Профтехосвіта Дніпропетровщини проводить перші філософсько-богословські читання

 

         18 листопада 2010 року Навчально-методичний центр профтехосвіти у Дніпропетровській області на базі Вищого професійного училища № 17
м. Дніпропетровська разом з Українсько-православною церквою Дніпропетровської єпархії, кафедрою філософії соціології державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління національної академії при Президентові України, Дніпропетровським інститутом післядипломної педагогічної освіти провели перші філософсько-богословські читання за темою: „Заповідь про несення хреста як сенс існування людини та вектор її виховання”.

         В читаннях прийняли участь представники духовенства, науковці, та заступники директорів ПТНЗ з виховної роботи.

         В доповідях представники профтехосвіти охарактеризували проблеми виховної роботи з молоддю на етапі осучаснення системи підготовки молодих робітничих кадрів.

         Науковці надали рекомендації щодо вирішення проблем в роботі  з молоддю. Духовенство  висловило орієнтири з формування моральних та духовних цінностей.

         За результати проведених читань прийняті рекомендації з покращення виховної роботи. 

         Організаційний комітет з проведення читань узагальнив матеріали доповідей та видав збірник, який передано в бібліотеки закладів професійно-технічної освіти області.

 

Директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області

В.Василиненко

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників перших філософсько-богословських читань за участю представників професійно-технічної освіти області науковців та духовенства  від 18 листопада 2010 року

 

         Заслуховування доповіді та виступів учасників читань засвідчило наявність серйозних проблем в організації виховної роботи з учнівською молоддю професійно-технічної освіти.

         Відсутність чітко визначених цінностей у суспільстві, недостатній науково-методичний супровід ускладнює роль організатора виховного процесу ПТНЗ.

         В результаті такого становища непоодинокі випадки скоєння злочинів, порушення законів, впадання молоді у депресивний стан.

         Враховуючи запити роботодавців,  які базуються на вимогах високого рівня професіоналізму випускників, їх компетентності та моральної зрілості учасники читань вважають за доцільне:

1.       Практикувати системне проведення виховних заходів базованих на напрацюваннях  учасників читань відображених у виданому збірнику.

2.       Методичній службі професійно-технічної освіти області при проведені занять, семінарів, секцій, поглиблювати знання педагогічних працівників ПТНЗ з нових підходів (форм) виховної роботи.

3.       Керівникам ПТНЗ

3.1.         Практикувати залучення громадських, благодійних організацій, батьків зразкових сімей для проведення позакласних заходів, забезпечувати  виховання толерантного ставлення учнівської молоді до релігійних поглядів.

3.2.         Практикувати при проведенні батьківського всеобучу розгляд питань з морально-духовного виховання молоді.