Про підсумки засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Дніпропетровській області

29 жовтня 2009 року було проведено засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. Було розглянуто питання моніторингу діяльності ПТНЗ: стан ринку праці, аналіз роботи за індикаторами МОН, інформаційно-аналітична система в рамках програми ТАСІS, впровадження перспективного планування розвитку навчальних закладів, заповнення веб-порталу ПТО, оновлення сайтів ПТНЗ, входження в регіональні програми і  комплекси, стан комп’ютерного забезпечення. Прийнято рішення:  

1.      Продовжити системну роботу  щодо моніторингу ефективної діяльності ПТНЗ, яка визначається завданнями МОН України та ГУОіН.

2.      Надавати методичні рекомендації ПТНЗ до завершення роботи з розробки планів перспективного розвитку.

3.      Щокварталу проводити навчальні семінари для керівників та відповідальних працівників з питань організації проведення моніторингу ПТНЗ

4.      Завершити роботу зі створення в кожному ПТНЗ власного сайту та постійного оновлення сторінок на веб-порталі ПТО України.

5.      Постійно висвітлювати на сайті НМЦ ПТО, веб-порталі ПТО інформацію про обласні масові заходи, передовий педагогічний і виробничий досвід ПТО Дніпропетровщини.

Заслухавши і обговоривши підсумки тарифікації та якісного складу керівників і педпрацівників ПТНЗ, навчально-методична рада НМЦ ПТО у Дніпропетровській області рекомендує керівникам ПТНЗ:

1.     Забезпечити виконання вимог Закону України „Про професійно-технічну освіту”  стосовно тарифікації та нормативних документів МОН України щодо викладання предметів.

2.     Посилити контроль за використанням визначених тарифікацією розмірів фінансування та обсягів педагогічного навантаження в навчальних закладах.

3.     Раціонально розподіляти педагогічне навантаження штатних працівників за фахом, не допускаючи розпилювання годин.

4.     Проводити цілеспрямовану роботу з підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педпрацівників.

5.     Вжити заходів щодо збереження контингенту,  виконувати правила прийому до ПТНЗ.

6.     Призначати на посади методистів фахівців, які мають достатній професійний  рівень та значний досвід роботи.

7.     Продовжувати роботу щодо оволодіння педпрацівниками   сучасною комп’ютерною технікою.

8.     Запровадити в навчальних закладах систему перспективного планування підвищення кваліфікації і стажування педпрацівників.

Директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області                                                  В.М. Василиненко