Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

СУПРОВОДЖУЄМО ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ СТРУКТУР РЕГІОНУ

На черговому семінарі організаторів навчання робітничих кадрів в навчальних структурах, не підпорядкованих міністерству освіти і науки України, розглянуто питання про нові підходи формування фахівців, нові документи національного рівня, спрямовані на забезпечення попиту ринку праці в період воєнного стану та повоєнного періоду.

Привернуто увагу до необхідності підвищення якості проведення атестації професій, використання можливостей  семи акредитованих Центрів кваліфікації на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти та двох – на підприємствах, що функціонують за процедурою декларування.

Учасникам заходу запропоновано користування ресурсами Навчально- методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області при застосуванні сучасних підходів організації навчання за досвідом, набутим у ході міжнародних проєктів, запровадженні підготовки нових професій, що відповідають запиту роботодавців.

Захід ствердив що поєднання зусиль навчальних структур та методичного центру дасть можливість більш ефективно працювати на запити економіки та громадян.

Віктор Василиненко , Сергій  Федоренко

Зображення