Проект

“Децентралізація управління професійним навчанням в Україні”

 

 

Вже другий рік Дніпродзержинське вище професійне училище є учасником українсько-канадського проекту “Децентралізація управління професійним навчан-ням в Україні”.

Витримавши досить суттєву конкуренцію з боку інших навчальних закладів училище, в рамках проекту, стало пілотним навчальним закладом з професії токар.

Метою проекту є підвищення ефективності та продуктивності системи професійного навчання, впровадження механізму децентаралізації фінансового та адміністративного менеджменту системи професійного навчання. Переваги, порівняно з традиційними засобами навчання, очевидні і дають змогу задовольнити потреби роботодавців.

За цей невеликий період було проведено значний обсяг робіт. Створена робоча група з реалізації цілей проекту на чолі з заступником директора з навчально-виробничої діяльності Цвіндою Г.М.. До складу робочої групи увійшли методист Гінтер М.В., голова методичної комісії металообробки Черевко Н.В., майстер виробничого навчання токарів Споршев О.Б.

Учасники робочої групи взяли участь у 11 семінарах, на яких ознайомились з досвідом Канадських фахівців.

Спільно з Канадським фахівцем Діком Уолсоном робочою групою були розроблені навчальні програми, які були узгодженими з роботодавцями. Відмінність даної програми від існуючих нині та затверджених Державними стандартами професійно-технічної освіти в тому, що вона складена у вигляді навчальних кроків (модулів). Кількість годин відведених на освоєння кожного кроку визначена провідними метало обробниками, представниками підприємств замовників кадрів.

На виконання програми викладачами училища розроблено цілий ряд методичних посібників.

 

 

Обговорено та схвалено перелік необхідного обладнання, комплексно-методичного забезпечення необхідного для виконання навчальної програми, а також потреба у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників.

Всі заплановані заходи виконуються згідно графіка.

Так, на протязі вересня-грудня 2006р. викладачами Черевко Н.В. (спецтехнологія), Гінтер М.В. (матеріалознавство), Холтиненко А.В. (електротехніка) пройшли підвищення кваліфікації у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті та Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровська), де були ознайомлені з сучасними технологіями обробки деталей, інструментальним матеріалами з новітнім електротехнічним обладнанням.

В училищі для педагогічних працівників було проведено три семінари з теми “Особистісто-орієнтований підхід до навчання учнів і слухачів”, в яких взяли участь 42 педагогічних працівника.

На початку жовтня 2006 року з метою більш детального ознайомлення з міжнародним досвідом підготовки дорослого населення  директор училища

Неклеса В.В. відвідав Канаду, провінцію Саскачеван. У ході поїздки директор училища був ознайомлений з системою підготовки робітничих кадрів провінції Саскачеван, досвідом роботи Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій (SIAST) та принципом роботи регіональних коледжів, які безпосередньо займаються підготовкою робітничих кадрів. У ході відвідування навчальних закладів провінції Саскачеван вивчався досвід роботи дорадчих рад з професії, особливо в розрізі приближення навчальних програм підготовки до вимог роботодавців.

А у січні 2007 року заступник директора ДВПУ Цвінда Г.М., ознайомився з професійною освітою Словакії.

Одним із шляхів налагодження дійового партнерства стало створення Консультативної ради зі спеціальності токар та Дорадчого комітету училища.

Дорадчий комітет училища – це представницький орган до якого входять керівники підприємств-замовників кадрів, які відстоюють в даному органі власні інтереси, управління економіки міськвиконкому, яке відстоює інтереси економіки міста, керівництво центру зайнятості, яке представляє запити безробітних та управління освіти і науки міськвиконкому, що представляє запити випускників шкіл. Основна функція дорадчого комітету – розробка пропозицій з номенклатури професій і обсягів підготовки з урахуванням потреб економіки та населення .

Основною ж функцією Консультативної ради з професії токар є розробка пропозицій до навчальних програм. До складу ради входять фахівці токарної справи основних підприємств-замовників кадрів (ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат”, ВАТ “Дніпровагонмаш”, ВАТ “Дніпродзержинський коксохімічний завод”). Робота Консультативної ради з професії дає можливість наблизити навчання до потреб роботодавця.

Значну допомогу в організації роботи Дорадчого комітету училища та Консультативних рад з професії надали Канадські представники Джері Бонзал та Грант Мак Тавіш.

Як сказав директор інституту прикладних наук та технологій канадської провінції Саскачеван експерт з менеджменту Джері Бонзал: “Задача консультативної ради, надати учбовому закладу найбільш якісну пораду”. Ділячись досвідом своєї роботи, канадський гість розповів про те, як у зв’язку зі збільшенням об’ємів видобутку газу Консультативна рада перед його учбовим закладом поставила задачу підготувати спеціалістів, спроможних швидко оволодіти за новою методикою. Поставлене завдання вимагало нових програм, обладнання. А висновок – підготовка фахівців за новими сучасними професіями, які потрібні роботодавцю.

У березні 2007 р. безпосередньо в училищі працював канадський волонтер Микола Воротиленко. На семінарах, які організував та провів Микола Воротиленко викладачі та майстри ознайомилися більш детальніше з канадською методикою навчання токарів, була дана допомога майстрам та викладачам в організації теоретичного та практичного навчання.

В 2006/2007 навчальному році в училищі пройшли підготовку дві сигнальні групи з професії “Токар”, де відпрацьовувалися набуті знання педагогами з досвіду роботи іноземних фахівців. Перші результати апробації – це підвищення якості теоретичної підготовки токарів (рівень якості навчальних досягнень зріс з 60 % до 90%).

Підвищувати ефективність професійної освіти можна тільки здійснюючи навчання на сучасному обладнанні. Тому з метою оновлення матеріальної бази навчання у квітні 2007 року канадською стороною поставлено у училище чотири новітніх (2006-2007р.р. випуску) універсальних токарних верстата виробництва Чехії на загальну суму 251 тис. грн. Таких новітніх металорізальних верстатів не має не те, що в професійно-технічних закладах області, а й на підприємствах міста. Підготовка робітників на самому новітньому обладнанні завдяки проекту вже сьогодні реалізується в училищі.

Наявність в навчальному закладі такого обладнання дає можливість здійснювати не тільки підготовку до рівня масових розрядів (3-4) а й підвищувати кваліфікацію до рівня 5-6 розрядів.

Анкетування викладачів, роботодавців, учнів показало, що завдяки участі у українсько-каданському проекті рівень професійної та теоретичної підготовки в цілому став більш ефективніший.

Останні пів року пройшли під знаком розробки бізнес-плану, тобто такого плану роботи навчального закладу на 2007/2008 навчальний рік котрий був би реальний з чітко визначеними цілями, підкріплений відповідними фінансовими потоками і головне зрозумілий роботодавцями.  

Протягом квітня-травня 2007р. робоча група училища пройшла навчання з бізнес планування. Навчання здійснювали канадські та українські фахівці з бізнес планування.

З червня розпочався процес підготовки  бізнес-плану навчального закладу.

В ході підготовки роботи здійснено анкетування випускників, абітурієнтів та роботодавців.

В ході анкетування випускників виявлені слабкі місця навчальних програм та проблемні питання в організації навчання.

Аналіз анкет абітурієнтів вказав на недоліки в організації профорієнтаційної роботи.

Анкетування роботодавців дозволило отримати дані про якість підготовки випускників, їх готовність до самостійної співпраці, а також визначити перспективи співпраці з підприємствами-замовниками.

В ході підготовки до бізнес-планування робочою групою училища проаналізована галузь в якій працює навчальний заклад – професійно-технічна освіта м. Дніпродзержинська. Виявлено, що з більшості професій у училища є конкуренти серед професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) міста. Так з 4 ПТНЗ міста зварників готує 3 ПТНЗ; верстатників – 2 ПТНЗ; електромонтерів – 2 ПТНЗ; машиністів крану (кранівників) – 2 ПТНЗ; операторів комп’ютерного набору – 2 ПТНЗ.

Робочою групою здійснено аналіз  матеріально-технічної бази училища, фінансового стану та рівня керівництва навчальним процесом.

В процесі роботи були визначені:

-   пріоритетні напрямки методом мозкового штурму;

-   сформулювати цілі до вибраних напрямків;

-   відповідальних та терміни виконання проекту плану досягнення цілей.

 

 

 

11 грудня 2007р. бізнес-план Дніпродзержинського вищого професійного училища 2007/2008 на навчальний рік презентовано на засіданні Дорадчого комітету навчального закладу. Був зроблений детальний аналіз бізнес-плану. Представники підприємств-замовників активно взяли участь в обговорені основних розділів з бізнес-плану. Були зроблені висновки, що бізнес-план навчальний заклад може використовувати:

-   як управлінський засіб;

-   для визначення пріоритетів;

-   для розподілу ресурсів;

-   для визначення досягнення цілей;

-   для зв’язку навчального закладу із зовнішніми зацікавленими сторонами.

У процесі роботи в проекті відсутні штамп і стандарт. У той же час зберігаються кращі традиції та напрацьований роками досвід. Не зважаючи на численні проблеми, яких не мало в системі професійно-технічної освіти, працівники училища залишаються ентузіастами, оптимістами, справжніми борцями за цю систему, покликання якої – підготовка кваліфікованого робітника та виховання любові до обраної професії.

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДВПУ                                                        В.В. Неклеса