Методичною службою Дніпропетровської області підведено підсумки 2019-2020 навчального року

Аналітичним центром при НМЦ Дніпропетровської області проаналізовано результати роботи професійної (професійно-технічної) освіти у 2019/2020 навчальному році з основних напрямків діяльності у відповідності до пріоритетів, які були сформовані на початку навчального року за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та вимогами нових державних і галузевих документів.

Продемонстровано результати:

-                     Якості освіти (за підсумками участі здобувачів освіти у державній підсумковій атестації (ДПА/ЗНО) та державній кваліфікаційній атестації (ДКА), олімпіадах тощо).

-                     Можливості П(ПТ)О, виставкова та профорієнтаційна робота.

-                     Нових підходів в змісті та функціях ЗП(ПТ)О (запровадження дуальної форми здобуття професійної освіти, організації дистанційного навчання, участі ЗП(ПТ)О у грантових програмах).

-                     Впровадження нових технологій в освітній процес (робота навчально-практичних центрів, соціальне партнерство).

-                     Наукові експерименти (дослідно-експериментальна робота).

-                     Робота з творчо обдарованою молоддю, учнівське самоврядування.

За результатами видано підсумковий збірник «Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини у 2019/2020н.р.: результати, нові підходи та напрацювання щодо удосконалення освітнього процесу».

Відповідно до зазначених у збірнику результатів методичною службою сплановано на наступний навчальний рік дієві форми підвищення професійної компетентності педагогів (участь у конференціях, семінарах-практикумах, майстер-класах, тренінгах, стажування на базі навчально-практичних центрів, проведення методичних днів та тижнів). Педагогам запропоновано навчальні ресурси сучасних виробництв, аналітичні, інформаційні, методичні матеріали з питань організації освітнього процесу з упровадженням елементів дуальної форми здобуття освіти, дистанційної  форми навчання, сертифікаційного навчання, нової форми роботи методичної служби ПТО з педагогами.  Для них формуються блоги методистів, підготовлено відеоматеріали, кращий досвід педагогів області з організації професійної (професійно-технічної) освіти, які розміщено на сайті НМЦ ПТО.  Матеріали збірника можуть бути використані керівниками навчальних закладів при аналізі роботи педколективів на підсумкових педрадах, при плануванні роботи на новий навчальний рік.

В основу планування методичної служби покладено принципи децентралізації управління процесом формування робітничого потенціалу, наближення освітнього процесу до технологічних процесів на виробництві, адресну допомогу педагогам, адресне спілкування методистів з педагогічними кадрами за їх запитом з використанням різних можливостей, які б задовольняли користувачів.

Всі перелічені матеріали будуть розміщені на сайті НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області (https://nmc-pto.dp.ua).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віктор Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області