Реалізація проектної технології навчання через творчі дипломні роботи учнів