Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

КЕРІВНИЦТВО


ДИРЕКТОР
Василиненко Віктор Михайлович ,
Заслужений працівник освіти України
Тел.:
0562-36-11-82
0562-31-25-82

Здійснює загальне керівництво обласною методичною службою профтехосвіти, створює умови для її ефективної діяльності , у межах своїх повноважень реалізовує державну політику у сфері ПТО, відповідає за безпечні умови праці працівників установи


ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Гришаєва Олена Вікторівна
Тел. 0562-31-25-82

Координує роботу НМЦ ПТО щодо перспективного планування на рік та здійснює узагальнення цього напрямку роботи.

Організовує та проводить моніторингові дослідження роботи ПТНЗ області з головних напрямків діяльності , готує відповідні аналітичні матеріали та рекомендації.

Координує роботу щодо запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес ПТНЗ, відповідає за узагальнення кращого досвіду з цього напрямку діяльності.

У відсутності директора виконує його обов'язки, здійснює загальний контроль за діяльністю НМЦ ПТО.

Координує виставкову роботу профтехосвіти області та пропаганду робітничих професій.

Забезпечує методичний супровід та координацію дослідницько-експериментальної роботи в ПТНЗ області.

Координує співпрацю методичного центру та ПТНЗ з іншими організаціями, науковими установами.

Забезпечує організаційні заходи з проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів серед учнів (слухачів) та педпрацівників.

Забезпечує методичний супровід викладання предметів захисту Вітчизни та охорони праці


СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА
Мартинюк Ірина Геннадіївна
Тел. 0562-31-25-82

Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення і обслуговування роботи директора

Веде діловодство (оформляє довідково-інформаційну, розпорядчу документацію). Приймає кореспонденцію, що надходить на ім’я директора, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в НМЦ ПТО порядку і передає після її розгляду директором конкретним виконавцям для виконання

Здійснює контроль за строками виконання контрольних документів працівниками НМЦ ПТО

Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури . Забезпечує їх зберігання і у встановлені строки здає до архівуРеєстрація для ВПО

НА ЗАХИСТІ ДЕРЖАВИ

Національні цифрові ресурси

Роботодавцям

Навчально-методичні комплекти

Освітні програми

ОП часткових кваліфікацій

Вхідний контроль

• ЗАПИТУЙТЕ-ВІДПОВІДАЄМО

(інтерактивний зв’язок)

• АНОНС

Оголошення! Масові заходи читати»

ОЦІНКА ЗАХОДУ

РЕЄСТР КУРСІВ

Пошук документів:

Державна служба якості освіти
Інститут П(ПТ)О НАПН України
Інститут модернізації змісту освіти
Освітній портал Дніпропетровщини
Міністерство освіти і науки України
Національна агентство кваліфікацій
Дніпровська академія неперервної освіти
Білоцерківський інститут неперервної ПО
УМО НАПН України