявності матеріально-технічної бази,

 які сприяли покращенню якості планування розвитку навчальних закладів через системну аналітичну роботу інформаційно-аналітичного центру НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. За навчальний рік проведено моніторинг діяльності ПТНЗ з 10 напрямків: анкетування випускників, роботодавців, аналіз регіонального ринку праці,  входження ПТНЗ, анкетування учнів ПТНЗ - випускників інтернатів, тощо. Практично кожен заклад має сайт, використовує можливості  веб-порталу  ПТО МОН України.

         Ефективною стала система підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, що визначена наказом МОН України від 14.08.2009 р.№ 749. Створено нові школи резерву керівних кадрів (школа кадрового резерву старших майстрів, школа кадрового резерву заступників директорів).  Протягом 2009/2010 навчального року системною була робота з підвищення ефективності професійного навчання дорослого населення (Школа педпрацівників з освіти дорослих).

         Напрямки роботи з децентралізації ПТО наблизили функції ПТНЗ до потреб ринку праці, про ліцензовані нові професії, збільшилась кількість слухачів із числа незайнятого населення.

         Визначено значущість соціального партнерства закладів ПТО і підприємств- виробничників з питань підготовки майбутніх робітників-будівельників, забезпечення реалізації такої важливої функції держави, як формування трудового потенціалу.

         Всі навчальні заклади намагаються застосовувати нові технології у навчально-виробничому процесі, впроваджують різноманітні форми навчання.

           Покращенню впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних та інформаційних технологій сприяла системна підготовка та проведення виставки „Профтехосвіта  - 2010”.

                   Результатом роботи з осучаснення соціальної реклами престижності кваліфікованої робітничої професії є виконання державного замовлення на 2009/2010 навчальний рік.

                  Разом з тим аналіз результатів діяльності ПТНЗ у минулому навчальному році відзначає невикористані резерви та проблеми в організації навчально-виробничого процесу.

         А саме:

      1. Забезпечення майстрами виробничого навчання свідчить про невідповідність

          займаній посаді значної частини педпрацівників цього напрямку.

          Не приділяється належної уваги підвищенню їх кваліфікації та стажуванню

2.     Виробнича діяльність не є пріоритетною в організації професійної підготовки. Втрачається навчальна роль учасників.

3.     Не в повній мірі забезпечується реалізація пріоритетів МОН спрямованих на наближення умов навчання до умов виробництва. Значна кількість закладів не створює центри нових виробничих технологій.

      Виходячи з вищезазначеного, учасники засідання секції рекомендують:

 

Керівникам навчальних закладів

1.     Спрямувати діяльність колективів ПТНЗ на реалізацію рішення колегії МОН України від 26.08.2010р. „Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 н.р.”.

2.     Забезпечити організований початок навчального року, впровадження робочих навчальних планів на основі Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників, визначеної листом  МОН України від 13.08.2010р. № 1/9-558

3.     Забезпечити апробацію стандартів профтехосвіти, базованих на рівнях компетенцій

4.     На протязі навчального року забезпечити системну роботу з приведення професійного рівня майстрів виробничого навчання у відповідність до кваліфікаційних вимог

5.     Проводити роботу разом з замовниками кадрів по створенню  центрів нових виробничих технологій з усіх масових професій

6.     Спланувати та забезпечити виробничу діяльність з кожної професії відповідно до навчальних планів та програм, зосередити навчання учнів на випуску реальної продукції

7.     Ввести в практику роботи навчальних закладів проведення тижнів та місячників професій як форми підвищення якості професійної підготовки та системного контролю за результатами роботи викладачів профтехциклу та майстрів виробничого навчання

8.     Практикувати проведення оглядів (конкурсів) кабінетів, майстерень

9.     Впроваджувати в практику роботи закладів перспективне планування базоване на результатах анкетування, моніторингів результативності діяльності учасників навчально-виробничого процесу та соціальних партнерів

10. Розробити критерії оцінки результативності роботи педпрацівників за кінцевими результатами та впровадження нових форм та методів профпідготовки

11. Спланувати роботу професійно-технічних навчальних закладів на новий навчальний рік з урахуванням таких пріоритетів:  

1.               Децентралізація - основа осучаснення ПТО.

2.               Підвищення якості професійної освіти шляхом покращення ефективності виробничої діяльності .

3.               Сучасний майстер виробничого навчання - основа підвищення професійного рівня учня (слухача).

4.               Інформаційне забезпечення навчального процесу - головна функція сучасного закладу профтехосвіти.

5.               Апробація стандартів ПТО відповідно до експериментальних навчальних планів, розроблених за модульним принципом.

Схвалено учасниками секції

 заступників директорів ПТНЗ

 з НВЧ та старших майстрів

25 серпня 2010р.