Стратегія закладу-вектор розвитку закладу до забезпечення якості освіти

Якісний заклад освіти-це результат роботи команди однодумців над розвитком закладу. Те, як директор налаштує управлінські процеси, безпосередньо впливає на якість освіти у закладі, який він очолює.

Важливою частиною роботи директора як менеджера є формування стратегічного бачення розвитку закладу. Стратегічне управління-це безперервний процес, обов’язковою частиною якого є розроблення Стратегії розвитку закладу освіти, яка дає можливість визначити напрями руху закладу освіти для досягнення основної мети-забезпечення якості освіти.

Як створити стратегію розвитку закладу і зробити заклад якісним?

Як визначити місію, візію та цілі діяльності закладу освіти, умови, які необхідні для їх досягнення, пріоритети та кроки, які керівництво й педагоги планують здійснити для досягнення визначених цілей, відповідно до принципів освіти та підготовки здобувачів до майбутнього життя?

Відповіді на ці та інші питання отримали керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти області долучившись до участі в онлайн семінарі, який у синергії Управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області та навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області проведено за темою «Управлінська діяльність: особливості самооцінювання. Стратегія розвитку як вектор до забезпечення якості освіти».

Сподіваємось що за результатами семінару учасники набудуть навичок та умінь для успішної реалізації стратегічного управління закладом освіти.

Дякуємо колегам за співпрацю.