Сайт НМЦ ПТО Дніпропетровщини – головний рупор для профтехосвітян області

 

З метою допомоги педагогічним працівникам, учням та їхнім батькам зорієнтуватись у сучасному освітньому просторі, діє веб-сайт Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Актуальність веб-сайту обумовлюється можливістю оперативно розміщувати офіційну інформацію щодо діяльності методичної служби, для споживачів наших послуг можливість швидко отримати необхідні методичні матеріали, а також широке поле для обміну досвідом, ідеями. Інформаційно-аналітичний центр навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області постійно співставляє зміст власного сайту з сайтами колег по Україні і враховуючи сучасні вимоги удосконалює його роботу для:

- оперативного висвітлення різних аспектів та напрямків діяльності своєї діяльності, доведення спроможності надання якісних додаткових послуг, створюючи цим позитивний імідж як всього методичного центру, так і окремих її працівників;

- ознайомлення з нормативно-правовими актами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи;

- ініціювання участі освітян регіону в освітніх проектах, програмах, акціях та конкурсах;

- забезпечення інформаційного супроводу дослідно-експериментальної роботи, інноваційної, моніторингової та міжнародної діяльності в закладах освіти;

- презентації досягнень системи професійно-технічної освіти регіону так і окремих педагогічних працівників та учнівської молоді;

- використання можливостей мережі Інтернет для забезпечення інтерактивної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, застосовуючи форуми, чати, інтернет-конференції, вебінари тощо;

- сприяння підвищенню рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Проведений аналіз та співставлення з сайтами НМЦ ПТО всіх областей України є гарним поштовхом до модернізації та активізації його використання педагогами ПТО області.

В.М. Василиненко

Директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області