Засідання навчально-методичної ради

 

         29 січня 2010 року було проведено засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Дніпропетровській області з обговоренням питань про ефективність використання сайтів ПТНЗ, веб-порталу МОН України з покращення соціальної реклами престижності кваліфікованої робітничої професії, про роботу навчальних закладів щодо профільного та допрофільного навчання старшокласників, про хід впровадження держстандартів ПТО в ПТНЗ області, про роль НМЦ ПТО в організації роботи бібліотеки ПТНЗ відповідно до рішення колегії МОН України від 27.08.2009р., про роботу органів учнівського самоврядування в ПТНЗ, про реалізацію інноваційних маршрутів і виставкової роботи закладами ПТО області, про презентацію навчального посібника для ПТНЗ поліграфічного профілю.

Прийнято рішення:

1.                 Провести навчальний семінар для відповідальних працівників ПТНЗ за ведення сайтів та заповнення сторінок веб-порталу ПТО

2.                 Постійно здійснювати моніторинг щодо оновлення сторінок на веб-порталі ПТО України, надавати допомогу ПТНЗ.

3.                 Визначити завдання з профільного і допрофільного навчання старшокласників на 2010 рік; проводити систематичну роботу секції керівників ПТНЗ з організації цієї діяльності.

4.                 Надати методичну допомогу ПТНЗ у розробці алгоритму сторінки сайту з позиціювання робітничих професій.

5.                 Проаналізувати відомості про випускників інтернатних закладів, які навчаються в ПТНЗ області.

6.                 Розробити критерії ефективності впровадження стандартів ПТО на базі моніторингу та опитування учасників реалізації стандартів і користувачів результатів навчального процесу

7.                   Перед розробкою навчальних планів надавати ПТНЗ рекомендації з розробки уніфікованих для області робочих навчальних планів  з професій, які готуються за ДСПТО

8.                 Директорам ПТНЗ вирішити питання про заміну існуючих ліцензій і приведення їх до відповідності ДСПТО „Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва”.

9.                 Сприяти процесу реформування бібліотеки в інформаційні центри.

10.            Пропагувати використання у навчально-виховному процесі електронних засобів навчання.

11.            Надавати методичну допомогу бібліотекарям щодо участі у щорічному огляді-конкурсі „Краща бібліотека ПТНЗ”

12.            Директорам ПТНЗ знаходити можливості для покращення матеріально-технічного забезпечення бібліотеки (техніка, фонд, передплата).

13.            Рекомендувати керівникам ПТНЗ продовжувати вдосконалювати роботу органів учнівського самоврядування на місцях.

14.            Провести огляд-конкурс на кращу модель організації самоврядної діяльності в ПТНЗ області

15.            Керуючись регіональною програмою „Молодь Дніпропетровщини: 2007-2011 роки”, Державною цільовою програмою роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, НМЦ ПТО створити окремий молодіжний осередок учнів ПТНЗ м. Дніпропетровська.

16.            Відзначити позитивну роботу ПТНЗ щодо вивчення інноваційних проектів, запропонованих МОН України.

17.            Рекомендувати навчальним закладам розмістити матеріали досвіду на сайті ПТО Дніпропетровщини та власних сайтах.

18.            Керівникам ПТНЗ періодично відстежувати стан впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес.

19.             Рекомендувати як навчальний посібник для учнів ПТНЗ поліграфічного профілю, педагогічних працівників, фахівців видавничо-поліграфічної галузі „Інноваційні виробничі технології в навчальному процесі ПТНЗ поліграфічного профілю”, який склали Юденкова О.П., Жежеря С.А., Безродна Т.П. 

 

 

Л.Подчезерцева ,

методист НМЦ ПТО

у Дніпропетровській обл..