Вхідний контроль – на вимогу сьогодення

Навчально-методичним центром ПТО у Дніпропетровській області ведеться робота по напрацюванню діагностичних пакетів контрольно-оціночних матеріалів для вхідного контролю з професій «Кухар», «Прохідник», «Електрозварник ручного зварювання», «Штукатур», «Верстатник широкого профілю», «Електрогазозварник».

Творчими групами з числа досвідчених педагогів області обговорено зміст розроблених анкет самооцінювання, що містять види робіт (основні трудові функції), завдання для самооцінювання (трудові дії, уміння та навички).