Похожее изображениеМОЛОДІ ФІЛОЛОГИ ЗП(ПТ)О НАВЧАЮТЬСЯ

Ефективною формою роботи з молодими викладачами української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови  ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини є  Школа неперервного науково-методичного зростання філологів.

Адаптація викладача  до умов роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, надання допомоги в розв’язанні першочергових проблем щодо методики викладання, планування своєї практичної діяльності, сприяння професійному становленню молодого педагога, формування потреби  в  безперервному навчанні – головне завдання  Школи.

Чергове заняття відбулося за темою «Педагогічна культура — основа успішної професійної  діяльності», упродовж  якого  розглянуто ряд теоретичних питань щодо культури  особистості викладача:

§  Складові педагогічної культури.

§  Комунікативна культура педагога.

§  Культура спілкування викладача з учнями та батьками.

У  практичній  частині слухачі Школи дослідили оцінку власної комунікативної культури, колективно розробили  таблицю  «Комунікативні уміння педагога», обговорили  ряд конкретних ситуацій щодо комунікативних дій викладача.

Усі молоді педагоги  по завершенню заняття  отримати  практичні поради щодо спілкування з учнівською молоддю, колегами та батьками.

Школа неперервного науково-методичного зростання філологів ЗП(ПТ)О –  це перший крок до професійної майстерності.

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області