Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності»

 

З метою обговорення актуальних проблем теорії, методики та практики підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці, розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня конкурентоздатності випускників закладів професійної освіти 25-26 квітня 2018 року в місті Кривому Розі Дніпропетровської області проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності».

 

Співорганізаторами конференції виступили Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Навчально - методичний центр професійно – технічної освіти у Дніпропетровській області, Криворізький професійний гірничо – технологічний ліцей.

 

Робота конференції здійснювалась за чотирма напрямами:

1.     Педагогічні умови підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти.

2.     Якість професійної освіти та виклики запровадження компетентнісного підходу.

3.     Підготовка конкурентоздатного фахівця у вітчизняному та зарубіжному досвіді.

4.     Управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти

 

У роботі конференції взяли участь науково - педагогічні працівники освітніх установ та закладів, представники органів державної влади, ЗВО, Навчально-методичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти, роботодавці, керівники, методисти та педагогічні працівники закладів професійної освіти: всього 263 особи, серед них-15 докторів наук, 8 професорів, 59 кандидатів наук, 23 доценти, 47 представників закладів вищої освіти, 31 представник коледжів, 100 представників системи професійної освіти, 4 директори Навчально - методичних центрів професійно-технічної освіти, 1 докторант, 13 аспірантів, 24 магістранти, 17 студентів із 20 областей України (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської та міста Києва).

 

Учасники науково-практичної конференції дійшли висновків:

- Підготовка конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці є однією з найбільш актуальних проблем у системі професійної освіти. Розвиток економіки спонукає до змін у системі професійної освіти, яка є основою відтворення робітничого потенціалу держави і потужним засобом розв’язання проблеми професіоналізації, детермінує пошук якісно нових підходів до постійного оновлення змісту підготовки фахівців і вдосконалення професійного рівня педагогічних працівників та керівних кадрів закладів професійної освіти.

Одним із напрямків якісної підготовки є дуальна освіта, яка впроваджена на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею.

- Реалізація наукових засад підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці має ґрунтуватися на засадах системного, компетентнісного, інтегративного підходів у дослідженні професійного і особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, спільного пошуку нового змісту, форм і методів професійної підготовки, визначенні практичних пріоритетів щодо задоволення освітніх потреб суб’єктів та потреб роботодавців; забезпеченні спільної відповідальності за результати діяльності; створені партнерських зв’язків професійної освіти з широким спектром соціальних партнерів.

 

Сподіваємось, що результати конференції будуть сприяти підготовки конкурентоздатних фахівців Дніпропетровщини у контексті сучасного ринку праці.

 

 

В.М.Василиненко

Директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл..