Про стан проведення експериментальної роботи в ПТНЗ Дніпропетровської області

        Експериментальні педагогічні майданчики Академії наук України створені на базі Дніпропетровського навчально-виробничого центру-2 та  Дніпропетровського центру профтехосвіти з поліграфії і інформаційних технологій .

Експериментальний  педагогічний майданчик ДНВЦ-2 працює за темою «Організаційно-педагогічні засади багатопрофільного навчально-виробничого комплексу з підготовки фахівців для підприємств малого та середнього бізнесу».

Завдання експерименту:

-         створення нових напрямків професійно-технічної освіти відповідно
до   невідкладних потреб виробництва та дефіциту кваліфікованих
кадрів   (ліцензування   нових   потреб,   підготовка  та   сертифікація
педпрацівників);

-         зміцнення матеріально-технічної бази ДНВЦ-2 завдяки укладанню
інвестиційного договору;

-         підвищення спеціальної захищеності учнів та викладачів за рахунок
додаткових коштів фінансування;

-         впровадження     у     навчальний     процес     нових     інформаційних
технологій на основі використання комп'ютерної техніки, локальних
і   глобальних   електронних   мереж     та  створення   на  цій   основі
науково-методичних матеріалів;

      Експериментальний педагогічний майданчик ДЦ ПТО ПІТ функціонує за темою:«Моделювання діяльності інноваційне - навчального закладу на основі програми соціального партнерства, як підсилення управління якістю освіти».

На першому діагностично-аналітичному етапі розроблено програму дослідження та ряд завдань щодо вивчення та впровадження передового досвіду:

-         проведено       ряд       моніторингових       досліджень       з       питань
працевлаштування та аналізу комплектування держзамовлення;

-         організовано        та    проведено    круглий    стіл    з    роботодавцями
видавничо-поліграфічної галузі за темою «Соціальне партнерство -
основа умова якості професійної освіти»;

-         розроблені    заходи    з    апробації    та    упровадження    державних
стандартів провадження державних  стандартів профтехосвіти: з 4-х
професій:       «оператор      комп'ютерної      верстки»;       «оператор
комп'ютерного    набору»;    «друкар    високого    друку»;    «друкар
плоского друку»; «адміністратор. Секретар керівника».

В навчальному закладі створено лабораторію розвитку, моніторингу та модернізації освітніх послуг. Розробляються рейтингова оцінка психологічного клімату в колективі та проведення моніторингових досліджень. Аналіз змін у змісті навчання у зв'язку з введенням ступеневого навчання.

Проведено бізнес-тренінг для учнів з різних спеціальностей, як активної форми входження до професії.

Вивчено методику навчання учнів поліграфічного профілю в Західноавстрійських країнах.

Прийнята участь у міжнародному семінарі-практикумі німецької поліграфічної філії «Гейдельберг».

Підготовлено документи до тендерного відбору на право перенавчання безробітних громадян.

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених

у запас військовослужбовців

         З 1999 року на базі навчального закладу функціонував експериментальний майданчик та науково-дослідна лабораторія Інституту педагогіки і психології АПН України.

        З 2000 року - експериментальний педагогічний майданчик МОН
України з проблеми впровадження с степеневої професійної освіти щодо
створення нових організаційно-педагогічних форм підготовки

кваліфікованих робітників та молодих спеціалістів.

Основна мета діяльності експериментального нового змісту освіти, зокрема, інтегрованих навчальних планів, освітньо-професійних програм, методичного інструментарію нового покоління.

Результатом науково-дослідницької роботи став виданий спільно з Інститутом освіти АПН України збірник наукових праць «Ступенева професійна освіта: досвід, проблеми, перспектива», в якому узагальнено досвід з проблеми ступеневої освіти.

Експериментальна діяльність була підготовлена ліцензійними та акредитацій ними експертизами, за результатами яких за трьома напрямками «інженера механіка», «швейне виробництво», харчові технології та інженерія навчальний заклад було акредитовано за 1 акредитаційним рівнем.

Оновлення методичного інструментарію навчального закладу в ході експериментальної дослідницької роботи було спрямоване на впровадження інноваційних педагогічних та інформаційних телекомунікаційних технологій.

Експериментальна лабораторія на базі Криворізького професійного гірничо-металургійного ліцею та  ПТУ № 29.

Тема. Псигологійчні умови розвитку професійного мислення учнів ПТНЗ „гірничого профілю. Діяльність на період з 2006-2008р.

Мета: підвищення якості підготовки кваліфікації робітників через розвиток професійно-технічного мислення у процесі роз'ясування задач виробничого характеру.

Результати попередні експерименти:

-    розроблено  проект  «Програми  розвитку  професійного  мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю;

планується видання методичного посібника для педагогічних працівників, «Психологічні умови розвитку професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю»,

готується електронна версія навчального посібника, задачі професійного спрямування для гірничих професій.

Методисти :  Козловський Г.Ф.

  Волошина Л.Г.