Педагогічний стартап - 2018


Напрямки співпраці ПТНЗ з громадськими організаціями

Навчально-практичні центри: результати роботи

Застосування інноваційних методик викладання в контексті формування навичок 21 століття

Реалізація проектної технології навчання через творчі дипломні роботи учнів

Реалізація компетентністно-особистістного підходу при формуванні професійних знань та навичок учнів ПТНЗ

Використання козацьких навчально-виховних традицій в ПТНЗ

Організація учнівського самоврядування