Основні напрямки (пріоритети) які виникають з проєкту “Рекомендацій про професійну освіту та нявчання (ПТО) для стійкої конкурентоспроможності, соціальної справедливості і стійкості”

 

Європейська комісія 1 липня 2020 року схвалила пропозиції Ради про професійну освіту та навчання щодо стійкої конкурентоспроможності, соціальної справедливості та стійкості, які були озвучені у повідомленні “Сильна соціальна Європа за справедливі переходи” від 14 січня 2020 року. Це важлива частина поточної діяльності впровадження Європейського принципу зміцнення соціальних прав: «освіта, навчання та навчання протягом усього життя».

Комісія пропонує замінити попередні європейські документи — рекомендації щодо Європейської кредитної системи професійної освіти та навчання (ECVET 2009) та виходить з ідеями структурного розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі.

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області опрацьовані матеріали проєкту “Рекомендацій про професійну освіту та нявчання (ПТО) для стійкої конкурентоспроможності, соціальної справедливості і стійкості”, зроблений перевід на українську мову та підготовлені основні напрямки (пріоритети) професійної (професійно-технічної) освіти регіону, виходячи з рекомендацій Європейської комісії:

 

1. Цифровізація навчання та методів швидкої адаптації до змін на ринку праці (створення ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів і послуг серед секторів економіки та суспільства для їх ефективності, конкурентноздатності, національного розвитку та благополуччя населення).

2. Екологізація професійної освіти і навчання, які орієнтуються на критичне мислення, розв'язання задач та навички ефективного прийняття рішень.

3. Інтеграція замовника і виконавця освітніх послуг (швидке реагувати на проблеми з навичками, запровадження програм швидкої перекваліфікації та співпраця у тісному партнерстві з роботодавцями як з державного, так і з приватного сектору економіки).

4. Формування нової формації педагогів (підвищення якості ПТО буде можливим лише з добре навченими та мотивованими викладачами й майстрами виробничого навчання).

5. Впровадження процесу експертної оцінки результатів навчання (забезпечення підвищення якості професійної освіти і навчання, прозорості та взаємної довіри).

6. Використання дистанційного навчання в професійній освіті, особливо що стосується практичної її частини, проблематично (здобувачі освіти ЗП(ПТ)О можуть опинитися в невигідній ситуації порівняно із учнями з інших навчальних напрямків, оскільки більше зусиль приділяється загальношкільним предметам, а менше – предметам професійного змісту).

7. Посилення європейської співпраці в професійній освіті і навчанні, взаємне визнання кваліфікацій (створення системи, яка підтримуватиме “прозорість, порівнянність, передачу, визнання компетенції та / або кваліфікації на європейському рівні між різними країнами та різними рівнями”).

8. Спільне вирішення проблем професійної освіти і навчання всіма членами ЄС.

9. Переваги від нявчання на робочому місці.

10 Бережливе відношення до трудового потенціалу та претендентів на нього (мотивація, прогресування кар’єри та добробут є ключовими для підвищення привабливості своєї професії).

11. Розвиток професійного навчання новими видами робіт. (компетенції).

12. Створення Центрів професійної майстерності для професійної підготовки шляхом об'єднання зусиль, які мають спільний інтерес у конкретних галузях та інноваційні підходи для вирішення суспільних викликів.

13. Об'єднання місцевих і ринкових партнерів професійної освіти і навчання, таких, як заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, науково-дослідні установи, підприємства, зокрема малого та середнього бізнесу, палати та бізнес-асоціацій, професійні / галузеві асоціацій, служби зайнятості, національні та регіональних органи влади тощо.

14. Поширення використання можливостей проєктів, фондів та програм ЄС для підтримки прискорення реформ ПТО.

15. Навчання впродовж життя.

 

Проєкт “Рекомендацій про професійну освіту та навчання (ПТО) для стійкої конкурентоспроможності, соціальної справедливості і стійкості” українською мовою розміщено на сайті НМЦ ПТО в розділах:

1. “Віртуальна методична допомога ЗП(ПТ)О”, підрозділ “Проєкти”.

2. “Новинки в сфері П(ПТ)О”, підрозділ “Корисний досвід з регіонів”.

3. “Електронна бібліотека методичних напрацювань”, підрозділ “Управлінська, фінансово-господарська діяльність”.

4. “Моніторингові дослідження”, підрозділ “Міжнародне співробітництво”.

 

Документ англійською мовою доступний за посиланням:

http://https//ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780

 

 

Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО