Підготовка кадрового резерву профтехосвіти Дніпропетровщини

      За спільним планом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації організовано семінар-практикум для педагогічних працівників, які включені до резерву на керівні посади.

      З метою формування у майбутніх керівників професійних знань з питань управління навчально-виробничим та виховним процесами на семінарських заняттях розглянуті напрямки роботи заступників директора закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

- застосування нормативно-правових документів галузі ПТО в організації діяльності навчального закладу;

- діловодство в закладах П(ПТ)О, ведення документації з питань навчально-виробничої та навчально-виховної роботи;

- організація соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

- використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності;

- організація методичної роботи в навчальному закладі;

- проведення внутрішньо училищного контролю за навчально-виробничим та виховним процесом;

- форми і методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення атестації;

- організація охорони праці в навчальному закладі;

- сучасні форми профорієнтаційної роботи.

      Слухачі пройшли стажування, склали творчий звіт і підготували пропозиції щодо  вдосконалення навально-виробничого та навчально-виховного процесів в своїх навчальних закладах.

      На підсумковому занятті семінару відбулася презентація-захист звітів педагогічних працівників кадрового резерву. Слухачі обмінялися корисними пропозиціями та змістовними порадами щодо впровадження інноваційних форм і методів організації навчально-виробничого та навчально-виховного процесів.

      За підсумками семінару-практикуму слухачам видані сертифікати, що засвідчують проходження курсу підвищення професійної майстерності.        Отримані знання допоможуть педагогам в майбутній керівній роботі.

 

                                                      

                           Василиненко В.М.,

 директор НМЦ ПТО

 у Дніпропетровській області