Новації в організації освітнього процесу закладів професійно-технічної освіти

 

З 1 вересня 2018 року стартує Нова українська школа. Концепцією Нової української школи визначено пріоритети реформування загальної середньої освіти, які ґрунтуються на «Рекомендаціях Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя». За концепцією найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які уміють навчатися упродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями, які дають можливість стати професіоналами своєї справи, активними конкурентоспроможними учасниками ринку праці.

Педагогічні колективи П(ПТ)О, починаючи з планування освітнього процесу, забезпечують участь у цікавих сучасних проектах, дають змогу кожному учневі розкрити свій творчий, інтелектуальний та соціальний потенціал, створюють сприятливі умови для здобуття якісної освіти, максимально реалізувати себе.

Значна увага приділяється впроваджен6ню медіа грамотності; адже вміння орієнтуватися в бурхливих інформаційних потоках сучасного світу – одна з головних рис прогресивного громадянина і професіонала. Посібники з медіа грамотності та критичного мислення сприятимуть розвитку відповідних навичок.

Вводиться інтегрований курс «Громадянська освіта», який передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань та орієнтацію на розв’язання практичних проблем.

Щоб стати успішним, треба докласти неабияких зусиль і сумлінно ставитись до процесу здобуття освіти.

НМЦ ПТО свою роль вбачає в інформаційному, організаційному, методичному забезпеченні всіх напрямів роботи П(ПТ)О.

 

Директор                                                               В.М.Василиненко