МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

НАКАЗ

 

м. Дніпропетровськ

16.10.2008     

                                   №  852

 

 

 

Зареєстровано

в Головному управлінні  юстиції

у Дніпропетровській області

06 листопада 2008р.
                                      за
36/1511

 

Про проведення обласного огляду-

конкурсу «Краща бібліотека

професійно-технічного

навчального закладу»

 

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.07.1999 за № 449/3742, Положення про головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.08.2005 № 260-р-05, згідно з планом роботи головного управління освіти і науки облдержадміністрації на 2008 рік та з метою вдосконалення бібліотечного обслуговування, формування у учнів потреби в інформації та підвищення культури читання, покращення якості роботи інформаційно-освітніх центрів при бібліотеках професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), сприяння проведенню культурно-масових заходів, умов навчання й саморозвитку учнів в позаурочний час,

Н А К А З У Ю:

 

1. Провести з 17  по 30 листопада 2008 року обласний огляд-конкурс на кращу бібліотеку ПТНЗ (далі – огляд-конкурс).

2. Затвердити Положення про проведення обласного огляду-конкурсу на кращу бібліотеку ПТНЗ (додається).

3. Створити організаційний комітет та журі у складі згідно з додатками 1, 2.

4. Директорам ПТНЗ області:

4.1. Забезпечити участь закладу у огляді-конкурсі;

4.2. Забезпечити подання заявки та конкурсних матеріалів до оргкомітету огляду-конкурсу до 20 листопада 2008 року.

5. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (Василиненко В.М.):

5.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення огляду-конкурсу.

5.2. Підвести підсумки огляду-конкурсу до 25 листопада 2008 року.

5.3. Провести заключний етап та нагородження переможців огляду-конкурсу до 30 листопада 2008 року.

6. Координацію роботи з виконання цього наказу покласти на начальника відділу професійно-технічної освіти та ліцензування          Кузнецову Г.І., контроль – на заступника начальника головного управління освіти і науки Демуру А.Л.

 

 


Начальник головного

управління освіти і науки                                                   В.В.СИЧЕНКО

       

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації

від 16.10.2008 № 852

 

Зареєстровано

в Головному управлінні  юстиції

у Дніпропетровській області

06 листопада 2008р.
                                      за
36/1511

 

Положення

про обласний огляд-конкурс „Краща бібліотека

професійно-технічного навчального закладу”

 

І.  Загальні положення

 

1.1.     Огляд-конкурс „Краща бібліотека професійно-технічного навчального закладу” (далі - огляд-конкурс) проводиться  серед  професійно-технічних  навчальних закладів області (далі - ПТНЗ) та спрямований на вдосконалення бібліотечного обслуговування, формування в учнів потреби в інформації та підвищення культури читання, покращення якості роботи інформаційно-освітніх центрів при бібліотеках ПТНЗ, сприяння проведенню культурно-масових заходів, покращенню умов навчання й саморозвитку учнів в позаурочний час.

1.2.     Завдання огляду-конкурсу:

стимулювати адміністрацію та учнівське самоврядування ПТНЗ до розвитку бібліотеки, збільшення бібліотечних фондів, покращення її обладнання;

систематизувати проведення культурно-масових заходів, сприяти покращенню творчого дозвілля учнів ПТНЗ;

покращити взаємодію адміністрації ПТНЗ та учнівського самоврядування;

привернути увагу науково-педагогічної громадськості, спонсорських організацій  до проблем виховання учнів ПТНЗ;

покращити умови навчання учнів;

заохочувати молодь до знайомства з надбанням світової літератури.

 

ІІ. Порядок проведення огляду-конкурсу

 

2.1. Учасниками огляду-конкурсу є професійно-технічні навчальні заклади області, які мають бібліотеки.

2.2. Організація та керівництво оглядом-конкурсом покладається на організаційний комітет.

2.3. Оцінювання, аналіз результатів конкурсних етапів та визначення переможців покладається на журі.

 

2.4. Склад оргкомітету та журі затверджується наказом головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

  2.5. Огляд-конкурс проводиться в два етапи:

  I етап  – керівництво ПТНЗ подає заявку та тематичні матеріали з досвіду роботи бібліотеки відповідно до критеріїв огляду-конкурсу. За наданими тематичними матеріалами журі проводить первинний відбір і визначає учасників ІІ етапу. За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються запрошення на участь у ІІ етапі. Учасниками ІІ етапу є ПТНЗ, які за підсумками І етапу набрали не менше 100 балів.

II етап – журі огляду-конкурсу вивчає стан організації роботи у бібліотеках ПТНЗ, які претендують на призові місця, та визначає переможців за номінаціями:

 краща організація роботи в бібліотеці (самопідготовка учнів, проведення вікторин, конкурсів, відвідування);

 краще обладнання бібліотеки;

 краща організація роботи учнівського самоврядування в бібліотеці  (проведення КВК, форумів, оформлення газет, стендів)

     по кожній з 4-х регіональних груп ПТНЗ:

 ПТНЗ м.Дніпропетровська;

 ПТНЗ м.Кривого Рогу;

 ПТНЗ інших міст області;

 сільські ПТНЗ області.

 

 

 

 

ІІІ.  Критерії огляду-конкурсу

 

3.1. Журі для визначення переможців керується критеріями (у дужках зазначений максимальний бал):

    обладнання бібліотеки  (30);

  організація роботи бібліотеки (планування, спільні заходи з громадськими організаціями, тощо) (20);

    організація роботи інформаційного центру при бібліотеці ПТНЗ (10);

  роль учнівського самоврядування (30);

  заходи адміністрації ПТНЗ з розширення бібліотечного фонду та покращення матеріально-технічної бази (30);

  збереження майна бібліотеки (10);

  наявність виставки творчих робіт учнів ПТНЗ в бібліотеці (літературні твори, реферати, малюнки, стіннівки, статті в ЗМІ, тощо) (20);

   естетичність оформлення стендів, наглядної агітації та періодичність зміни в них інформації (10);

  культура спілкування та поведінки в бібліотеці (10);

  найкращий читач серед педагогічних працівників та учнів ПТНЗ (кількість художньої та спеціальної літератури) (10);

  відгуки учнів ПТНЗ про роботу бібліотеки (10);

  залучення спонсорської підтримки (10).

3.2.       Рейтинг рівня організації роботи бібліотек на І та ІІ етапах визначається у відповідності до критеріїв, зазначених в п. 3.1.

ІV. Оформлення результатів та нагородження переможців

 огляду-конкурсу

4.1.        Загальні підсумки огляду-конкурсу оформлюються протоколом, який підписують голова (заступник голови) та члени журі.

4.2.        На підставі рішення журі видається наказ головного управління освіти і науки облдержадміністрації із затвердженням загальних результатів огляду-конкурсу.

4.3.        Переможці огляду-конкурсу за регіонами нагороджуються  дипломами та цінними подарунками.

V.  Фінансування огляду-конкурсу

                       Фінансування підготовки і проведення огляду-конкурсу  здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, запланованих на 2008 рік.

5.2. Кошторис витрат на проведення огляду-конкурсу та придбання цінних подарунків для переможців огляду-конкурсу затверджується заступником голови облдержадміністрації.

 

 


Начальник відділу професійно-

технічної освіти та ліцензування                           Г.І.Кузнецова

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

                                                               до наказу головного управління                                освіти і науки облдержадміністрації

від 16.10.2008 № 852

 

 

Склад оргкомітету

обласного огляду-конкурсу „Краща бібліотека

 професійно-технічного навчального закладу”

 

 

Демура А.Л. - заступник начальника головного управління освіти і науки - голова оргкомітету

Кузнєцова Г.І. - начальник відділу професійно-технічної освіти та ліцензування - заступник голови оргкомітету

 

Члени оргкомітету:

 

Василиненко В.М. - директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;

Корнієнко М.М. - заступник директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;

Зозуля Н.В. -  директор Криворізького міського методичного центру профтехосвіти

Боднар Л.П. - головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та ліцензування;

Філіппов А.К. - заступник голови обласної організації ВАПП;

Ревнівцев М.П. - голова президії ради директорів, директор Дніпропетровського навчально-виробничого центру підготовки і перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв’язку;

Олійник Л.О. - методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

 


Начальник відділу професійно-

технічної освіти та ліцензування                                     Г.І.Кузнецова

 

 

   Додаток  2

                                                                 до наказу головного управління                                  освіти і науки облдержадміністрації

   від 16.10.2008 № 852

 

Склад журі

обласного огляду-конкурсу „Краща бібліотека

 професійно-технічного навчального закладу”

 

Василиненко В.М. - директор навчально-методичного центру професійно-технічної  освіти  у Дніпропетровській області - голова журі

Зозуля Н.В. -  директор Криворізького міського методичного центру професійно-технічної освіти - заступник голови журі

Члени журі:

Городнянська Л.А. - методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області;

Шаповалова А.В. - методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області;

Козловський Г.Ф. - методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області;

Олійник Л.О. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області;

Керницька Т.В.     - методист Криворізького міського методичного центру професійно-технічної освіти;

Гуткіна Е.Д. -  методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області;

Горбатенко Т.І. - заступник директора  з навчально-виховної роботи      Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти поліграфії та інформаційних технологій;

Таран Л.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи  Західно-Донбаського професійного ліцею;

Мартинова Т.І. - заступник директора з навчально-виховної роботи Дніпропетровського центру професійної освіти  

 


Начальник відділу професійно-

технічної освіти та ліцензування                                     Г.І.Кузнецова