Рекомендації

 

учасників круглого столу «Роль органів управління ПТО та методичних служб в координації надання освітніх послуг ПТНЗ І рівня атестації»

 

Учасники круглого столу «Роль органів управління ПТО та методичних служб в координації надання освітніх послуг ПТНЗ І рівня атестації»  проаналізували шляхи реалізації співпраці органів управління ПТО та методичних служб області з ПТНЗ І рівня атестації.

Відзначили позитивні результати. А саме: головним управлінням освіти і науки  визначені пріоритетні напрямки діяльності ПТНЗ та завдання для методичної служби ПТО на 2009-2010 н.р., проведена робота по  атестації навчальних закладів та ліцензуванню освітньої діяльності, в ПТНЗ І рівня атестації є починання у застосуванні нових технологій у навчально-виробничому процесі, впроваджується модульне навчання.

Разом з тим, учасниками круглого столу відзначено, що в багатьох ПТНЗ І рівня атестації недостатньо приділяється уваги запровадженню нової нормативно-правової бази, державних стандартів ПТО з конкретних професій, розробці навчально-плануючої документації за єдиними підходами, організації підвищення кваліфікації педпрацівників, покращенню навчально-методичного забезпечення та зміцненню навчально-матеріальної бази. ПТНЗ І рівня атестації не являються учасниками формування змісту веб-порталу ПТО. Все це призводить до низького рівня їх інформаційного забезпечення.

Виходячи з обговорення всього спектру проблем, учасники круглого столу рекомендують:

Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації

-         Продовжувати діяльність  з  координації роботи ПТНЗ І рівня атестації за єдиною законодавчою та нормативно-правовою базою з питань атестації та ліцензування освітньої діяльності відповідно до сучасних вимог, залучення слухачів ПТНЗ І рівня атестації до участі в конкурсах фахової майстерності, підвищення кваліфікації педпрацівників на існуючій базі МОН України.

Методичній службі  профтехосвіти

-         Узагальнювати досвід роботи кращих ПТНЗ області для поширення в усі ПТНЗ І рівня атестації різної форми власності та підпорядкування

-         Сприяти введенню ПТНЗ І рівня атестації в правове поле із використанням веб-порталу ПТО та мережі Іnternet

-         Надавати методичну допомогу ПТНЗ І рівня атестації щодо створення власних сайтів

-  Продовжити практику проведення для педагогів ПТНЗ Ірівня атестації семінарських та практичних занять, тренінгів, дискусійних форм розгляду виробничих ситуацій, дебатних турнірів, реферативних читань з питань інновацій

-                     Постійно надавати методичні рекомендації з розробки навчально-плануючої документації за єдиним підходом

-         Поширити роботу щодо створення електронних засобів навчального призначення

-         Впроваджувати в практику роботи участь слухачів ПТНЗ І рівня атестації в конкурсах фахової майстерності

Керівникам професійно-технічних навчальних закладів

І рівня атестації

-         Встановлювати більш тісні зв’язки з органами управління та методичною службою ПТО щодо розв’язання проблем профтехосвіти та навчання робітничих кадрів

-         Постійно вивчати нормативно-правову базу

-         Впроваджувати державні стандарти ПТО з конкретних професій

-         Системно проводити роботу щодо розробки навчально-плануючої документації за єдиним підходом

-         Використовувати в навчальній практиці сучасні педагогічні методики

-         Спрямувати роботу щодо активного використання веб-порталу ПТО та спілкування через мережу Іnternet, створення власних сайтів

-         Здійснювати підвищення кваліфікації педпрацівників ПТНЗ І рівня атестації на існуючій базі МОН України

   -  Вносити пропозиції до головного управління освіти і науки, обласної методичної служби ПТО щодо організації спільних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів) з питань підготовки робітничих кадрів для потреб ринку праці регіону, впровадження державних стандартів ПТО, створення підручників, посібників, електронних програмних засобів навчання тощо

-  Надавати в НМЦ ПТО для вивчення та апробації  напрацювання педагогічних колективів ПТНЗ (підручники, посібники, дидактичні матеріали, методичні розробки тощо ) для  створення єдиного банку даних інформаційно-аналітичних матеріалів ПТО 

Обласній організації Всеукраїнської асоціації

педагогічних працівників

-         Просити законодавчі та виконавчі центральні органи влади:

-        Прискорити прийняття Закону «Про професійний розвиток працівників»

-         Внести зміни та доповнення до законодавчої бази України  стосовно питань обов’язкового планування щорічних витрат на професійно-технічне навчання працівників в обсязі не менш 3% від фонду заробітної плати, прав та відповідальності працівника і роботодавця в діях щодо одержання професії на виробництві, термінів обов’язкового відпрацювання особою на виробництві, де вона пройшла перепідготовку, підвищення кваліфікації.

 

26.02.2010р.                                                               СХВАЛЕНО:

учасниками круглого столу