МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

 

НАКАЗ

 

22.09. 2009р.                                 м. Дніпропетровськ                          

             № 718

 

 

 

 

Про проведення щорічного обласного конкурсу «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах»

 

 

 

 

 

Відповідно до законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", постанови  Кабінету  Міністрів   України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування  у  навчальних та оздоровчих закладах", від 03.11.1997 № 1200 «Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість», Положення про головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.08.2009
№ Р-397/0/3-09, «Обласної  комплексної програми розвитку освіти», затвердженої рішенням сесії обласної ради від 10 червня 2009 року № 547-19/
V з метою створення сприятливих умов для організації харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів та виховання в них позитивно-емоційного  ставлення до державного майна, турботи держави, керівництва, педагогів

 

Н А К А З У Ю:

 

       1.    Запровадити проведення щорічного обласного конкурсу «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах».

 

   2.   Затвердити  Положення про щорічний обласний   конкурс «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах» (додається).

 

  3.    Затвердити Склад оргкомітету щорічного обласного   конкурсу «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах» що додається.

 

  4. Затвердити Склад журі щорічного обласного конкурсу «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах», що додається.

 

    5. Директорам професійно-технічних навчальних закладів області:

        5.1. Забезпечити участь закладів у щорічному обласному   конкурсі «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах»;

 

5.2. Створити належні умови харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 

6. Директорам навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Василиненку В.М. та Криворізького  методичного центру профтехосвіти Зозулі Н.В. надавати необхідну методичну допомогу колективам професійно-технічних навчальних закладів з питань організації та проведення щорічного обласного конкурсу «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах».

 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на начальника відділу професійно-технічної освіти та ліцензування  Кузнецову Г.І., контроль - на заступника начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації – начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Демуру А.Л.

 

 

 

Начальник головного

управління освіти і науки

облдержадміністрації                                                     В.В.СИЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ головного                                                          управління освіти і науки                                    облдержадміністрації

             від 22.09.2009

              № 718

 

 

 

 

 

 

 

 


Положення

про щорічний обласний конкурс «Краща організація

харчування в професійно-технічних навчальних закладах»

 

І.  Загальні положення

 

1.1. Щорічний обласний конкурс «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах» (далі - конкурс) проводиться  серед  професійно - технічних  навчальних закладів області (далі - ПТНЗ) та спрямований на покращення якості харчування учнів, виховання в них культури поведінки, сприяння збереженню здоров'я учасників навчально-виховного процесу ПТНЗ.

Термін проведення конкурсу визначається окремим наказом начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації та оприлюднюється за місяць до його початку.

1.2. Завдання конкурсу:

·        стимулювання адміністрації та учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів з метою створення сприятливих умов для організації харчування учнів

·        привернення  уваги   науково-педагогічної  громадськості, спонсорських організацій до проблем організації харчування учнів ПТНЗ;

·        вдосконалення взаємодії адміністрації ПТНЗ і учнівського самоврядування щодо покращення умов харчування учнів;

·        виховання в учнів позитивно-емоційного  ставлення до державного майна, турботи держави, керівництва, педагогів.

 

 

 

 

 

ІІ.  Порядок проведення конкурсу

 

2.1. Учасниками  Конкурсу є професійно-технічні навчальні заклади області.

2.2. Організація та керівництво конкурсом покладається на організаційний комітет.

2.3. Оцінювання, аналіз результатів конкурсних етапів та визначення переможців покладається на журі.

2.4. Склад оргкомітету та журі затверджується наказом головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

2.5. Конкурс є щорічним і  проводиться у два етапи:

I етап – керівництво ПТНЗ подає заявку та тематичні матеріали , які висвітлюють роботу закладу щодо покращення умов харчування учнів ПТНЗ протягом поточного року. За наданими тематичними матеріалами журі проводить первинний відбір і визначає учасників ІІ етапу. За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються запрошення на участь у ІІ етапі.

  II етап – журі Конкурсу вивчає на місцях матеріали претендентів на призові місця та визначає переможців за регіонами:

професійно - технічні навчальні заклади   м. Дніпропетровська;

професійно - технічні навчальні заклади    м. Кривого Рогу;

професійно - технічні навчальні заклади  з інших міст області;

сільські професійно - технічні навчальні заклади області.

 

ІІІ. Критерії конкурсу

 

3.1. Журі для визначення переможців керується критеріями за кількістю набраних балів (кількість балів від 1 до 10):

    -    технологічне забезпечення харчоблоку;

    - технологічна поінформованість (технологічні карти, інструкції, маркування, нормативне забезпечення);

-         сучасне оформлення обідньої зали(естетика оформлення, вигляд посуду);

-         забезпечення санітарно-гігієнічних вимог приміщень;

-         забезпечення гігієнічних вимог для працівників харчоблоку;

-         забезпечення гігієнічних вимог для учнів;

-         дотримання техніки безпеки;

-         організація харчування в закладі;

-         організація контролю за якістю приготування страв (наявність щоденного меню, журналу закладки продуктів, виставки контрольних страв, книги відгуків);

-         наявність калькуляційних карт та актів контрольних проробок;

-         участь учнівського самоврядування у вдосконаленні обслуговування.

3.2.            Рейтинг рівня організації харчування на І та ІІ етапах визначається у відповідності до критеріїв, зазначених в п. 3.1.

 

 

ІУ. Оформлення результатів та нагородження переможців Конкурсу

 

4.1.        Загальні підсумки Конкурсу оформлюються протоколом, який підписують голова (заступник голови) та члени журі.

 

4.2.        На підставі рішення журі видається наказ головного управління освіти і науки облдержадміністрації із затвердженням загальних результатів Конкурсу.

4.3.        Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та цінними подарунками.

 

V. Фінансування Конкурсу

 

         5.1. Фінансування підготовки і проведення щорічного обласного конкурсу «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах» здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, запланованих на ці цілі.

        5.2. Кошторис витрат на проведення Конкурсу та придбання цінних подарунків для переможців Конкурсу затверджується заступником голови облдержадміністрації.

 

 

 

Начальник відділу професійно-

технічної освіти та ліцензування                              Г.І.Кузнецова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ головного управління                                освіти і науки облдержадміністрації

від 22.09.2009                № 718

 

 

Склад оргкомітету

щорічного обласного конкурсу

«Краща організація харчування

в професійно-технічних навчальних закладах»

 

Сиченко В.В., начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації, голова оргкомітету;

Павлов Д.М., голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді, заступник голови оргкомітету (за згодою);

Члени оргкомітету:

Демура А.Л.,   заступник начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації;

Кузнєцова Г.І., начальник відділу профтехосвіти та ліцензування головного управління освіти і науки облдержадміністрації;

Макарова О.В., завідуюча відділенням гігієни дітей та підлітків державної санітарно-епідеміологічної служби Дніпропетровської області (за згодою);

Василиненко В.М., директор навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області;

Корнієнко М.М., заступник директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області;

Зозуля Н.В., директор Криворізького міського методичного центру профтехосвіти;

Боднар Л.П., головний спеціаліст відділу профтехосвіти та ліцензування головного управління освіти і науки облдержадміністрації;

Філіппов А.К., заступник голови обласної асоціації працівників  професійно-технічної освіти (за згодою);

Ревнівцев М.П.,  голова президії ради директорів, директор Дніпропетровського навчально-виробничого центру з підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв’язку.

 


Начальник відділу професійно-

технічної освіти та ліцензування                              Г.І.Кузнецова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ головного управління                                освіти і науки облдержадміністрації

від 22.09.2009

№ 718

 

Склад журі

щорічного обласного конкурсу

«Краща організація харчування

в професійно-технічних навчальних закладах»

 

Василиненко В.М.,       директор навчально-методичного центру            профтехосвіти у Дніпропетровській області, голова журі;

Кузнєцова Г.І.,             начальник відділу профтехосвіти та ліцензування головного управління освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови журі;

Члени журі:

 

Макарова О.В., завідуюча відділенням гігієни дітей та підлітків державної санітарно-епідеміологічної служби Дніпропетровської області (за згодою);

Зозуля Н.В.,                  директор Криворізького міського методичного центру профтехосвіти;

Корзун Н.О., методист Дніпропетровського навчально-виробничого центру з підготовки та перепідготовки робітників машинобудівельної галузі та зв’язку;

Киба Н.В., методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області секретар журі;

Головченко С.В., методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області;

Керницька Т.В., методист Криворізького навчально-методичного центру професійно-технічної освіти;

Шаповалова А.В., методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області;

Гук Т.В., викладач спецтехнології Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів;

Таранець Л.І., старший майстер Дніпропетровського центру професійної освіти

 


Начальник відділу професійно-

технічної освіти та ліцензування                              Г.І.Кузнецова