Реалізація компетентністно-особистістного підходу при формуванні професійних знань та навичок учнів ПТНЗ