На Дніпропетровщині продовжується запровадження дуальної форми навчання робітників

 

Головним завданням сучасного професійного (професійно-технічного) навчання є підготовка кваліфікованих робітників, здатних до самореалізації, швидкого реагування до потреб ринку праці, активної участі у соціально-економічних і культурних процесах регіону та країни.

Одним із шляхів виконання цього завдання - є зближення професійної освіти з виробництвом. Такою формою є дуальна форма здобуття професійної освіти, в якій беруть участь одразу два виконавця – заклад професійної освіти і підприємство.

За результатами аналізу та вивчення окремих ризиків при організації освітнього процесу навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі - НМЦ ПТО) разом з Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини (далі - ФОРД) сформовані на підставі набутого досвіду завдання із участі в дуальному навчанні й можливим їх використанням з 1 вересня 2020 року.

В рамках реалізації глобального українсько-німецького проекту “Розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні” Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини разом німецькою організацією роботодавців “NORDMETALL” продовжено проекту “ЕХАМ Дніпро” - зовнішнє управління підготовки професійних кадрів на підприємствах”, який включає питання:

- широке впровадження в практику роботи ПТУ елементів дуального навчання;

 - розвиток наставництва на виробництві;

 - профорієнтація, в тому числі за програмами «Школа економіки» для старшокласників та «MINIPHІNOMENTA» для початкових класів.

В рамках реалізації цього проєкту відбулася інтернет-конференція на тему: “Про реалізацію проекту "ЕХАМ Дніпро" - зовнішнє управління підготовки професійних кадрів на підприємствах” щодо підготовки наставників з дуального навчання в регіоні за сформованим переліком професій та підбору спеціалістів з числа працівників підприємств” за участю представників німецької організації роботодавців “NORDMETALL”, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ФОРД, обласної ради, НМЦ ПТО, Дніпровської академії непереривної освіти, ЗП(ПТ)О.

В рамках заходу представниками організації роботодавців “NORDMETAL” було презентовано:

- досвід Німеччини з організації дуального навчання за чотирма професіями, які будуть рекомендовані для експерименту в ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини в ході реалізації проєкту;

- зразок плану з навчання організаторів дуального навчання та наставників з числа працюючих на підприємствах.

НМЦ ПТО проінформовано про хід розробки нормативно-правових документів на національному рівні в Україні та роботі в регіоні з впровадженням дуального навчання. Презентовано “Посібник для організаторів та наставників здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах виробництва із застосуванням елементів дуальної форми здобуття освіти”, який напрацьовано НМЦ ПТО на замовлення ФОРД.

За результатами обговорення питань, визначених змістом заходу, сформовано план подальших дій реалізації проєкту на найближчий час. Це будуть: вебінари, розробки навчальних програм, поїздки до Німеччини тощо.

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

 

Віктор ВАСИЛИНЕНКО