ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ЗП(ПТ)О – УЧАСНИКИ ЛІТНІХ ПРОФІЛЬНИХ ШКІЛ

Цього літа Худокормова Софія та Кузнецов Андрій, здобувачі освіти Дніпровського вищого професійного училища будівництва, у рамках науково-освітнього проєкту «Літо-інтелекту 2023» взяли участь у роботі обласних літніх профільних шкіл геолого-географічного та культурологічного (філософського) напрямків регіонального відділення Малої академії наук України. До освітнього процесу залучено 39 викладачів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Дніпровського державного аграрно-економічного університету, комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Упродовж двох тижнів вони поглиблювали знання з базових дисциплін, удосконалювали практичні вміння та навички науково-дослідницької діяльності: слухали інтерактивні лекції й семінари, виконували практичні та лабораторні роботи, були учасниками тренінгів, лекцій-бесід, вікторин, здійснювали міні-дослідження.

Завершилася робота профільних шкіл виконанням підсумкових тестових завдань. Виконавши їх на високому рівні, Худокормова Софія та Кузнецов Андрій отримали сертифікати.

Здобувачі освіти, які проходять навчання в Малій академії наук, стверджують авторитет професійно-технічної освіти в контексті формування фахівців, спроможних вивести економіку держави на рівень Європи. Такими є Софія та Андрій. Успіхів їм!

Віктор Василиненко,
директор НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області