Навчаємо педагогічних працівників ефективному управлінню конфліктами

Завершилось навчання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за програмою «Управління конфліктами». На базі навчально-методичного центру у Дніпропетровській області проведено п’ять тренінгів, в яких взяли участь 58 осіб із числа викладачів, майстрів виробничого навчання та керівних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

Мета курсу: надати можливість учасникам тренінгу отримати досвід конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій; розвивати самоконтроль, моральну саморегуляцію щодо свого емоційного стану під час спілкування; вдосконалювати уміння і навички командної взаємодії; розуміння конфліктної ситуації як норми людського життя.

Заняття проходили в режимі онлайн з розглядом ситуацій, що забезпечували активний зворотній зв’язок. Учасники тренінгу вчилися використовувати різні стилі поведінки в конфліктній ситуації, обираючи найоптимальніший, який сприятиме кращій педагогічній взаємодії зі здобувачами освіти ЗП(ПТ)О.

Картинка 1