ПРОЕКТ Про проведення обласної методичної виставки-марафону «Педагогічний стартап - 2018»

 

Відповідно до плану спільної роботи Департаменту освіти і науки та навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, з метою вивчення та  поширення кращого досвіду роботи педагогічних працівників ПТНЗ області, взаємозбагачення педагогів новими ідеями, творчим досвідом та інноваційними технологіями

НАКАЗУЮ:

1.     Провести протягом 2017-2018 навчального року обласну методичну виставку-марафон «Педагогічний стартап-2018».

2.     Затвердити Умови проведення обласної методичної виставки-марафону «Педагогічний стартап-2018», склад оргкомітету, склад журі (додається).

3.     Заступнику директора НМЦ ПТО у Дніпропетровській області Гришаєвій О.В. здійснити організаційно-методичне забезпечення обласної методичної виставки-марафону.

4.     Директорам професійно-технічних навчальних закладів області сприяти участі педагогів у заході.

5.      Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 наказ НМЦ ПТО у

 Дніпропетровській області

 від __________ № ___

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК

проведення обласної методичної

виставки-марафону «Педагогічний стартап-2018»

 

1. Загальні положення

1.1. Цими Умовами регулюється процедура проведення обласної методичної вставки-марафону «Педагогічний стартап-2018» у професійно-технічних навчальних закладах (далі‑виставка-марафон).

 

1.2. Мета виставки-марафону:

1.2.1. Сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової   майстерності педагогів та керівників професійно-технічних навчальних закладів;

1.2.2. Визначення перспективних напрямків педагогічного пошуку;

1.2.3.Стимулювання творчої активності;

1.2.4. Взаємне збагачення працівників новими педагогічними ідеями, творчим досвідом, інноваційними технологіями;

1.2.5. Поширення та впровадження кращого досвіду в сфері управлінської та педагогічної діяльності.

 

1.3. Завдання виставки-марафону:

     1.3.1. Пошук нових форм і методів організації та проведення навчально-виховного процесу в умовах переходу на новий зміст і структуру професійно-технічної і загальної середньої освіти;

      1.3.2. Виявлення та використання ефективних сучасних педагогічних    технологій;

      1.3.3. Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів,

 органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної  підготовки;

      1.3.4. Виявлення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.

 

1.4. Участь у виставці-марафоні здійснюється на добровільних засадах. Учасниками виставки-марафону є педагогічні працівники закладів професійно-технічної освіти області (незалежно від посади, стажу роботи). До участі допускаються індивідуальні та колективні роботи.

 

1.5. На виставку-марафон подаються конкурсні матеріали, у яких висвітлено особистий вклад автора (авторів) щодо творчої професійної діяльності та розвитку навчального закладу.

 

1.6. Мовою конкурсу є державна мова

 

ІІ. Організаційне забезпечення виставки-марафону

2.1. Загальне керівництво виставкою-марафоном здійснює оргкомітет, склад якого затверджується наказом навчально-методичного центру ПТО. Оргкомітет забезпечує висвітлення ходу та результатів конкурсу в засобах масової інформації.

2.2. З метою визначення переможців виставки-марафону створюється журі, склад якого затверджується наказом навчально-методичного центру ПТО.

 

ІІІ. Порядок проведення виставки-марафону

3.     Виставка-марафон проводиться у чотирьох категоріях за наступними номінаціями:

3.1.1.   управлінська діяльність

номінації:

- Напрямки співпраці ПТНЗ з громадськими організаціями, місцевими органами влади в контексті діючої децентралізації;

- Навчально-практичні центри: результати роботи.

3.1.2. загальноосвітня підготовка

номінація:

-         Застосування інноваційних методик викладання в контексті формування навичок 21 століття

3.1.3.   професійна підготовка

номінації:

-        Реалізація проектної технології навчання через творчі дипломні роботи учнів;

-        реалізація компетентністно-особистістного підходу при формуванні професійних знань та навичок учнів ПТНЗ;

3.1.4.   військово-патріотичне виховання

номінація:

- Використання козацьких навчально-виховних традицій в ПТНЗ

 

3.2.          Порядок проведення виставки-марафону:

Для участі у заході бажаючим до 01.03.2018 потрібно зареєструватися на сайті НМЦ ПТО, заповнивши електронну інформаційну картку в розділі «Анонс» та надіслати електронну та паперову версії конкурсних матеріалів та заявку підписану власноруч.

З 01.03. по 01.04. – оприлюднення конкурсних матеріалів на сайті НМЦ ПТО

З 01.04. по 15.04. - незалежне журі опрацьовує та оцінює матеріали за критеріями

З 15.04. по 30.04 - офіційне запрошення до участі у віртуальному етапі заходу.

Протягом травня - проходитиме віртуальний етап «Бліц-марафон стартапів» через особисту презентацію автором (авторами) у відеорежимі. Час презентації до 5-ти хвилин. Під час виступу буде оголошено про «Громадській вибір стартапів» через електронне голосування в режимі он-лайн для визначення найпопулярнішого стартапу.

Остаточний захід - конференція із запрошенням до виступів переможців і врученням сертифікатів, грамот.

 

3.3. Оцінювання конкурсних матеріалів.

3.3.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі.

3.3.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретарю журі.

3.3.3. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників під час проведення та оцінювання.

 

3.4.          За результатами Фестивалю опубліковується Збірка «Вернісаж стартапів 2018».

ІV. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів

4.1. Конкурсні матеріали надсилаються на паперових та електронному носіях, набрані на комп’ютері в текстовому форматі Word 97 - 2003.

4.2. Розмірні показники друку: абзацний відступ – 3-5 інтервалів; на одній сторінці суцільного тексту - 40 (+/- 2) рядки; верхнє поле - 20 мм, праве - 10 мм; ліве та нижнє поля - довільні, але не менше 20 мм; заголовки відокремлюються від тексту інтервалами. Текст набрано шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 12, міжстроковий інтервал – 1,5.

4.3. Матеріали, подані на виставку-марафон, не повертаються.

 

V. Нагородження переможців Конкурсу

5.1. Підсумки виставки-марафону проводяться журі.

5.2. Переможці нагороджуються грамотами Навчально-методичного центра.

5.3. Учасники отримують Сертифікати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

від ________ № ___

СКЛАД

організаційного комітету обласної методичної

виставки-марафону «Педагогічний стартап-2018»

 

Василиненко В.М. – директор навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області,

голова організаційного комітету

Гришаєва О.В.  – заступник директора навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області,

заступник голови організаційного комітету

 

Члени організаційного комітету:

Зозуля Н.В. – завідуюча Криворізьким кабінетом Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;

Шорохова О.А. – методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області

Кубатко О.В.  - методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області

від ________ № ___

СКЛАД

журі обласної методичної

виставки-марафону «Педагогічний стартап-2018»

 

Номінація: «Напрямки співпраці ПТНЗ з громадськими організаціями, місцевими органами влади в контексті діючої децентралізації»

 

Номінація: «Навчально-практичні центри: результати роботи»

 

Номінація: «Застосування інноваційних методик викладання в контексті формування навичок 21 століття»

 

Номінація: «Реалізація проектної технології навчання через творчі дипломні роботи учнів»

 

Номінація: «Реалізація компетентністно-особистістного підходу при формуванні професійних знань та навичок учнів ПТНЗ»

 

Номінація: «Використання козацьких навчально-виховних традицій в ПТНЗ»

 

Номінація: «»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу НМЦ ПТО

від ________ № ___

 

 

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Повнота і системність у розкритті змісту досвіду. Вираженість інноваційної ідеї, популярність ідеї в педагогічних, методичних та практичних аспектах освіти.

 

Передумови, які викликають необхідність упровадження інновацій, мета та очікувані результати.

 

Характеристика впровадженої виробничої інновації, її доцільність та можливості впровадження в умовах конкретного професійно-технічного навчального закладу з урахуванням наявного ресурсного потенціалу.

 

Опис технології впровадження інновацій у навчально-виробничий процес та особистого внеску автора в цю роботу. Вибір, повнота та оригінальність вирішення інноваційних ідей.

 

Ефективність та результативність практичного впровадження виробничої інновації в умовах конкретного професійно-технічного навчального закладу.

 

Педагогічна цінність інновації (спрямованість на формування певних ключових і предметних компетентностей, цілісності знань учнів, цінностей та ставлень);

 

Спрямованість обраних технологій, методів, форм, прийомів роботи на розвиток конкретної навички або конкретного уміння та їх доцільність;

 

Доцільність використання методів і засобів;

 

Актуальність і науковість змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту і відповідних тенденціям сучасної освіти та методики навчання предмета, здатність не тільки методичного, але і до наукового узагальнення досвіду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу НМЦ ПТО

від ________ № ___

 

 

Форма заяви учасника

обласної методичної виставки-марафону «Педагогічний стартап-2018»

 у професійно-технічних навчальних закладах

 

Голові

організаційного комітету

обласної методичної виставки-марафону

«Педагогічний стартап-2018»

Василиненко В.М.

 

(вказати прізвище, ім’я, по батькові педагога (педагогів), посаду, назву ПТНЗ)

                                                 

 

 

         Прошу(симо) розглянути надіслані матеріали для участі в обласній методичній виставці-марафоні «Педагогічний стартап-2018» в номінації                                                        « ______________________», назва роботи «_____________________».

З умовами та порядком проведення виставки-марафону ознайомле(на/ий/ні) і погоджуюсь (ємось).

         Дозволяю(ємо) вносити дані, вказані в інформаційній карті учасника(ків) виставки-марафону, у базу даних учасників та використовувати в некомерційних цілях для розміщення в буклетах, періодичних виданнях з можливістю редакторської обробки.

 

 

Дата                                                                                              Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу НМЦ ПТО

від ________ № ___

 

 

Інформаційна картка*

учасника виставки-марафону «Педагогічний стартап – 2018»

у номінації «________________________»

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи (найменування ПТНЗ)

 

Посада

 

Освіта

 

Самоосвіта (за останні 2 роки найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)

 

Педагогічний стаж

 

Кваліфікаційна категорія

 

Педагогічне звання

 

Педагогічне кредо

 

Назва номінації

 

Назва представленого досвіду/роботи

 

«Родзинки» досвіду:

у чому полягає Ваша педагогічна ідея/новація/розробка;

які педагогічні технології, методи та форми Ви використовуєте у навчально-виховному процесі;

яким досвідом Ви готові поділитися з колегами?

 

Кроки до майстерності:

які Ваші основні досягнення;

чим Ви пишаєтеся;

чого прагнете навчитися?

 

Які Ваші очікування від виставки-марафону?

 

 

*Інформаційна картка заповнюється в електронному вигляді на сайті НМЦ ПТО в розділі «Анонс»