ПЛАНУЄМО МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗА ЗАПИТАМИ ПЕДАГОГІВ

Традиційно НМЦ ПТО у Дніпропетровській області проводиться он-лайн опитування, у відкритому доступі з використанням хмарних технологій, різних категорій працівників ЗП(ПТ)О області з метою вивчення запитів щодо форм та змісту спільної діяльності (співпраці) НМЦ ПТО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області.

В червні 2020 року анкетування проводилося в п’яти групах працівників ЗП(ПТ)О: керівні кадри, педагоги з професійного напрямку, викладачі загальноосвітніх дисциплін, з питань виховної роботи та профорієнтаційного напрямку. Загальна кількість учасників анкетування склала 560 респондентів. Цього річ до анкетування долучились і представники ЗП(ПТ)О недержавної форми власності.

       В усіх анкетах респондентам було запропоновано декілька питань, серед яких особливу увагу приділено якості методичного супроводу колективів ЗП(ПТ)О з НМЦ ПТО, питанням практичної допомоги, яку хочуть отримати педагоги від працівників НМЦ ПТО, а також яким досвідом своєї діяльності працівники ЗП(ПТ)О можуть поділитися зі своїми колегами.

Інформаційно-аналітичний центр НМЦ ПТО узагальнив пропозиції щодо покращення методичного супроводу від колективів ЗП(ПТ)О у розрізі 5-ти категорій опитуваних представників навчальних закладів.

Для якісної організації методичного супроводу та ефективного планування роботи методслужби на наступний навчальний рік кожен методист:

-        в план роботи вводить індивідуальне консультування за запитами педагогів тим самим активізуючи індивідуальну роботу з педагогами;

-        розробляє тематику тренінгів, майстер-класів для педагогів різних категорій з підвищення їх методичної та інформаційно-комунікаційної компетентностей;

-        скореговує зміст роботи секцій та надає можливість поділитися досвідом роботи педагогів, які виявили на це бажання;

-        використовує інформаційно-методичні матеріалів, подані в рамках обласного методичного фестивалю;

-        своєчасно оновлює інформацію на сайті НМЦ ПТО та власних сторінках;

-        на сайті розміщує більше:  інноваційних методів у виробничому навчанні, наочного матеріалу, розробок уроків професійно-теоретичної підготовки, уроків виробничого навчання,  зразків плануючої документації для майстрів в/н,  зразків інструкційних карток з професій, розробок лабораторно-практичних робіт з професійно-теоретичної підготовки, досвіду інших фахівців,

-        включає в роботу секцій питання стосовно емоційної сфери, роботу з агресією здобувачів освіти.

З узагальненими матеріалами анкетування можна ознайомитись на сайті НМЦ ПТО http://nmc-pto.dp.ua/ в розділі «Моніторингові дослідження – Підвищення кваліфікації»

 

ВАСИЛИНЕНКО В.М.

Директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області