ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НМЦ ПТО

у  Дніпропетровській області

В.М.Василиненко

 

 

ДОРУЧЕННЯ,

які випливають із підсумків наради заступників начальників та

 директорів НМЦ ПТО, проведеної МОН України 9-10.12.2010р.

 

 

1.     Знайти план роботи Міжгалузевої ради України для використання при розробці плану ради області

Красильников А.В.

до 15.12.10р.

2.     Вивчити можливості заключення угод НМЦ ПТО з інститутом ПТО НАПН та інститутом інноваційних  технологій та змісту освіти МОН України

Козловський Г.Ф.

до 01.01.11р.

3.     У зв’язку з частими помилками в робочих навчальних планах ПТНЗ області змінити порядок їх узгодження

Василиненко В.М., методисти

 з 01.01.11р.

4.     Знайти перелік стандартів ПТО, напрацьованих в рамках українсько-німецького проекту для апробації в ПТНЗ  області

Корнієнко М.М., Безценна Т.М.

до 01.01.10р.   

5.       Ввести в практику проведення оперативних нарад НМЦ ПТО ознайомлення зі змістом сайтів наукових центрів та інститутів України

Василиненко В.М.

терміново, постійно 

6.     Включити в новий зміст персоналій ПТО методистів центрів та ПТНЗ

Красильников А.В., Муха Н.О.

до 01.02.11р.  

7.     Прийняти участь у доопрацюванні Положення про центри ВТК

Безценна Т.М.

за графіком МОН України 

8.     Регулярно знайомитись із сайтом учнівського самоврядування та доводити до активу в ПТНЗ області

Методисти з виховної роботи

постійно 

9.     Запровадити новий порядок узгодження та затвердження робочих навчальних планів ПТНЗ ІІІ рівня атестації, де готують робітників вищого кваліфікаційного рівня 

Методисти профпідготовки

31.01.11р. 

10.                        Підготувати рекомендації з питання розробки перспективного планування  роботи ПТНЗ за канадським досвідом

Красильников А.В.

до 01.03.11р.

11.                       Забезпечити освоєння бюджетних призначень НМЦ ПТО на 2010 рік

Калініченко Л.М.

до 01.01.11р. 

12.                        Запропонувати апробацію в ПТНЗ області курсу „Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу”, розробленого інститутом ПТО НАПН

Піковець Л.Г.

з 01.01.11р. 

13.                        Встановити  зв’язок НМЦ ПТО з лабораторією інституту ПТО НАПН „Підготовка кадрів на виробництві”

Безценна Т.М.

терміново, постійно 

14.                        З метою підтримки системних результативних стосунків з Донецьким інститутом підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів ПТО запросити представників інституту на січневі семінари та підготувати підбір напрацювань НМЦ ПТО у Дніпропетровській області для інституту

Олійник Л.О.

до 01.01.11р.  

15.                        Щоквартально проводити моніторинг методичних напрацювань НМЦ ПТО областей та наукових інститутів (центрів), розміщених на сайтах НМЦ ПТО,
 веб-порталі ПТО та направляти результати до ПТНЗ області, використовувати при проведенні обласних семінарів

Корнієнко М.М., Шпилько Ю.С., методисти

з 01.01.11р, щоквартально

16.                        Вивчити форми оплати та розрахунків за виробничу діяльність в Чернігівському вищому училищі побутового обслуговування.

Гришаєва О.В., Красильников А.В.

до 15.01.11р.  

17.                        Підготувати методичні рекомендації щодо запровадження трьохсторонніх угод на підготовку робітничих кадрів.

Красильников А.В.

до 15.01.11р. 

18.                        Запровадити в практику роботи НМЦ ПТО проведення конкурсів професійної майстерності серед майстрів в/н з масових професій

Куницька І.В., Набоков М.Ф.

Гришаєва О.В., Безценна Т.М.

 

19.                        Розгорнути роботу зі створення центрів з підвищення кваліфікації майстрів в/н в області за підходами,  визначеними наказом МОН України № 749      2009 року

Олійник Л.О.

в І кварталі 2011 року