Інформація про спільне засідання НМР НМЦ ПТО

та ради директорів ПТНЗ

За планом роботи НМЦ ПТО 04.04.2008 р. на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців Кривого Рогу відбулося спільне засідання НМР НМЦ ПТО та ради директорів з питань впровадження інноваційних проектів та організації роботи органів учнівського самоврядування в ПТНЗ Кривого Рогу.

Заслухавши інформацію заступника директора НМЦ ПТО у Дніпропетровськ-кій області Корнієнка М.М. Про хід виконання інноваційних проектів ПТНЗ у Дніпропетровської області, запропонованих МОН України, НМР зазначає, що кращих результатів щодо впровадження інноваційних проектів ПТНЗ України досягнуто на цей час такими професійно-технічними закладами: Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій; Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів та ресторанного сервісу; Синельниківський професійний ліцей; Криворізький навчально-виробничий центр, які оновлюють зміст професійно-технічної освіти шляхом впровадження інноваційних освітньо-виробничих технологій у навчально-виробничий процес.

Разом з тим, є професійно-технічні навчальні заклади, які до цього часу ще не визначили маршрути впровадження інноваційних проектів.

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшої активізації впровадження інноваційних проектів ПТНЗ України у навчально-виробничий процес НМР відзначає:

1.     Позитивну роботу впровадження інноваційних проектів, запропонованих МОН України, навчальними закладами профтехосвіти міст Дніпропетровська, Кривого Рогу.

2.     Директорам навчальних закладів профтехосвіти ПТУ-71, 72, 48, 50, 81, 88, 91, ВПУ-70, активізувати роботу з впровадження інноваційних навчально-виробничих технологій у навчально-виробничий процес та повідомити НМЦ ПТО про обрані інноваційні проекти до 1 квітня 2008 року.

3.     Доручити члену навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Дніпропетровській області Козловському Г.Ф. до 10.04.2008 року

завершити роботу щодо узагальнення відомостей про інноваційні проекти ПТНЗ області та видати відповідний збірник.

Заслухавши та обговоривши питання Про організацію роботи учнівського самоврядування в ПТНЗ м. Кривого Рогу, навчально-методична рада відзначає:

-         послідовну, цілеспрямовану, систематичну роботу щодо демократизації управління навчально-виховним процесом через впровадження учнівського самоврядування в навчальних закладах м. Кривого Рогу;

- достатній рівень розвитку учнівського самоврядування в КПГМЛ, ПТУ № 45, КПБЛ, КЦППРКБГ, КНВЦ, КПТМЛ (директори Касьян В.А., Семенов П.Б., Сєнін А.Б., Баховський С.Й., Легун В.Т., Пентегов В. М.).

Навчально-методична рада рекомендує:

Директорам ПТНЗ

1.           Сприяти розвитку демократичних засад управління навчально-виховним процесом через залучення громадських організацій та учнівського самоврядування.

2.           Вважати основними функціями самоврядування в ПТНЗ області:

- створення умов для самореалізації особистості, свідомий вибір духовних цінностей;

- формування естетичних потреб, екологічної і фізичної культури, культури почуттів і спілкування.

3.           Активізувати пошукову, науково-дослідницьку роботу педагогічних працівників ПТНЗ щодо нових підходів у вихованні.

4.     Залучати учнів ПТНЗ до вирішення питань, що постають перед навчальними закладами.

5.     Забезпечити ефективність та результативність навчально-виховного процесу через розвиток оздоровчої компетентності учнів і втілення в усі ланки навчального закладу оздоровчого аспекту.

6.     При підведенні підсумків роботи, оцінці діяльності окремих членів педколективу враховувати рівень впровадження учнівського самоврядування в навчальних групах, як один із позитивних критеріїв.

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, Криворізькому ММЦ ПТО

1.   Надавати постійну методичну допомогу педагогічним колективам у впровадженні та виконанні державної політики з демократичних засад управління навчально-виховним процесом.

2.           Сприяти розширенню і зміцненню співпраці з громадськими
організаціями, ВНЗ, міськими службами сім'ї та молоді з питань навчання лідерів, залучення їх до активної громадської роботи.

3.     Систематично висвітлювати роботу органів учнівського самоврядування, піклувальних рад, хід демократизації управління навчально-виховним процесом у засобах масової інформації.

 

Голова ради В.М. Василиненко

 

Секретар Л.І. Подчезерцева