Адресна діяльність методичної служби Дніпропетровщини з  новопризначеними педагогами

 

        Професійне формування кадрового складу закладів професійної (професійно-технічної) освіти, спроможного реалізовувати модернізацію професійної (професійно-технічної) освіти, - один із пріоритетів МОН України. 

          З метою формування професійних компетенцій у новопризначених  педагогів-початківців за моніторингом матеріалів тарифікації НМЦ ПТО визначено 173 педагоги, які розпочали виконувати обов’язки педагогів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 1 вересня 2020 року.

           Для індивідуального методичного супроводу діяльності педагогів-початківців підготовлено списки майстрів виробничого навчання за професіями, викладачів спецпредметів, викладачів загальноосвітніх предметів.

Методистами НМЦ ПТО визначено види і форми адресної методичної допомоги кожному педагогу з акцентом на практичні аспекти набуття професійних компетентностей через: майстер-класи фахівців підприємств та галузевих фірм, закладів П(ПТ)О, школи професійної майстерності, тренінги, дистанційні курси.

           Заплановано залучати педагогів-початківців до постійно діючих семінарів, всеукраїнських науково-практичних конференцій, спільних заходів із ЗП(ПТ)О регіонів України. Постійними напрямками роботи методичної служби з цією категорією педпрацівників стало вивчення досвіду роботи кращих педагогів закладів освіти, впровадження нових виробничих технологій, використання ІКТ.

             Вбачаємо, що постійне обов’язкове реагування методистів на проблеми педагогів-початківців згідно з їхніми запитами сприятимуть формуванню професійних компетентностей і підвищенню рівня освіти кожного з них. 

            Сподіваємося, що зазначені форми методичного супроводу діяльності педагогів-початківців стануть їхнім особистим помічником у реалізації фахової підготовки кваліфікованих робітників.

 

Віктор Василиненко, директор навчально-

методичного центру профтехосвіти у

Дніпропетровській області

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Так, протягом останніх 10-ти років фахівцями обласної методичної служби  ПТО  підготовлено  6 випусків інформаційно-методичних посібників  «На допомогу педагогу-початківцю»

        Посібники за формою є електронними носіями  інформації, а їх зміст передбачає ознайомлення молодих фахівців з існуючою нормативною базою в сфері ПТО, підходами в організації навчально-виховного процесу (виробничого навчання), кращим досвідом роботи педпрацівників ЗП(ПТ)О області.

        Усі збірники органічно поєднані між собою, постійно доповнюються новими матеріалами для успішної роботи молодих фахівців  та розміщені у відкритому доступі на сайті НМЦ ПТО (nmc-pto.dp.ua)  у розділі «Електронна бібліотека методичних напрацювань», підрозділ «Професійна підготовка», папка «Загальні для усіх сфер ПТО».

 

         Зміст новоствореного збірника  «Методичний посібник  для педагогів-початківців 2019-2020 навчального року. Випуск 6»  передбачає ознайомлення майстрів виробничого навчання, викладачів спецпредметів і загальноосвітньої підготовки з існуючою нормативною базою для галузі ПТО, основною плануючою документацією, методиками організації та проведення уроків,  сучасними нестандартними формами уроків. Висвітлені питання виховної роботи в навчальній групі, пропоновані поради психолога щодо способів впливу на здобувачів освіти. Представлено інформацію про булінг – соціально-педагогічну, психологічну проблему сучасності. У додатках розміщені зразки схем і форм декількох документів.

        Об’ємні  методичні матеріали розміщено за посиланнями.

        Сподіваємося, що зазначені посібники стануть «особистим методистом-помічником» для кожного новопризначеного педпрацівника в реалізації     фахової підготовки кваліфікованих робітників.

        Бажаємо успіхів!