План  

роботи  навчально-методичної служби профтехосвіти 

на вересень 2009 року

 

№ п/п

Зміст роботи

Місце і

 термін проведення

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

На виконання рішень колегії та наказів МОН України

1.

Забезпечення виконанням рішення підсумкової колегії МОН України з питань ПТО

протягом місяця

Василиненко В.М.

Зозуля Н.В.

 

2.

Надання допомоги ПТНЗ щодо переходу ПТНЗ області на новий зміст навчання відповідно до вимог держстандартів ПТО та методичних рекомендацій

протягом місяця

Василиненко В.М.

Зозуля Н.В.

 

3.

Моніторинг виїздів педпрацівни-ків  ПТНЗ області в інші регіони України на виконання наказу МОН від 28.09.07р. № 866 «Про Всеукраїнський маршрут впровадження (вивчення) інноваційних проектів»

протягом місяця

Козловський Г.Ф.

 

4.

Участь у засіданні експертної ради ДАК України

ІІІ декада

Василиненко В.М.

 

 

5.

Підготовка до інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України пропозицій щодо проекту структури нового базисного навчального плану ПТО

до 01.10

Подчезерцева Л.І.

Набоков М.Ф.

 

6.

Підготовка до Департаменту ПТО МОН України пропозицій щодо змісту проекту положення про працевлаштування випускників ПТНЗ

до 01.10

Безценна Т.М.

 

 

За   планом   ГУОіН

1.

Вихід на свята до Дня знань та перший урок

01.09

Методисти

 

2.

Участь у засіданні РЕР 

ІІ декада

Василиненко В.М.

 

3.

Святковий захід, приурочений до Дня працівника фізичної культури і спорту

11.09

ДПЗЛ

Василиненко В.М.

Киба Н.В.

 

4.

Секція заступників директорів з навчально-виховної роботи „Розробка навчально-методичного супроводу становлення і розвитку виховних систем, програм виховання учнів ПТНЗ”

16.09

ДЦПТОПІТ

Василиненко В.М.

Киба Н.В.

Піковець Л.Г.

Головченко С.В.

 

5.

Секція організаторів підготовки робітничих кадрів в умовах виробництва

17.09

НМЦ ПТО

Василиненко В.М.

 

6.

Секція інженерів з охорони праці „Організація роботи з охорони праці у навчальному закладі як запорука підготовки висококва-ліфікованих робітників”

23.09

ДНВЦ-2

Лукаш О.М.

 

7.

Вивчення роботи бібліотек, їдалень, гуртожитків в рамках обласних оглядів-конкурсів

за окремим графіком

Методисти

 

8.

Узагальнення матеріалів І етапу розробки планів перспективного розвитку ПТНЗ області

до 15.09

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

9.

Погодження тарифікації педпрацівників ПТНЗ на 2009-2010 н.р.

протягом місяця

Методисти

 

10.

Створення банку даних лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ області

протягом місяця

Шаповалова А.В.

 

11.

Вивчення складу новоприйнятого контингенту

протягом місяця

Головченко С.В.

 

За   планом   обласної методичної служби ПТО

1.      

Надання методичної допомоги з впровадження та апробації  держ-стандартів ПТО в ПТНЗ у 2009-2010 н.р.

протягом місяця

Методисти профциклу

 

2.      

Надання методичної допомоги навчальним закладам з питань ліцензування профпідготовки та атестації навчальних закладів

протягом місяця

Методисти профциклу

 

3.      

Надання практичної допомоги  заступникам директорів, старшим майстрам в організації навчального процесу

протягом місяця

Методисти

 

4.      

Підготувати звіт за матеріалами тарифікації  педпрацівників сільських ПТНЗ

до 20.09

Набоков М.Ф.

 

5.      

Підготувати прайс-лист сільським ПТНЗ для замовлення  нових видань у науково-виробничому підприєм-стві „Светофор” м. Харкова

до 15.09

Набоков М.Ф.

 

6.      

Розробити проект робочого нав-чального плану за новою базисною структурою з підготовки за профе-сією „Тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій автомобіля” з терміном навчання 3 роки

протягом місяця

Набоков М.Ф.

 

7.      

Розробка положень щодо прове-дення обласних  конкурсу творчих робіт серед учнівської молоді з інформаційних технологій та вис-тавки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді

протягом місяця

Куницька І.В.

 

8.      

Робота з впровадження практич-ного курсу „Основи енергозбере-ження” в ПТНЗ області

протягом місяця

Куницька І.В.

 

9.      

Вивчити досвід роботи лабораторії з енергозбереження Інституту професійно-технічної освіти АПН України

протягом місяця

Куницька І.В.

 

10.  

Розробка графіків та організаційних заходів з перепідготовки учнів, педа-гогів, робітників будівельної галузі, незайнятого населення в регіональ-них навчально-практичних будівель-них центрах при ПТНЗ у 2009/10 н.р.

протягом місяця

Безценна Т.М.

 

11.  

Надання практичної допомоги ВПУ-17, ДВПУБ у визначенні професій, за якими буде вестись підготовка робітників підвищених розрядів та розробці робочих навчальних планів

до 15.09

Безценна Т.М.

 

12.  

Надання методичної допомоги ПТНЗ у розробці нормативів використання сировини та матеріалів з окремих професій в організації навчального процесу при перенавчанні безробітних

протягом місяця

Безценна Т.М.

 

13.  

Аналіз та надання практичної допомоги в організації навчального процесу в групах з професії „Кухар, кондитер”

17.09

Лукаш О.М.

 

14.  

Контроль за  виїздом на курси підвищення кваліфікації  згідно з наказом ГУОіН

протягом місяця

Олійник Л.О.

 

15.  

Складання замовлення на курси підвищення кваліфікації керівних та педпрацівників  на 2010р.

протягом місяця

Олійник Л.О.

 

16.  

Підготовка документів до відкриття Школи старшого майстра

протягом місяця

Олійник Л.О.

Безценна Т.М.

 

17.  

Надання допомоги керівникам ПТНЗ у складанні  заявки на  підвищення кваліфікації

до 15.09

Олійник Л.О.

 

18.  

Вивчити відповідну навчально-методичну документацію та кошторис витрат щодо організації підвищення кваліфікації майстрів в/н ПТНЗ згідно з наказом МОН від 14.08.09р. № 749

протягом місяця

Олійник Л.О.

 

19.  

Розміщення інформаційно-аналітич-них матеріалів на сайті НМЦ ПТО

протягом місяця

Корнієнко М.М.

Повод І.С.

 

20.  

Створення комп’ютерної програми для обліку інвалідів

протягом місяця

Корнієнко М.М.

Повод І.С.

 

21.  

Надання практичної допомоги педагогічним колективам у розробці планів перспективного розвитку ПТНЗ

протягом місяця

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

22.  

Моніторинг комп’ютерного забезпечення ПТНЗ за 9 місяців

протягом місяця

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

23.  

Організаційно-методична допомога ПТНЗ області з оновлення веб-порталу ПТО МОН 

протягом місяця

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

24.  

Створення банку даних за комп’ю-терними програмами „Атестація педпрацівників” та „Інформаційна картка”

протягом місяця

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

25.  

Підготовка листа-рекомендацій  з організації участі ПТНЗ в міжнародному співробітництві

до 01.10

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

26.  

Провести моніторинг співпраці ПТНЗ області за 2009 рік з регіональними органами влади за визначеними індикаторами

протягом місяця

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

27.  

Підготовка пакету документів для відкриття експериментального майданчика на базі ДЦППРКТС

протягом місяця

Козловський Г.Ф.

 

28.  

Підготовка матеріалів щодо видання методичного збірника  огляду творчої діяльності педагогів зі створення електронних  засобів навчання

за окремим графіком

Козловський Г.Ф.

 

29.  

Надання практичної допомоги ПТНЗ щодо вивчення загальноос-вітніх предметів у 2009-2010 н.р.

протягом місяця

Подчезерцева Л.І.

Муха Н.О.

 

30.  

Планування роботи навчально-методичної ради

до 15.09

Подчезерцева Л.І.

 

 

31.  

Збір матеріалів про впровадження державної мови і контингенту, який вивчає іноземні мови в ПТНЗ

протягом місяця

Подчезерцева Л.І.

 

 

32.  

Консультування методистів ПТНЗ щодо планування роботи на 2009-2010 н.р.

протягом місяця

Муха Н.О.

 

33.  

Підготовка методсекції викладачів історії та правознавства

протягом місяця

Муха Н.О.

 

34.  

Підготовка методичних рекомен-дацій „Памятка керівникові метод комісії суспільних дисциплін”

до 27.09

Муха Н.О.

 

35.  

Підготовка методичних рекомен-дацій з історії рідного краю

до 30.09

Муха Н.О.

 

36.  

Рецензування методрозробки викладача правознавства ВПУ-17 Матвієць С.Л. „Юридичний калей-доскоп” (для викладачів ПТНЗ)

протягом місяця

Муха Н.О.

 

37.  

Методична допомога навчальним закладам з питань проведення  інструктажів з БЖД для учасників навчально-виховного процесу

01-10.09

Черновол М.П.

 

38.  

Надання до ОДА пропозицій щодо створення страхового фонду документації на особливий період за формою 39-СФД

до 15. 09

Черновол М.П.

 

39.  

Підготовка звіту до МОН про стан виробничого та побутового травматизму серед учнів за 9 місяців 2009р. 

протягом місяця

Черновол М.П.

 

40.  

Підготовка звіту до ОДА про стан виконання невідкладних заходів щодо запобігання дитячого  травма-тизму  за 9 місяців 2009р. 

до 20.09

Черновол М.П.

 

41.  

Контроль за виконанням завдань мобілізаційної роботи щодо функціонування навчальних закладів в особливий період

01-25.09

Черновол М.П.

 

42.  

Підготувати та провести інструктивну нараду керівників фізвиховання ПТНЗ

03.09

Киба Н.В.

 

43.  

Підготовка матеріалів для засідання оргкомітету щодо проведення конкурсу „Патріот Придніпровя”

протягом місяця

Киба Н.В.

 

44.  

Аналіз стану матеріально-спортивної бази ПТНЗ

протягом місяця

Киба Н.В.

 

45.  

Збір інформації про заступників директорів з НВР, класних керівників, вихователів гуртожитків

протягом місяця

Киба Н.В.

 

46.  

Моніторинги стану медобслугову-вання, харчування в ПТНЗ

протягом місяця

Киба Н.В.

 

47.  

Збір матеріалів ПТНЗ щодо участі в обласних конкурсах-оглядах на кращу організацію харчування та покращення житлово-побутових умов в гуртожитках

протягом місяця

Киба Н.В.

 

48.  

Робота над методичними рекомен-даціями щодо організації навчально-го року в системі позакласної робо-ти, харчування, медобслуговування  в ПТНЗ

протягом місяця

Киба Н.В.

 

49.  

Засідання міської методичної секції бібліотечних працівників

ІІІ декада

КПГМЛ

Керницька Т.В.

 

50.  

Засідання психологічної лабораторії

ІІІ декада

КМЦ

Керницька Т.В.

 

51.  

Засідання міської методичної секції соціальних педагогів

ІІ декада

КНВЦ

Керницька Т.В.

 

52.  

Засідання міської методичної секції викладачів предмету „Захист Вітчизни”

ІІІ декада

МЦППВ 

Кичук С.Є.

 

53.  

Засідання міської секції заступників директорів ПТНЗ з АГЧ та завгоспів

ІІ декада

КМЦ

Мавдрик Т.М.

 

54.  

Засідання міської методичної секції викладачів загально-технічних дисциплін

23.09

КПЛ

Грищук Т.С.

 

55.  

Засідання міської школи навчання і перенавчання

18.09

Труш В.І.

 

56.  

Міський семінар „Школи резерву директорів ПТНЗ”

23.09

КрММЦ ПТО

Зозуля Н.В.

Труш В.І.

 

57.  

Міський семінар-нарада методистів ПТНЗ

ІІ декада

КрММЦ ПТО

Зозуля Н.В.

Кичук С.Є.

 

58.  

Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації для майстрів в/н силами ІПО ІППУМО

07.09

14.09

Зозуля Н.В.

Труш В.І.

 

 

 

План роботи

кабінету профорієнтаційної роботи та соціальних досліджень на вересень 2009р.

 

п/п

Зміст роботи

 

Термін і дата виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Створення банку даних учнів ПТНЗ на 2009-2010 н.р.

до 01.10

Головченко С.В.

 

2.

Аналіз та узагальнення інформації з профорієнтаційної роботи у 2008-2009 н.р. з використанням сучасних інтерактивних форм

до 15.09

Головченко С.В.

 

3.

Збір відомостей щодо організації профільного навчання учнів ЗОСШ на базі ПТНЗ області

до 01.10

Головченко С.В.

 

4.

Збір оперативних даних про випускників інтернатних закладів, які прийняті на навчання в ПТНЗ області

до 10.09

Головченко С.В.

Піковець Л.Г.

 

5.

Створення банку даних лідерів учнів-ського самоврядування ПТНЗ області

до 28.09

Шаповалова Г.В.

 

 

6.

Надання методичної допомоги в розробці нормативної бази учнівського самоврядування навчальних закладів

протягом місяця

Шаповалова Г.В.

 

7.

Підготовка орієнтовної програми Школи лідерів учнівського  самоврядування

до 30.09

Шаповалова Г.В.

 

8.

Регіональні семінари з організації учнівського самоврядування

протягом місяця

Шаповалова Г.В.

 

9.

Співпраця з обласним центром планування сімї та організація зустрічі лікарів з молоддю ПТНЗ: ДЦППРКТС, ДЦПО, ДЦПТОПІТ, ДПЛХТ, КПГМЛ

15-22.09

Піковець Л.Г.

 

10.

Надання практичної допомоги новопризначеним психологам, соціальним педагогам

-          ДНВЦ-2

-          ВПУ-17

-          ДПЛБ

 

протягом місяця

 

Піковець Л.Г.

 

11.

Розробка електронної програми персоніфікованого обліку учнів інвалідів та осіб з обмеженими можливостями

до 15.09

Піковець Л.Г.