Поетапна атестація он-лайн в МВПУПІТ

В умовах дистанційного навчання перед закладами ЗП(ПТ)О постало питання про  проведення поетапної атестації та державної кваліфікаційної атестації. В МВПУПІТ прийняли рішення проводити її на платформі ZOOM. 14 травня 2020 року згідно плану виробничої практики в групах « Оператор комп”ютерного набору. Оператор комп’ютерної верстки» та "Друкар офсетного плоского друкування"  проведена поетапна кваліфікаційна атестація з метою підтвердження відповідності кваліфікації здобувачів освіти на відповідну категорію. Ці професіі забезпечують навчання в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки.
В умовах карантину здобувачі освіти відпрацьовують навички та здобувають професійні компетенції на робочих місцях вдома відповідно до планів практики. На передодні з ними проведено консультування
, заліки з практики в режимі відеоконференції на платформі ZOOM у синхронному режимі.

Здобувачі освіти  у присутності комісії захищали свої роботи, відповідали на питання, які опрацьовували під час проходження  практики згідно навчального плану. Всіма надані звіти в електрнному виді, а друкарями ще надані зразки поліграфічної продукції, які підготовлені ще до введення карантину.

Під час проведення практики здобувачами освіти зібрано і напрацьовано дуже багато матеріалів, так що можна впевнено приступати до найголовнішого завершального етапу — виконання дипломної роботи.
За результатами проміжної кваліфікаційної атестації, присвоєна відповідна робітнича кваліфікація «Оператор комп’ютерної верстки» – 3 категорії.
Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань.
Видавнича-поліграфічна галузь все більш потребує саме освічених фахівців, тому для професійного рівня та зросту в цій сфері
здобувачі освіти які підтвердили достатній та високий рівень знань на поетапній атестації виявили бажання продовжити навчання за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» за спеціалізацією «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації».

Віктор ВАСИЛИНЕНКО

Директор НМЦ ПТО

У Дніпропетровській області

Олександра ШОРОХОВА

    На изображении может находиться: 8 человек

На изображении может находиться: текст


На изображении может находиться: 1 человек

 

На изображении может находиться: 3 человека, в том числе Людмила Волощук