Круглий стіл для керівників ПТНЗ 1-го атестаційного рівня

 

З метою реалізації пріоритетних напрямків, визначених Міністерством освіти і науки на 2009-2010 навчальний рік 26.02.2010 року, формування якісного замовлення на робітничий кадровий потенціал на базі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Дніпропетровської області відбулося засідання круглого столу за темою «Роль органів управління ПТО та методичних служб в координації надання освітніх послуг ПТНЗ І рівня атестації».

           В роботі семінару прийняли участь керівники ПТНЗ І-ІІ рівня атестації, керівники підприємств, представники соціальних служб області, Всеукраїнської асоціації педпрацівників,   працівники методичних служб. 

Учасники круглого столу звернули особливу увагу на необхідність підвищення ролі управління та методичних служб з питань атестації навчальних закладів та ліцензування освітньої діяльності, а також формування ринку праці регіону кваліфікованими робітничими кадрами.    

Визначили, що ПТНЗ І рівня атестації намагаються застосовувати нові технології у навчально-виробничому процесі, впроваджують різноманітні форми навчання.

Разом з тим, учасниками круглого столу були окресленні проблемні питання:

-         низький відсоток ліцензованих професій:

-         атестація ПТНЗ І рівня, під час якої виникають певні невідповідності вимогам атестації;

-         недостатня (чи, навіть, відсутня) мережа ПТНЗ в окремих галузях;

-         невідповідність обсягів та напрямів підготовки кадрів потребам ринку праці;

-         впровадження державних стандартів у закладах даного типу.