Професійна освіта дорослих повинна стати пріоритетом закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

Зважаючи на сучасні економічні, міграційні та соціальні процеси що відбуваються в Україні дуже актуальним постає питання професійного навчання дорослого населення. Цікавим напрямом роботи в області займаються заклади професійної (професійно-технічної) освіти області, які мають ліцензії на підготовку, перепідготовку та навчання видам робіт дорослого населення професій легкої промисловості.

З метою поширення досвіду професійної підготовки дорослого населення та реалізації в області проекту «Підтримка економічного процвітання жінок та внутрішньопереміщених осіб в Україні», що організований Всеукраїнським благодійним Фондом «Горєніє» в партнерстві з Канадською Фундацією кооперативного розвитку, відбулася дискусія першого засідання фокус-групи проекту.

До заходу долучались представники Дніпропетровської Торгово-промислової Палати, бізнесу легкої промисловості, методичної служба професійно-технічної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, соціальні служби.

На зустрічі були окреслені мета та завдання проекту, визначено цільову аудиторію та намічені шляхи подальшої співпраці, комунікації учасників проекту та наступні кроки, задля реалізації основної мети: професійного навчання, працевлаштування та створення власного робочого місця дорослого населення в сфери легкої промисловості.

Сподіваємось, що розпочата робота за участі заклади професійної (професійно-технічної) освіти області дасть можливість вирішувати економічні та соціальні питання залученої категорії населення області.