Профтехосвіта Дніпропетровщини долучилася до громадського обговорення  проекту “Положення про міжшкільні ресурсні центри”

 

Фахівці навчально-методичного центру у Дніпропетровській області разом із працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти області активно включилися в процес обговорення проекту “Положення про міжшкільні ресурсні центри” (далі ­ Проект), підготовлений Міністерством освіти і науки України (далі - МОН).

При опрацюванні співставлено наданий Проект з діючими Законами України “Про освіту” № 2145, прийнятого 05.09.2017, “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 № 651 (із змінами та доповненнями), “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 № 103 (із змінами та доповненнями), “Положенням про міжшкільний навчально-виробничий комбінат”, затвердженим наказом МОН від 30.11.1993 № 430, проектами Законів України “Про професійну освіту” та “Про повну загальну середню освіту”.

За результатами було внесено пропозиції та доповнення до Проекту, які направлено до МОН.

Міжшкільні ресурсні центри забезпечать профільне навчання на основі поєднання змісту освіти та орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів і сприятимуть вибору учнями напряму профільного навчання шляхом:

- розроблення індивідуальної професійної траєкторії з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів, потреб ринку праці та майбутніх ризиків побудови кар’єри;

- проведення профорієнтаційної роботи серед учнів;

- впровадження професійно-спрямованих курсів за вибором, факультативів, гуртків;

- проведення інформаційних та консультаційних заходів.

Вважаємо, що Проект має на меті удосконалити правове регулювання ресурсного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, а також створити умови для поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної (курсів за вибором, факультативів профорієнтаційного та іншого спрямування) складових освітніх програм.

Очікуємо, що реалізація Положення про міжшкільний ресурсний центр матиме можливість покращити орієнтацію учнівської молоді на робітничі професії та участі професійної (професійно-технічної) освіти у профільності старшої школи

 

В.М.ВАСИЛИНЕНКО,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області