Міністерство освіти і науки України

 

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

у Дніпропетровській області

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН   РОБОТИ

 

навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти

у Дніпропетровській області

на 2009– 2010  навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

2009р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник начальника  

головного управління освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

А.Л.Демура

 

 

  10 серпня 2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН   РОБОТИ

 

навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти

у Дніпропетровській області

на 2009– 2010 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

2009р.

№ з/п

З М І С Т

Сторінки

1

1. Вступ                                                                                                 

1.1. Підсумки роботи за 2008-2009 н.р.                      

4-19

1.2. Основні напрямки роботи у 2009-2010 н.р.      

19-20

2

2. Навчально-методична робота

2.1. Засідання навчально-методичної ради                             

 

20

2.2. Обласні масові заходи :

20

2.2.1 Круглі столи 

20

2.2.2. Конкурси                                   

20-21

2.3. Організаційно-масова робота :

21

2.4  Консультативно-методична робота

21-22

3

3. Модернізація змісту роботи ПТНЗ

3.1. Впровадження сучасних педагогічних та  виробничих технологій

 

23

3.2. Комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу

23-24

3.3. Вивчення та впровадження передового педагогічного  досвіду    

24-25

4

4 Регіоналізація ПТО:

4.1. Методичне обслуговування навчання безробітних                   

 

25

4.2. Робота з громадськими організаціями роботодавців                

25

4.3. Профільне навчання учнів старшої школи                            

26

4.4. Методичне забезпечення ПТНЗ І атестаційного рівня 

26

5

5. Неперервна освіта керівних і педагогічних працівників ПТНЗ  

5.1. Курсове підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ

 

26-27

5.2. Курсове підвищення кваліфікації (стажування) педагогів ПТНЗ

27

5.3. Атестація педагогічних працівників

27

5.4. Конкурси професійної майстерності  серед педагогів ПТНЗ  

27

6

6.  Діагностична робота

6.1. Моніторинг стану роботи із забезпечення професійної підготовки                 

 

28

6.2. Моніторинг стану роботи із забезпечення загальноосвітньої підготовки      

28

6.3. Моніторинг розвитку творчо обдарованої  особистості серед учнів ПТНЗ   

28

6.3.1. Всеукраїнські конкурси та  олімпіади серед учнів ПТНЗ

28-29

6.3.2. Обласні  конкурси та  олімпіади серед учнів ПТНЗ          

29

6.3.3. Раціоналізаторство та винахідництво

29

7

7. Виховна робота                                                                                

7.1. Організаційно-методичні заходи                                               

 

29-30

7.2. Демократизація виховного процесу                                        

30-32

7.3 Спортивно-масові заходи    

32

8

8. Науково-методична робота

8.1. Розробка та апробація державних стандартів ПТО

 

32

8.2. Видання підручників, посібників                  

32

8.3 Розробка методичних рекомендацій             

32-33

8.4. Спільні проекти ПТО з ВНЗ   

33

9

9. Пропагування перспективи розвитку ПТО     

9.1 Інноваційна діяльність

 

33

9.2. Виставкова діяльність

33-34

9.3. Робота експериментальних майданчиків

34

10

10. Кабінет профорієнтаційної роботи та соціальних досліджень  

34-35

11

11. Інформаційно-аналітичний центр         

35-36

12

12. Педагогічний кабінет НМЦ ПТО

36

13

12.Фінансово-господарська діяльність           

37

І. В С Т У П

1.1 Підсумки роботи 2008-2009 навчального року

Навчально-методичний центр профтехосвіти у Дніпропетровській області  у 2008-2009 навчальному році реалізовував науково-методичну проблему: “Оновлення змісту  профтехосвіти через впровадження  державних стандартів нового покоління з конкретних професій, сучасних  виробничих, педагогічних, комп’ютерних технологій, демократизацію навчально-виховного процесу ”.

 Методичний центр  спрямовував свою роботу на виконання завдань   законодавчих актів в освіті: Законів України „Про освіту”, „Про профтехосвіту”, Положення про методичну роботу в ПТНЗ, інших законодавчих та нормативних документів  Верховної Ради України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, головного управління   освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Для підвищення якості професійно-технічної освіти головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації та методичною службою було визначено чотири  головних напрямки діяльності:

1.   Оснащення    матеріально-технічної    бази    професійно-технічних навчальних     закладів сучасним     обладнанням,     технікою, устаткуванням    із    залученням    можливостей    багатоканального фінансування як  головного  чинника  підвищення  ефективності системи    професійно-технічної   освіти    через    впровадження   та розвиток  нових  форм  співробітництва  освіти,  промисловості та бізнесу (соціальне партнерство).

2.                       Розробка,    апробація   та    впровадження    державних    стандартів професійно-технічної    освіти;    підручникотворення;    формування життєвої компетенції  на основі удосконалення  знань,умінь та навичок,       використання       інформаційно-комунікаційних       та інноваційних технологій (ІКТ) та доступу до мережі Internet.

3.              Підвищення якості кадрового потенціалу через систему методичної роботи, стажування на виробництві; забезпечення нормативного та методичного інформаційного супроводу.

4.Демократизація навчально-виховного процесу шляхом залучення громадських      організацій,      батьків,     сприяння  розвитку учнівського самоврядування.

      Для оновлення змісту профтехосвіти в усіх державних  66 ПТНЗ, ( в т.ч. в 5-ти навчальних центрах  при установах виконання покарань)   з 1 вересня 2008-2009 навчального  року впроваджені  державні стандарти ПТО з  104 професій, здійснюється апробація стандартів з 1 професії – «Арматурник» у двох навчальних закладах. ( В Україні станом на 01.09.2009 р. затверджено 134 державні стандарти ПТО).

       Міністерством освіти і науки України(наказ МОН №35 від 26.01.09р) НМЦ ПТО включено у розробку  державного стандарту, основаного на компетенціях з профеії „Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу». За цей час  проведено 2 установчі семінари з питань розробки анкет та проведення анкетування підприємств-партнерів напрямку „Переробка с/г продукції”: один з творчою групою ПТНЗ області, а другий з представниками Чернівецької, Закарпацької, Вінницької, Миколаївської, Житомирської та Черкаської областей.     Проведено анкетування та узагальнено матеріали від  39 підприємств України. Робота зі створення державних стандартів професійної освіти на основі компетенцій продовжується.

Методична служба здійснювала координацію роботи  профтехучилищ  області, де створені регіональні навчально-практичні центри  з освоєння сучасних технологій та матеріалів. В області функціонує 13 об’єктів демонстації нових технологій: 6 будівельних навчально-практичних центрів з інноваційних технологій, 1 зварювального виробництва, 1 з підготовки фахівців торгівельної галузі, 4 туристично-готельного сервісу, 1 зв’язку та інформаційно-консультативних технологій.

  Для впровадження комп’ютеризації у навчальний процес  в ПТНЗ області функціонує 93 комп’ютерних класи. Всі професійно-технічні навчальні заклади області (100%) підключені до мережі Інтернет, 46 професійно-технічних навчальних закладів (78%) мають власні сайти. В ПТНЗ області  функціонує 1961 комп’ютер,  навантаження на 1 комп’ютер складає 15 учнів. За державною програмою комп’ютеризації за 2005-2008 роки отримано 48 НКК (768 комп’ютерів).Усі навчальні заклади заповнили веб-сторінку на веб-порталі ПТО України. З метою покращення напрямку щодо комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу,  подальшого розвитку професійно-технічної освіти, пропагування її змісту, науково-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу наказом головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 19.11.2008р. № 978 „Про додаткові заходи щодо розробки електронних засобів навчання”  запропоновано навчальним закладам профтехосвіти області прийняти участь в огляді творчої діяльності педагогів зі створення електроних засобів навчання. Протягом лютого-березня 2009р. обласною методичною службою проведена організаційна робота щодо консультування та підведення підсумків цього конкурсу.            В огляді взяли участь 42 ПТНЗ області, які представили власні електронні засоби навчання за номінаціями:

- електронні видання з професійного навчання – 31;

- електронні видання з виробничого навчання – 29;

- електронні видання з загальноосвітніх придметів – 19;

- електронні видання з методичної роботи – 17;

- електронні видання з виховної роботи – 16.

 Всього 112 засобів навчання

Переможцями конкурсу  у номінаціях стали:

Електронні видання з професійного навчання:

І місце: Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій (Левченко Н.О., Заєць О.І.), посібник „Функції бездокументного обслуговування”.

І місце: Томаківський професійно аграрний ліцей (Рябоволенко А.М., Зуєв О,М.), посібник з предмету „Правила дорожнього руху”.

ІІ місце: Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу (Іванюк Г.Ю.),  Електронний навчально-методичний комплекс з придмета „Основи галузевої економіки та підприємства” для професії „Кухар”.

ІІ місце: Томаківський аграрний професійний ліцей (Довженко В.Д.), Підручник „Сільькогосподарські машини”.

ІІІ місце: Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, підтримка до предмету „Основи охорони праці”.

Електронні видання з виробничого навчання

І місце: Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2 (Жежеруха О.В., Гуріна Т.К.), урок (майстер – клас), „Декоративне фарбування шпалер”.

ІІ місце: ВПУ-55 (Усова Т.В., і учень Кот Н.О.), урок (майстер-клас) „Виготовлення корсетних виробів”.

ІІІ місце: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців (Ляшенко В.В.), „Розвиток делової активності учнів у процесц підготовки слюсарів з ремонту автомобілів”.

Електронні видання з загальноосвітніх предметів

І місце: Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу (Чередниченко С.О.), електронний навчально-методичний комплекс з предмета „Інформатика”.

ІІ місце: Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з полінрафії та інформаційних технологій (Родіна А.О.), посібник з курсу „Неорганічна хімія”, перший курс

ІІІ місце: Дніпропетровськй навчально-виробничий № 2 (Бобкова Г.В.), „Підручник з алгебри”,  І курс.

Електронний видання з методичної роботи

І місце: Дніпропетровський центр  підготовки і перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу (Гришаєва О.В.), „Віртуальний методичний кабінет”.

ІІ місце: Дніпропетровський навчально-виробничий  центр з підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв`язку (Литвин Т.) „БД - бібліотека” як програмна складова робота віртуального інформаційно-косультативного бібліотечного центру.

Електронні видання з виховної роботи

І місце: Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій (Левченко Н.О., Гончарова І.П.), посібник з методики організації учнівського самоврчдування в навчальній групі.

ІІ місце:  Пеерещепинський професійний ліцей (учні: Суслов Сергій, Шепель Наталія, Гавура Наталія, Мірошник Ірина, Некраса Валентина), кінофільм „Історія рідного краю”.

       Для широкого запровадження педагогами ПТНЗ сучасних комп’ютерних технологій  у навчальному процесі з 2005 року  НМЦ ПТО організовує  семінари -тренінги  за програмою „Intel. Навчання для майбутнього“.За цей час пройшли навчання 703 педагоги з 59 профтехучилищ області (97% до загальної кількості ПТНЗ та 23% до загальної кількості педагогічних працівник-ків ).

В НМЦ ПТО у Дніпропетровській області з 2004 року розроблено і впроваджено в роботу профтехучилищ 7 комп’ютерних програм «Облік документів», «Облік учнів пільгової категорії», «Аналіз новоприйнятого контингенту», «Атестація педагогічних працівників», «Учні з багатодітних сімей», «Учні-сироти інтернатних закладів», «Інформаційна картка ПТНЗ», які протягом 2004-2009 років успішно використовувались для зібрання та узагальнення матеріалів моніторингових досліджень за вказаними напрямками в ПТНЗ області.Для вирішення виробничих питань діяльності  НМЦ ПТО  забезпечений необхідною комп’ютерною і офісною технікою. Станом на 01.09.2009р.  функціонує 20  комп’ютерів та  16 одиниць офісної техніки . направлення та  отримування  електронної  пошти для ПТНЗ, установ та організацій здійснюється за електронними адресами НМЦ ПТО:  onmc2004@ua.fm та onmc@3g.ua.

Протягом 2008-2009 н.р.  організовано та проведено 2 обласні олімпіади із спецпредметів, 5 конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професій:

- «Кухар»

- «Слюсар з ремонту автомобілів»

- «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

- «Верстатник широкого профілю»

- «Маляр»

        Проведено 2 конкурси фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та „Лицювальник-плиточник”. В ІІ турі  конкурсів та олімпіад прийняли участь 130 учнів та 20 майстрів в/н. Результати участі учнів та майстрів виробничого навчання у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності значно кращі минулорічних . А саме:

        ІІ місце серед учнів ПТНЗ з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва» - отримано диплом ІІ ступеня;

        ІV місце серед учнів ПТНЗ з професії „Верстатник широкого профілю” – отримано диплом ІІІ ступеня;

         V  місце серед учнів ПТНЗ з професії „Слюсар з ремонту автомобілів” – отримано диплом ІІІ ступеня;

          -       ІІ місце серед майстрів в/н з професії «Електромонтер з ремонту та  обслуговування електроустаткування».

          Профтехосвіта області ,  в тому числі НМЦ ПТО , є учасником двох Міжнародних проектів:

1. Українсько-канадський проект «Децентралізація управління  професійним  навчанням  в  Україні».

Мета проекту: забезпечення успішної  інтеграції професійно-технічної  освіти  у глобальну ринкову економіку та впровадження механізму децентралізації фінансового та адміністративного менеджменту системи професійного навчання. Важливим компонентом проекту є налагодження дієвого партнерства навчальних закладів із громадами та роботодавцями, підвищення ефективності професійного навчання безробітних.  

      Учасниками проекту  визначено пілотні ПТНЗ: Дніпродзержинське вище професійне училище, Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2.

За час реалізації  проекту:

- фахівцями профтехосвіти з Канади разом з педагогами пілотних навчальних закладів, соціальними партнерами розроблено експериментальні навчальні плани  навчання безробітних за професіями «токар» та «опоряджувальник будівельний»;

-  здійснено три навчальні поїздки працівників профтехосвіти, служби зайнятості до  Словаччини , Чехії, Канади ;

- здійснено  навчання  груп  безробітних за переліченими професіями;

- регулярно здійснюється моніторинг якості навчання слухачів експериментальних навчальних груп представниками служби зайнятості;

- у пілотних навчальних закладах за зразком професійних закладів Канади створено дорадчі комітети навчальних закладів та консультативні ради за спеціальностями. Зазначені громадські формування сприяють участі замовників кадрів у визначенні змісту навчання та прийнятті управлінських рішень керівниками ПТНЗ;

- Дніпродзержинське вище професійне училище, Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2 отримали  у 2007 році навчального обладнання на суму 100 тис. доларів США (кожному пілотному ПТНЗ по 50 тис.);

-   робочою групою із числа працівників профтехосвіти  поширюється зміст експерименту на інші навчальні заклади ПТО області;

-   протягом 2007-2009 років  проведено тренінги для педагогів ПТНЗ.

2.Проект TACІS «Підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні».

  У проекті визначено п’ять пілотних навчальних закладів: Дніпродзержинське вище професійне училище, ПТУ-74,Томаківський професійний аграрний ліцей, Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій, Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей.

В рамках проекту:

- щокварталу протягом 2005-2009рр. проводились семінари для членів робочої групи за участю експертів з європейських держав;

- регіональними експертами вивчено можливість впровадження національної рамкової системи кваліфікацій,  стратегію реформування професійно-технічної освіти в аграрному секторі та розроблено  нові  кейс-проекти для впровадження в навчальний процес  ПТНЗ сільськогосподарського профілю.

           Протягом 2008- 2009 навчального року :

- 30-31 жовтня 2008 року  на базі Томаківського професійного аграрного ліцею відбувся семінар-практикум з обміну досвідом  ПТНЗ сільськогосподарського профілю в пілотних регіонах за підтримки Міжнародного проекту ТАСІS.У семінарі взяли участь експерт проекту ЄС, компонент 4 “Удосконалення освітніх послуг у секторі сільського господарства” Вольф-Дітер Мільхан,  представники  інституту ПТО АПН України: завідувач лабораторії методик Л.В.Нестерова, старший науковий співробітник лабораторії С.Ф.Коряк, заступник директора видавництва «СМІТ» з питань авторського права Т.В.Шатохіна ,  представники пілотних училищ Дніпропетровської та Черкаської областей та  професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровщини.  Захід складався з  теоретичної та практичної частин.

            1. Теоретична частина передбачала презентацію методичних розробок у вигляді електронних засобів навчання із спецдисциплін :

-         сільськогосподарські машини;

-         правила дорожнього руху;

-         бухгалтерський облік;

-         економіка підприємства.

2. Практична частина передбачала використання цих розробок у навчальному процесі у формі  відкритих уроків.

       Після  закінчення практичної частини було проведено круглий стіл, де відбулося анкетування  учасників семінару-практикуму з метою дослідження доцільності запровадження електронних навчально-методичних засобів у навчальному процесі.

  -19 лютому 2009року проведено засідання круглого столу «Про наслідки реалізації міжнародних проектів з регіоналізації ПТО області» за   участю  : міжнародного експерта ЄС «Підвищення ефективності управління системою ПТО на регіональному  рівні в Україні » В.Мільхана , управління зовніших зносин облдержадміністрації, представників пілотних ПТНЗ області, роботодавців, керівників  державних і  приватних ПТНЗ, представників вищої школи.

            Виходячи з обговорення всього спектру освітянських проблем, новацій в сфері освіти, зумовлених результатами участі у міжнародних проектах учасники круглого столу висказали  за  доцільне:

-         узагальнити досвід пілотних ПТНЗ для поширення в усі ПТНЗ області різної форми підпорядкування .

-         Встановлювати зв’язки з соціальними партнерами, які залучені до розв’язання проблем профтехосвіти та навчання робітничих кадрів.

-         Розширювати стосунки ПТНЗ з центрами зайнятості та  обміну інформацією щодо ринків праці і пропозицій в галузі профтехосвіти.

-         Розробку та апробацію державних стандартів профтехосвіти базувати на результатах анкетування роботодавців, користувачів педпослуг профтехосвіти.

-         Постійно працювати над стратегією перегляду змісту  навчання фахівців сільськогосподарського профілю.

-         Системно проводити роботу з навчання педпрацівників  інтерактивним методам навчання та застосування  їх в практичній роботі.

-         Створювати дієві партнерські громадські формування, які сприяють участі замовників кадрів у визначенні змісту навчання та прийняттю управлінських рішень керівниками ПТНЗ.

    -   Розповсюджувати досвід розробки бізнес-планів навчальних закладів, які допоможуть зробити навчальні заклади більш конкурентоздатними.

    - 03 квітня 2009 року на базі навчально-методичного центру у Дніпропетровській області відбулося засідання круглого столу « Здійснення моніторингових досліджень діяльності ПТНЗ з метою формування  ринку праці регіону кваліфікованими робітничими кадрами». У роботі цього заходу прийли  участь представники міжнародного проекту ТАСІS «Підвищення ефективності управління ПТО на регіональному рівні в Україні», інституту професійно-технічної освіти академії педагогічних наук України,  обласного центру зайнятості , асоціацій і профспілок роботодавців, керівництво інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти (м.Донецьк) керівники  вищих і професійно-технічних навчальних закладів області (всього 40 осіб).Учасники круглого столу обговорили головні питання, які визначають роль профтехосвіти у забезпеченні ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами та її місце при переході на регіональний рівень управління. Тема  круглого столу була приурочена до  заходів плану дій МОН України за результатами  Всеукраїнської семінар-наради від 17-18.02.09р.За результатами вищеназваної наради   МОН України  визначені на 2009 р. моніторингові о дослідження  з таких напрямків :

1.      Моніторинг з питань якості підготовки робітничих кадрів

2.      Моніторинг роботи інформаційно-аналітичних центрів пілотних регіонів;

3.      Комп’ютеризація ПТНЗ;

4.      Впровадження міжнародного досвіду у діяльність ПТНЗ;

5.      Наявність україномовної літератури, електронних підручників, програмних засобів навчання в ПТНЗ;

6.      Моніторинг роботи діяльності експериментальних майданчиків.

            Протягом   2008-09 навчального року  інформаційно-аналітичний центр при НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, який створений в рамках вищеназваного проекту ,    здійснив :

  1. Моніторингові дослідження  діяльності ПТНЗ та видання узагальнених матеріалів, рекомендацій  з таких напрямків :

- діяльність ПТНЗ області за 2006-08 рр. – листопад-грудень 2008р.

- стан ринку праці (вакансії робітничих професій)- лютий 2009р.

-  анкетування випускників та роботодавців – січень –лютий 2009р.

-  узагальнення на надання  аналітичних матеріалів в департамент ПТО про діяльності ПТНЗ області за індикаторами , які затверджені МОН України - лютий 2009р.

Мета  досліджень –  аналітичний підхід у визначенні   стану справ щодо ефективності використання державних коштів на підготовку робітників та розробка рекомендацій для органів управління освітою щодо прогнозних напрямків діяльності навчальних закладів на найближчу перспективу.

        Хід реалізації міжнародних проектів  постійно висвітлюється в засобах масової інформації області та  на сайті навчально-методичного центру профтехосвіти області web.alkar.net/dnepronmc/, члени робочих груп постійно виступають у колективах навчальних закладів профтехосвіти області  з питань  європейського та світового досвіду з підготовки робітничих кадрів.

        Для проведення заходів з неперервної освіти керівних та педагогічних працівників ПТНЗ при НМЦ ПТО створені і функціонують 26 обласних методичних секцій з усіх напрямків роботи  за галузевим спрямуванням. Протягом навчального року проведено 35 секційних засідань , які відвідали більше 1100 педагогів ПТНЗ області. Робота з організації і проходження керівниками і педпрацівниками ПТО  курсів підвищення кваліфікації проводилася згідно з заявками ПТНЗ і здійснювалася згідно з планом-графіком ГУОіН протягом року. За результатами І півріччя 2009року виконання завдань з підвищенням кваліфікації керівників ПТНЗ склало 98 % (у минулому році за цей період 100%),  педагогічних працівників –  90 % від запланованого (у минулому році 88%).

В цілому завдання з підвищенням кваліфікації педпрацівників ПТО у І півріччі 2009 р. виконано на 93 %. Виправлення положення з виконання завдань з підвищення кваліфікації медпрацівників ПТНЗ буде здійснено  у П півріччі 2009 р.

У І півріччі 2009 року 235 викладачів спецпредметів і майстрів виробничого навчання ПТНЗ області пройшли курси підвищення кваліфікації та 55 педпрацівників закінчили  І етап курсів за очно-заочною формою навчання у інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м.Донецьк).     

         Пройшли стажування на підприємствах та в організаціях 240 педпрацівників  (майстри виробничого навчання, викладачі спецпредметів та загальноосвітніх дисциплін).

         Протягом навчального року 15 новопризначених керівників ПТНЗ (1 директор, 11 заступників директорів) пройшли стажування в кращих  навчальних закладах ПТО області.

 15 педпрацівників пройшли курси-тренінги за програмою «Рівний – рівному» (серед них заступники директорів з НВР, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі молодіжних готелів, бібліотекарі) у Дніпропетровському інституті післядипломної педагогічної освіти.

 В січні 2009 року 11 слухачів «Школа резерву заступників директорів ПТНЗ» отримали сертифікати про успішне закінчення навчання. У червні 2009 року розпочала свою роботу «Школа резерву заступників директорів ПТНЗ» при Криворізькому міському методичному центрі ПТО.

 НМЦ ПТО прийняв участь у підготовці і проведенні круглого столу «Про результативність освітніх послуг Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму в досягненні якісної підготовки кадрів» та у випуску методичного посібника «На допомогу  майстру виробничого навчання-початківцю».

НМЦ ПТО здійснювався розподіл підручників для ПТНЗ, які надає Міністерство освіти і науки України.  ПТНЗ області отримано з Міністерства освіти і науки України 6150 примірників навчальної літератури та придбано за рахунок спецфонду  1026  примірників.

Станом на 01.07.2009р. забезпеченість ПТНЗ області підручниками складає 72%, з них:

 загальноосвітні – 59%;

 загально-технічні – 77%;

 спеціальні – 76%.

       Протягом жовтня-листопада 2008року за фінансової підтримки обласного бюджету проведено обласний огляд-конкурс «Краща бібліотека ПТНЗ», за підсумками якого 12 ПТНЗ визначені  переможцями і отримали цінні подарунки. В рамках огляду надруковано збірник «Методичні рекомендації на допомогу бібліотекарю» .

         Проведено 2 семінари бібліотекарів  ("Інформаційне забезпечення педагогічного колективу ПТНЗ», «Робота  бібліотеки як центру інформаційної підтримки навчально-виховного процесу в  ПТНЗ») із залученням фахівців з місцевих бібліотек. Підготовлені методичні рекомендації і матеріали на допомогу бібліотекарю(нормативно-законодавчі документи, регламентуюча та облікова документація). На семінарі бібліотекарів у жовтні 2008р.  презентовано книгу І.О.Зязюна «Педагогічна майстерність» з використанням мультимедійного проектору. За ініціативою НМЦ ПТО протягом навчального року майже у всіх бібліотеках ПТНЗ проведено презентацію цієї книги. З метою надання методичної допомоги  відвідано бібліотеки ДВПУБ, ТПАЛ, ДПБЛ, ПТУ-2,ВПУ-17, 55, ДЦПО, ДНВЦППРМГЗ.

При НМЦ ПТО створена міні-бібліотека з обліку науково-методичних матеріалів, отриманих працівниками НМЦ ПТО на науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах державного та регіонального рівнях, а також збірників матеріалів, підготовлених у рамках міжнародних проектів.

           Діяльність НМЦ ПТО  була спрямована на надання консультативно-методичної роботи у  реформуванні бібліотек ПТНЗ  в інформаційні центри,(станом на1.07.2009р.при бібліотеках ПТНЗ створено 33 інформаційні центри).

           НМЦ ПТО координував роботу з впровадження інноваційних проектів в ПТНЗ області, які ввійшли до Всеукраїнського маршруту інноваційних проектів ПТО. У січні 2009 року  проведено круглий стіл „Впровадження інноваційних проектів в ПТНЗ, головного чинника оновлення змісту профтехосвіти”.

          Підведенням  підсумків з цього напрямку діяльності  став ярмарок інноваційних технологій профтехосвіти у Дніпропетровській області, який проведено 19 червня 2009 року на базі Дніпропетровського навчально-виробничого центру №2 .Стартом подібних традиційних заходів на Дніпропетровщині стали накази Міністерства освіти і науки України від 30.01.2007р. №65 «Про проведення Всеукраїнської естафети інноваційних проектів у системі ПТО», 28.09.2007р. №866 «Про Всеукраїнський маршрут впровадження (вивчення) інноваційних проектів».

 На ярмарку демонструвалися інноваційні технології педагогічної роботи, впроваджені в ПТНЗ у 2008/2009 навчальному  році    за такими номінаціями:

-         електронні засоби навчання;

-         інноваційні проекти ПТО;

-         методичні посібники, розробки, тощо;

-         експериментальні майданчики;

-         учнівське самоврядування;

-         участь у міжнародних проектах.

Учасниками ярмарку були керівники вищих навчальних закладів, керівники професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності і підпорядкування, представники загальноосвітніх середніх шкіл та інтернатів, представники  інших установ та організацій, а також делегація професійно-технічної освіти Київської області.

         НМЦ ПТО  координував екпериментально-дослідницьку роботу педагогічних праціників та обдарованої  учнівської молоді. З цього напрямку в області протягом 2008-09рр. функціонувало сім експериментальних майданчиків: 3 майданчики  МОН України та Академії педагогічних наук Ураїни, 4 обласного рівня. Завершив експериментальну роботу майданчик обласного рівня ВПУ-17. На 01.07.09р. працює   6 майданчиків: 3 експериментальних майданчика підпорядковані АПН України  і 3 регіональних. Підготовлено необхідний пакет документів на відкриття другого майданчика у  ДНВЦ-2, при інституті профтехосвіти і Академії педнаук України за темою наукового дослідження: „Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою”. Підтема дослідження „Теоретико методичні засади управління системою роботи ПТНЗ по формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю” , а також планується відкриття експериментального майданчика  на базі Томаківського професійного аграрного ліцею з видавничої роботи.

НМЦ ПТО координував  роботу з профільного навчання учнів старшої школи.  22 квітня 2009 р. в Дніпродзержинському професійному ліцеї проведено семінар-практикум організаторів профільного та допрофільного навчання учнів старшої школи на базі професійно-технічних навчальних закладів за темою „Сучасний підхід до організації профільного і допрофільного навчання учнів старшої школи”. Метою семінару було вивчення шляхів використання можливостей професійних ліцеїв з реалізації завдань профільного та допрофільного навчання старшокласників загальноосвітніх середніх шкіл та впровадження досвіду роботи Дніпродзержинського професійного ліцею та міжшкільного навчально-виробничого комбінату м. Павлограду.

У 2008-2009 н.р.  збільшилась кількість професійних ліцеїв до 22, але профільне і допрофільне навчання старшокласників здійснюють лише 17 ПТНЗ. Всього по області в цьому році охоплено 1150 учнів старшої школи профільним та допрофільними навчанням в професійно-технічних навчальних закладах. Добре організована така робота у Дніпропетровському професійному будівельному ліцеї, де проходить профільне навчання  75 учнів старшої школи, Дніпропетровському центрі професійної освіти - 75 осіб,  Криворізькому професійному гірничо-металургійний ліцеї - 168 осіб, Криворізькому центрі професійної освіти- 180 осіб,   Дніпродзержинський професійний ліцей - 210 осіб, Західно-Дніпровському центрі професійної освіти- 68 осіб , професійно-технічному училищі № 81 - 90 осіб.Найбільш популярними серед учнів шкіл є професії електрогазозварник, електромонтер, штукатур – плиточник-лицювальник, оператор комп’ютерного набору, тракторист, водій, кухар, швачка. Найбільший перелік професій з профільного та до профільного навчання старшокласників мають ДНВЦППРМГЗ – 4 проф.,  КПГМЛ – 3 проф., ДПЛ – 4 проф., ЗДЦПТО – 4 проф., ПТУ-81 – 4 проф. Задіяні в профільному і допрофільному навчання учні шкіл з 7-го по 11-ий класи в 43 загальноосвітніх навчальних закладах, що складає  5% від загальної кількості шкіл.

НМЦ ПТО здійснювалась робота щодо  розвитку в ПТНЗ учнівського самоврядування. Моніторинг діяльності учнівського самоврядування, проведений протягом січня 2009 року, показав, що у 2008/2009 навчальному році лише у 39 навчальних закладах створені і працюють органи учнівського самоврядування. Із них лише в 8 навчальних закладах учнівське самоврядування охоплює всі сфери діяльності учнів і педагогів; 33 гуртожитки ПТНЗ мають учнівську Раду, яка веде роботу в різних сферах життєдіяльності гуртожитку і займає вагому сходинку у формування свідомості учнівської молоді.

У  2009 р. проведено регіональні установчі збори лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ, на яких затверджено Положення про створення Дніпропетровської обласної Ради учнівського самоврядування в професійно-технічних навчальних закладах, а також обрано склад обласної Ради. З учнями працювали спеціалісти соціальних служб  молоді (школа волонтерів), представники молодіжних громадських організацій, психологи навчальних закладів.

В організації навчально-виховного процесу існують проблеми в ПТНЗ:

-    не повною мірою використовувалась робота гуртків, спортивних секцій, особливо у гуртожитках.

-    не повною мірою працюють органи учнівського самоврядування, потребує розширення сфера повноважень учнівської ради;

-    не є налагодженою діяльність органів учнівського самоврядування в системі: співпраця з органами місцевого самоврядування, дитячими та молодіжними організаціями, громадськими волонтерськими організаціями.

           НМЦ ПТО приділялась  увага робот з психологічними службами ПТНЗ області.Станом на 01.05.2009 року в ПТНЗ області працює 52 практичних психологів та 18 соціальних педагогів, що складає 74% і 34%  відповідно до потреб навчальних закладів.

            З метою підвищення якості роботи психолгічних служб та поширення досвіду кращих психологів і соціальних педагогів ГУОіН  оголошено  обласний огляд-конкурс психологічних кабінетів ПТНЗ, який проходив у два етапи – І етап регіональний заочний – жовтень-грудень 2008 року, очний етап – січень-лютий 2009 року.

            В І – етапі регіонального  заочного огляду-конкурсу  взяли участь 39 закладів.

            Призові місця посіли:

по м. Дніпропетровську: ДНВЦППРМГЗ, ДЦПО, ДНВЦ-2;

по м. Кривому Розі: МЦППВ, ПТУ-44, КНВЦ;

по м. Дніпродзержинську: ДЦППРКБА, ДВПУ, ДПЛ;

по інших містах області: ПТУ-68, НЦПО, ТПГЛ;

серед сільських ПТНЗ: ВПУ-75, СПЛ, ППЛ.

Наказ  ГУОіН від 16.01.2009р. № 22 „Про підсумки проведення І – етапу (регіонального заочного) огляду конкурсу психологічних кабінетів з закладів ПТО Дніпропетровської області”.

             В ІІ – етапі огляду-конкурсу психологічних кабінетів прийняло участь 14 ПТНЗ, що мають впорядковані приміщення та їх оснащення відповідає нормативних документів.

            Переможцями визначені:

             І місце – ДЦПО, ПТУ-76

            ІІ місце – ПТУ-44, ДВПУ

ІІІмісце – ВПУ-75, НЦПО, СПЛ.

Згідно з планом  роботи головного управління освіти і науки облдержадміністрації на 2008/2009 н.р., відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008р. № 1.4/11-182В „Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія-2009” та з метою підвищення якості профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів і мотивації до професійної діяльності, створення умов до свідомого вибору конкретної робітничої професії, підняття престижу суспільно-значимих робітничих професій проведено Конкурс серед професійно-технічних навчальних закладів області.    

В І етапі Конкурсу прийняли участь  педагогічні працівники, майстри виробничого навчання та учні майже з усіх професійно-технічних навчальних закладів. Було надано 208 робіт різноманітних за формою та напрямками відповідно до Положення Конкурсу.

Найбільшу кількість робіт було надано за такими напрямками:

-                   наукові дослідження, історичні нариси, поетичні та художні твори, роздуми про конкретні професії тощо – 43 роботи;

-                   сценарії кліпів, кліпи про конкретну робітничу професію - 73 роботи;

-                   мистецькі твори (портрети видатних робітників, сюжети на тему конкретної робітничої професії тощо) - 25 робіт;

-                   методичні рекомендації (напрацювання) щодо організації профорієнтаційної роботи - 21 робота;

-                   тести (вхідні, проміжні та вихідні) для  абітурієнтів, учнів і випускників професійно-технічних навчальних закладів щодо професійної придатності тощо – 21 робота.

36 робіт визнано переможцями в І етапі Конкурсу , які  прийняли участь у ІІ (завершальному) етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія-2009”.

За підсумками  ІІ (завершального) етапу Конкурсу 15 робіт зайняли І місце, 3 - ІІ місце, 11 - 3 місце, всього призерами стало 29 робіт.

Протягом 2008-2009 н.р. в профтехосвіті області за рахунок обласного бюджету  проведені такі масові заходи:

-                    конкурс „Краща бібліотека ПТНЗ”;

-                    конкурс „Краща організація житлово-побутових умов для проживання учнів в гуртожитку ПТНЗ”;

-                    свято „Новорічний вогник-2009”;

-                    фестиваль художньої самодіяльності ПТНЗ області „Фестивальний дивограй профтехосвіти”;

-                    ярмарок інноваційних технологій профтехосвіти ПТНЗ області.На дані заходи витрачено з обласного бюджету  більше 200 тис. грн..

             За період 2008-09 навчального року в цілому поширилася  співпраця ПТНЗ  зі ЗМІ,особливо Криворізького регіону.

            Інформаційний збірник інноваційних технологій навчання „Дніпропетровщина - регіон  ідей ” розмістила на своїх сторінках 34 статті ПТНЗ області. 39 навчальних закладів  розмістили рекламно-інформаційні повідомлення у газетах: „Вісті Придніпров’я, „Зоря”, та журналі „Абітурієнт - 2009”.

         В обласній педагогічній газеті „Джерело” створено сторінку „Вісті ПТО” , де протягом року  надруковано 37 інформацій за різними темами: „Безпека життєдіяльноті”, „Вісті з уроку”, „Творчість – шлях у майбутнє” та інших рубриках надавали читачеві можливість знайомитися з досягненнями та проблемами  роботи професійно-технічної освіти регіону. Понад 420 інформацій вийшло в 57 газетах, головна тема яких -  впровадження інноваційних технологій   у навчально- виробничий процес.

              Разом з тим  НМЦ ПТО на недостатньому рівні забезпечує такі напрямки діяльності:

1.  Не організована система планових методичних виїздів у навчальні заклади.

2. Відсутній належний зворотній зв'язок  з питань впровадження  та ефективності використання методичних розробок, рекомендацій, програм (баз даних)  НМЦ ПТО  у навчально-виховному процесі навчальних закладів.

3. Експериментальна робота (експериментальні майданчики), наукова діяльність у навчальних закладах мало поширена. 

 

У 2008-2009 н.р. Криворізький  ММЦ ПТО, який  функціонує як структурний підрозділ НМЦ ПТО, працював над науково-методичною проблемою: “Оновлення змісту профтехосвіти через впровадження державних стандартів нового покоління з конкретних професій, сучасних виробничих, педагогічних, комп’ютерних технологій, демократизацію навчально-виховного процесу ”.

Для підвищення якості освіти в ПТНЗ міста Кривого Рогу  КММЦ ПТО було визначено чотири головні напрямки діяльності:

 

1.       Підвищення ефективності системи професійно-технічної освіти через впровадження та розвиток нових форм співробітництва освіти, промисловості та бізнесу (соціальне партнерство).Оснащення матеріально-технічної бази ПТНЗ сучасним обладнанням, технікою, устаткуванням із залученням коштів багатоканального фінансування. 

2.       Розробка, апробація та впровадження держстандартів професійно-технічної освіти; підручникотворення; формування життєвих компетенцій учнів на основі вдосконалення знань, умінь та навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та доступу до мережі Internet.

3.        Підвищення якості кадрового потенціалу професійно-технічної освіти через систему методичної роботи, стажування на виробництві; забезпечення нормативного та методичного, інформаційного супроводу.

4.       Демократизація навчально-виховного процесу через залучення громадських організацій, батьків, розвиток учнівського самоврядування ( від творчого вчителя – до творчого учня).

Соціальне  партнерство

При активному сприянні виконавчої влади в місті створена і діє ефективна модель співпраці роботодавців, замовників кадрів, служби зайнятості, частково-галузевих профспілок  - з одного боку і професійно-технічних навчальних закладів - з другого. Координує і направляє цю роботу разом з виконкомом міськради методичний центр профтехосвіти. Робота ця, розпочата ще три роки назад, особливо активізувалась в 2008р., була створена Рада соціального партнерства.

За сприяння міського центру зайнятості проведено:

-               круглий стіл «Служба зайнятості – випускнику», де розглядались питання працевлаштування  випускників ПТНЗ 2008 року (вересень 2008р.);

-               відбулася  інформаційна зустріч з керівниками підприємства, структурними підрозділами ВАТ «Криворізький завод гірничого обладнання».

Тема: «Соціальне партнерство – запорука успіху» за участю керівників підприємства, директорів, заступників директорів та старших майстрів в/н ПТНЗ . (вересень 2008 р.);

         - практичний семінар  «Соціальне партнерство: технологія співпраці» (жовтень 2008р.).

    Мета його: координація роботи та спільної дії ПТНЗ, центрів зайнятості, підприємств-замовників кадрів щодо збалансування попиту та пропозицій робочої сили на основі перспектив розвитку машинобудівної галузі та обговорення питання створення ради соціального партнерства серед підприємств галузі.

В семінарі взяли участь:

-  заступник міського голови Г.П. Гончарук;

        -  голова Криворізького відділення Українського союзу промисловців та підприємців                  В. Кравець;

       - заступник директора, начальник відділу організації профнавчання міського центру зайнятості   Яригіна Т.О.

- Круглий стіл «Забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів побутового обслуговування» згідно рішення Криворізької міської ради «Про затвердження заходів щодо розвитку сфери побутових послуг у місті Кривому Розі».

Розглядались питання:

1.      Стратегія випереджувального розвитку підготовки робітничих кадрів.

2.      Пошук нових підходів, реформування та оновлення змісту професійної підготовки.

         - Конференція «Впровадження в навчальний процес нових виробничих технологій (за результатами стажування на виробництві педпрацівників КПТМЛ).

За підсумками цієї роботи КММЦ ПТО прийняв участь у конкурсі на кращий досвід соціального партнерства у сфері професійно-технічної освіти, проведеного в рамках проекту ЄС «Підвищення ефективності управління системою ПТО на регіональному рівні в Україні» і зайняв І місце з врученням премії директору методичного центру Зозулі Н.В., грамоти - Криворізькому методичному центру ПТО, Подяки – Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської ОДА.

Відбулися засідання Піклувальних рад на ВАТ «Кривбасзалізрудком», ТОВ «Криворіжелектромантаж» з питань організації виробничого навчання та виробничої практики учнів ПТНЗ, вирішення проблем працевлаштування випускників 2009р. за умов економічної кризи.

Розробка, апробація та впровадження  держстандартів ПТО.

В ПТНЗ міста впроваджено стандарти з 59 професій.

Здійснено анкетування підприємств-партнерів (роботодавців) щодо вивчення  і аналізу ринку праці, формування переліку професій і рівнів кваліфікації для розробки державних стандартів ПТО на основі компетенцій за напрямками: громадське харчування , ресторанний сервіс , торгівля , туризм. В цій роботі були задіяні педпрацівники ПТНЗ міста: МЦППВ, КНВЦ,  ЦППРК№1, КПГЕМЛ, КПГТЛ, КЦПОРКТРС, КПЛ, ПТУ№44.

Питання ефективності впровадження державних стандартів ПТО в ПТНЗ міста та оновлення змісту професійної підготовки розглядалися на засіданнях міських методичних секцій.

ПТНЗ міста надана консультативна  допомога з питань практичного засвоєння учнями, слухачами новітніх будівельних матеріалів, технологій: КРНПБЦ ( на базі КЦПОРКТРС)   37 чол. пройшли курс навчання за програмою «Гідроізоляційні роботи та матеріали», «Церезит».

Це: учні КЦППРКБГ, майстри в/н ПТНЗ міста, викладачі спецпредметів та індивідуальні замовники.

Протягом року в 15 ПТНЗ міста проліцензовано підготовку та продовжено термін дії ліцензії з 25 професій (МЦППВ, ЦППРК № 1, КПГМЛ, КНВЦ , ПТУ № 44, КПГТЛ, КПБЛ, КЦППРБГ,);  2 ПТНЗ: НВЦ-80, ЦППРК № 1 – пройшли атестацію.

Впровадження у навчальний процес сучасних  інформаційних технологій.

Підключено до мережі Internet всі 14 ПТНЗ та Криворізький міський методичний центр ПТО, що  дає можливість вчасно надавати  інформацію до веб-порталу ПТО України, підключитися до системи подання податкових документів в електронному вигляді до ДПІ засобами телекомунікаційного зв’язку.

В ПТНЗ міста працює 492 од. комп’ютерної техніки, що складає 18 учнів на один комп’ютер. 

Продовжено роботу по впровадженню в навчальний процес освітньої програми  «Intel. Навчання для майбутнього». Пройшли навчання – 150 чол.

Викладачі ПТНЗ продовжують працювати над розробками електронних засобів навчання.

Слід відмітити напрацювання: МЦППВ, КЦПОРКТРС, ЦППРК №1, КПГМЛ, КПГТЛ. Матеріали,  в основному, спрямовані на профпідготовку з врахуванням вимог держстандартів ПТО з професій.

Були проведені міські учнівські конкурси:

- конкурс знавців інформатики на базі КПГМЛ - переможцями стала команда КЦПОРКТРС.

- конкурс «Опоряджувальник» на предмет вміння працювати з новими будівельними матеріалами та за новими технологіями. Призерами стали учні КЦППРКБГ та КПБЛ.

-   конкурс з професії «електрогазозварник» на базі ЦППРК № 1. Призерами стали учні МЦППВ, ЦППРК № 1;

-         олімпіада з професій «електротехнічного профілю» на базі ПТУ № 45. Призерами стали учні;

-         обласний конкурс фахової майстерності  серед учнів на базі МЦППВ з професії “Слюсар з ремонту автомобілів”. Переможцями стали: МЦППВ, КПГМЛ.

Переможці обласного ярмарку інноваційних технологій:

І місце – МЦППВ

ІІ місце – КЦПОРКТРС

ІІІ місце – КПГМЛ

Призерами номінацій різних інноваційних проектів стали: КЦПОРКТРС, МЦППВ, КНВЦ, КПБЛ, КЦПО, КПГМЛ.

-               Всі бібліотекарі міста взяли участь у обласному  конкурсі «Найкраща бібліотека ПТНЗ». Переможці конкурсу: КПБЛ, КПГЕМЛ, КПГМЛ.

-               В обласному конкурсі «Кращий гуртожиток ПТНЗ» перемогли: КПБЛ, КЦПОРКТРС, КПГЕМЛ, ЦППРК № 1, КНВЦ.

-     З метою підвищення якості роботи психолгічних служб та поширення досвіду кращих психологів і соціальних педагогів проводився обласний огляд-конкурс психологічних кабінетів ПТНЗ в два етапи – І етап регіональний заочний – жовтень-грудень 2008 року, очний етап – січень-лютий 2009 року. Виданий наказ ГУОіН від 16.09.2008 № 752 „Про проведення огляду-конкурсу психологічних кабінетів ПТНЗ області”.

                        В І – етапя регіонального  заочного огляду-конкурсу  взяли участь 39 закладів.

                        Призові місця посіли: МЦППВ, ПТУ-44, КНВЦ.

      Розробка педагогами ПТНЗ підручників, посібників, співпраця  у цьому напрямку з ВНЗ

З метою активізації створення педагогічних програмних засобів з предметів профтехциклу, забезпечення їх прикладного спрямування відповідно до держстандартів ПТО, впровадження інформаційних технологій в навчально – виробничому процесі на базі КЦПОРКТРС відбувся семінар-тренінг для  методистів ПТНЗ міста на тему: «Створення електронних навчально-методичних комплексів». В рамках  семінару відбувся обмін досвідом по створенню і впровадженню електронних програмних педагогічних засобів навчання викладачами МЦППВ, КЦПО, КЦПОРКТРС, ЦППРК №1.

Викладачем спецдисциплін КЦПО Білоусовим Б.М. розроблений (за вимогами держстандартів ПТО) та представлений навчальний посібник «Трактори». Посібник може бути використаний педпрацівниками в навчальному процесі при підготовці спеціалістів автотранспортних професій.

В рамках роботи науково-дослідної лабораторії «Психологічні умови розвитку професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю» (пошукач КТУ Тарасова О.В.) розроблено посібник «Навчальні задачі професійного спрямування у підготовці учнів ПТНЗ гірничого профілю» ( ухвалено МОН України ), проведено презентацію посібника та здійснюється впровадження цих задач у навчально-виробничий процес ПТНЗ.

На базі ЦППРК № 1 та кафедрою прикладного мистецтва та дизайну КДПУ створено експериментальний майданчик «Ступенева система освіти, науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців художнього профілю».

Викладачем КПБЛ Бісик Н.С. розроблений та впроваджується в навчальний процес електронний посібник з питань оволодіння професіями електротехнічного профілю.

З метою впровадження сучасних педагогічних технологій те передового педагогічного досвіду в травні 2009р. на базі КЦПО було проведено семінар-практикум методистів ПТНЗ «Сучасні підходи до організації методичної роботи».  Методист Талдикова Г.Г., заступник директора з НР Лисенко О.В. ділилися досвідом щодо організації системи  роботи з молодими спеціалістами.

В грудні 2008 року на базі МЦППВ проведено «Майстер-клас» за темою «Креативні напрямки в перукарському мистецтві » (викладач Візнюк Л.О.).

Виїзди до інших регіонів України:

З метою подальшого розвитку профтехосвіти  ПТНЗ м. Кривого Рогу  взяли участь у Всеукраїнській  естафеті інноваційних проектів:

м. Чернігів – КНВЦ ( Чернігівське вище професійне училище);

м . Івано – Франківськ – КЦПОРКТРС (Івано – Франківське вище професійне училище готельного сервісу і туризму) ;

м. Львів – КНВЦ (Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму);

 Сумська обл.., м. Ромни – КПГЕМЛ, КНВЦ, КПТМЛ (Вище професійне училище).

Кадри,  підвищення кваліфікації:

В ПТНЗ міста працює 948 педпрацівників. Із них викладачів спецпредметів – 110 чол., що складає  11, 6%, майстрів в/н – 464 чол.- 48,9%.

Працюює викладачів віком до 30 років: 7,2%, майстрів в/н – 20,7%

Педпрацівників пенсійного віку:

викладачів – 24,5%;

майстрів в/н – 15,5%.

Із стажем роботи понад 20 років викладачів спецпредметів працює 34,5 % , майстрів в/н – 20,5%.

Курси підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти  інженерно-педагогічних працівників Університету  менеджменту освіти – закінчили 104 чол.; на базі Криворізького педагогічного університету –  41 чол.

Стажування на підприємствах міста пройшли 161  педпрацівник, що складає 100% від запланованого.

Також проведено стажування викладачів спецпредметів та майстрів в/н (всього 10 чол.) на кафедрах НМетАУ відповідного профілю.

Перепідготовка незайнятого населення за замовленням служби зайнятості

Перенавчанням безробітних за замовленням міського центру зайнятості займаються 12 ПТНЗ міста.

За 2008 – 2009 н.р. професійну підготовку на базі ПТНЗ міста пройшли 1198 осіб за 41 професією, що користується попитом на ринку праці.

За навчання незайнятого населення навчальним закладам перераховано 738,5тис.грн., а за минулий рік – 608,2 тис.грн.

Працює школа «Навчання і перенавчання» з метою методичного обслуговування навчання безробітних. Розглядались питання:

o       Впровадження  Державних стандартів ПТО;

o       Підвищення якості професійної підготовки незайнятого населення;

o       Впровадження сучасних виробничих та комп’ютерних технологій в навчальний процес

Перепідготовка робітників з виробництва

Перепідготовкою робітників з виробництва займаються: ЦППРК № 1, МЦППВ, КНВЦ, КЦППРКБГ за 2008-2009 н.р. в них перепідготовлено 335 чол.

Кращі показники в перепідготовці робітників ЦППРК №1, МЦППВ підприємств-замовників: ЗАТ «Криворіжаглобуд», ЗАТ «Криворіжіндустрбуд», ВАТ «Промдизель», ЗАТ «НДВП»КСК», ТОВ «Полстар», ВАТ «Цемент» за професіями: стропальник, газорізальник, оператор швацького устаткування, лицювальник-плиточник.

Демократизація навчально-виховного процесу

Продовжили роботу клуб творчого педагога «Вулик» та учнівські клуби «Лідер» та «Пегас».

Президент лідерів учнівського самоврядування Дніпропетровської області, учень ПТУ №45 Коновалов Роман брав участь у Всеукраїнських зборах лідерів учнівського самоврядування (ВРУС) України ( 2 виїзди – Київ).

Проведено дві учнівські міські конференції:

ü      Місцева демократія – основа демократичної держави;

ü      Вирішувати нам – відповідати нам.

Робота органів учнівського самоврядування була предметом обговорення на засіданні методичної секцій заступників директорів з НВР  та лідерів учнівського самоврядування (КПГМЛ) – круглий стіл «Вдосконалення системи роботи учнівського самоврядування».На цьому засіданні велика увага була приділена питанню покращення роботи прес-центрів учнівського самоврядування - «аукціон ідей». Слід зазначити, що газета «КПГМЛ – Сіті» стала призером 12-го національного конкурсу шкільних газет в м.Миколаєві  в номінації «Учнівське самоврядування».

Проведено спільне засідання педагогічного клубу «Вулик» та учнівського «Лідер» на тему: «Пізнай себе – це цікаво! Створи себе – це необхідно! Утвердь себе – це можливо! Прояви себе – це реально!» (творча кав̕̕ ярня ).

Важливою ланкою роботи лідерів учнівського самоврядування міста стала організація діяльності Центру превентивного виховання, який уже два роки діє на базі КПГМЛ . Проведено міську науково-практичну конференцію «Профілактика залежних форм поведінки учнів та виховання здорового способу життя», в якій взяли участь:  доктор педагогічних наук, професор Кондрашова Л.В., директор міського центру соціальних служб для молоді,  головний лікар міського центру профілактики та боротьби зі Снідом , педагогічна та учнівська громадськість міста. На конференції було презентовано перший номер газети  ЦПВ  «Час жити», в якій  започатковано рубрику «Лідери учнівського самоврядування обирають дію».

За участю лідерів учнівського самоврядування проведено:

-               міський конкурс «Молодь за здоров’я»;

-               діяла школа соціальних волонтерів;

-               тренінгові навчання  учнів-інструкторів для подальшої просвітницької роботи серед ровесників за програмою «Рівний-рівному»;

-               акцію волонтерських загонів ПТНЗ «Волонтери проти ВІЛ/СНІДу»;

-               конкурс плакатів, стіннівок, валеологічних мініатюр «Спокуса та здоров̕ я».

Всі ПТНЗ міста взяли участь в обласному конкурсі колективів художньої самодіяльності «Фестивальний дивограй профтехосвіти». Проведено заключний концерт в місті, 3 ПТНЗ взяли участь в обласному гала-концерті.

 Проведено міські конкурси:

-         «Супер-лідер року» (переможці: КПГМЛ, ПТУ № 45, КЦПОРКРТС, КПБЛ, КПТМЛ);

-         «Ефективне учнівське самоврядування серед учнів ПТНЗ» (переможці: ПТУ № 45, 44, КПГМЛ, КПГЕМЛ, КВНЦ);

-         Літературний конкурс «Струни серця» (переможці: КПЛ, КНВЦ, ЦППРК № 1,

      КПБЛ, КПТМЛ, КЦППРКБГ);

-         «Найкращий знавець української мови» ( переможці: КЦПОРКТРС, ЦППРК № 1,  

      МЦППВ);

-         «Молодь за здоров’я» ( переможці: КПГМЛ, КНВЦ, КПЛ, КПБЛ, КЦПОРКТРС).

      Конкурси професійної майстерності

У квітні на базі ПТУ № 45 відбувся міський конкурс “Майстер виробничого навчання  - 2009”.

В конкурсі прийняли участь всі ПТНЗ міста (крім КНВЦ,КЦПОРКТРС). Переможцями стали:

                                     І місце—Триленко В. В.(КПГМЛ);

                                     ІІ місце— Сетнеченко Я.В. (МЦППВ);

                                     ІІІ місце— Бойко І.А.(КПЛ)

У травні на базі ЦППРК № 1 відбувся II етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти з професії «Лицювальник - плиточник». Призером став ЦППРК № 1.

Протягом року проводилась спільна робота із засобами масової інформації (ЗМІ). Всього за рік вийшло 57 публікацій та 112 виступів на радіо та телебаченні. Щоквартально проводиться інформаційний аналіз виходу статей у пресі.

Разом з тим, слід більше приділити уваги таким напрямкам роботи, як:

- розробка і впровадження педагогічних програмних засобів;

- проведення моніторингових досліджень якості професійної підготовки учнів ПТНЗ;

- комплексне методичне забезпечення професійної підготовки;

- підручникотворення;

- організація роботи центру учнівської думки «Учнівський барометр»;

- проведення навчання юнкорів;

-         потребує розширення сфера повноважень учнівської ради.

 

1.2 Основні напрямки роботи у 2009-2010 навчальному році

 

У 2009-2010 навчальному році навчально-методичний центр профтехосвіти у Дніпропетровській області продовжить працювати над  науково-методичною проблемою: “Оновлення змісту  профтехосвіти через впровадження  державних стандартів нового покоління з конкретних професій, сучасних  виробничих, педагогічних, комп’ютерних технологій, демократизацію навчально-виховного процесу ”.

З метою реалізації науково-методичної проблеми та визначених основних напрямів роботи професійно-технічних навчальних закладів на 2008-2009 навчальний рік обласна методична служба ставить перед собою такі завдання:

1. Впровадження в професійно-технічних навчальних закладах нових педагогічних, інформаційних та виробничих технологій

2. Забезпечити ефективне впровадження  державних стандартів нового покоління з конкретних професій  у професійно-технічних навчальних закладах області, в тому числі, не підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

3. Організація участі закладів професійно-технічної освіти у профільному навчанні учнів стандартних класів загально-освітніх шкіл (технологічний профіль)

4.  Інформація навчально-виховного процесу

5.  Пропаганда принципів (підходів ПТНЗ) в регіоналізації закладів, наближення їх функцій до потреб ринку праці, регіону.

6. Виїзди до інших регіонів України з метою вивчення передового педагогічного досвіду, нових виробничих технологій.

7.  Інтеграція ПТНЗ з ЗОШ вищими навчальними закладами.

8.  забезпечення результативності учнівського самоврядування.

9. Соціальне партнерство як форма осучаснення та регіоналізаціїПТНЗ.

        10. Пропагування нових економічних засад діяльності ПТНЗ.

         11.Створення безпечного освітнього середовища у ПТНЗ для учнів-сиріт, учнів, позбавлених батьківського піклування, учнів пільгових категорій, педагогічного колективу. 

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма узагальнен

ня

Відповідальні

 

1

2

3

4

5

2. Навчально-методична робота

2.1.Засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО

1.

Засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО  (тематика визначається за окремим планом )

1 раз на 2 місяці

 

Протокол

Василиненко В.М.

Подчезерцева Л.І.

2.2. Обласні масові заходи

1.

Круглі столи з перспектив розвитку ПТО:

Грудень 2009р.

звіт

Куницька І.Є

Безценна Т.М.

1. « Роль органів управління ПТО та методичних служб в координації надання освітніх послуг ПТНЗ І рівня атестації»

2. « Психологічна служба навчального закладу-запорука соціально-психологічної  профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»

Січень 2010р.

Звіт

Піковець Л.Г.

3.  «Перебудова сфери послуг та роль ПТО у цьому напрямку»

Січень 2010р.

Звіт

Лукаш о.М.

 4. «Роль закладів ПТО у формуванні особистості »

Лютий 2010р.

звіт

Киба Н.В.

Шаповалова Г.В.

5.«Євроінтеграційні процеси , їх відображення в діяльності профтехосвіти»

Березень 2010р.

звіт

Муха Н.О.

6. «Підручникотворення- шлях до оновлення ПТО»

Квітень 2010р.

звіт

Олійник Л.О.

7. «Розробка державних стандартів, основаних  на компетенція – осучаснення ПТО»

Квітень 2010р.

Звіт

Василиненко В.М.

Набоков М.Ф.

2.

Обласний конкурс-огляд з організації харчування в їдальнях ПТНЗ

Жовтень 2009р.

Звіт

Киба Н.В.

Головченко С.В.

 

3.

Обласний конкурс-огляд  гуртожитків ПТНЗ

Жовтень 2009р.

Звіт

Киба Н.В.

Головченко С.В.

 

4.

Обласний конкур-огляд  бібліотек ПТНЗ

Листопад 2009р.

Звіт

Олійник Л.О.

Головченко С.В.

 

5.

Обласний фестиваль художньої самодіяльності серед ПТНЗ

Лютий-Червень 2010р.

Звіт

Гуткіна Е.Д.

Головченко С.В.

6.

Обласний ярмарок інноваційних технологій професійно-технічної освіти

Червень 2010р.

Звіт

Козловський Г.Ф.

Головченко С.В.

7.

Обласний конкурс на кращу методичну розробку практичного психолога, соціального педагога ПТНЗ

Жовтень2009

Березень2010

Каталог наробок

Піковець Л.Г.

2.3. Організаційно-масова робота

1.

Методичні секції  керівників та педагогічних  працівників ПТНЗ за напрямками

За окремим планом

Звіти

Василиненко В.М.

Методисти

НМЦ ПТО

2.4. Консультативно-методична робота

1

Надання практичної допомоги викладачам і майстрам в/н МНВК, НЦ, ЗОШ, приватних підприємств з розробки навчально-плануючої документації згідно ДСПТО

Протягом року.

Звіти

Методисти

НМЦ ПТО

2

Надання практичної допомоги заступникам директора з НВЧ, старшим майстрам та майстрам в/н щодо порядку підготовки ПТНЗ до навчального року з питань організації виробничого навчання в майстернях, на виробництві, навчальних господарствах, полігонах та виробничої практики на підприємствах

Протягом року

Методичні рекомендації

Методисти

НМЦ ПТО

3

Надання організаційно-методичної допомоги стосовно початку роботи ПТНЗ у 2009-2010 н.р. практичним психологам і соціальним педагогам.

Серпень-вересень

2009р.

Методичні рекомендації

Піковець Л.Г.

4

Погодження тарифікації педпрацівників ПТНЗ на 2009-2010 навчальний рік.

Вересень 2009

звіти

Методисти

НМЦ ПТО

5

Надання методичної допомоги викладачам загальноосвітніх предметів у реалізації професійної спрямованості викладання предметів.

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Подчезерцева Л.І.

Муха Н.О.

6

Надання практичної допомоги (методичних рекомендацій) ПТНЗ щодо вивчення загальноосвітніх предметів у 2009-2010 навчальному році.

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Подчезерцева Л.І.

Муха Н.О.

7

 Надання практичної допомоги  заступникам директорів ПТНЗ з підготовки і проведення завнішнього незалежного оцінювання.

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Подчезерцева Л.І.

Муха Н.О.

8

Методичні виїзди в ПТНЗ з метою аналізу та надання практичної допомоги в організації навчального процесу

 

Протягом навчального року

Звіти

Методисти

НМЦ ПТО

9

Надання методичної допомоги викладачам суспільних предметів щодо реалізації методичної проблеми „Реалізація принципу виховання в процесі навчання історії України та рідного краю”.

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Муха Н.О.

10

Реалізація інтегрального підходу у викладанні основ економіки і  галузевої  економіки та підприємництва.

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Муха Н.О.

11

Організаційна робота з впровадження інтерактивних технологій на уроках правознавства. 

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Муха Н.О.

12

 Організаційна робота зі створення при ПТНЗ Євроклубів та аналіз їх роботи 

Протягом навчального року

Звіти

Муха Н.О.

13

Надання допомоги ПТНЗ у створенні органів учнівського самоврядування

Протягом навчального року

Звіти

Шаповалова Г.В.

13

Надання практичної допомоги у створенні на базі бібліотек ПТНЗ інформаційних центрів .

 

Моніторинг їх діяльності

Протягом навчального року

Квітень 2010р.

Методичні рекомендації

Звіт

Олійник Л.О.

14.

Розробити методичний посібник з проведення       І етапу конкурсів професійної майстерності серед учнів з професій (на базі ПТНЗ)

Грудень 2009р.

Методичні рекомендації

Куницька І.Є.

15

Розробити рекомендації та направити їх в ПТНЗ з питань:

-проведення тижднів (місячників) із викладання загально-освітніх предметів

- проведення тижднів (місячників) з професій

Грудень 2009р.

Методичні рекомендації

Подчезерцева Л.І.

Муха Н.О.

 

 

Лукаш О.М.

16

Розробити рекомендації з ведення обліку поселення , проживання,контролю за учнями , які мешкають гуртожитках  ПТНЗ.Організація роботи вихователів,громадських організацій в гуртожитках

До 01.12.09р.

Методичні рекомендації

Киба Н.В.

17

Розробити рекомендації щодо організації гурткової роботи з учнями в ПТНЗ

До 01.01.2010р.

Методичні рекомендації

Шаповалова Г.В..

18

Розробити рекомендації щодо організації роботи  з творчообдарованими учнями , демонстація їх досягнень (можливостей) через огляди, конкурси

До 01.01.2010р.

Методичні рекомендації

Гуткіна Е.Д.

19

Розробити рекомендації щодо організації та залучення працівників, учнів до винахідницької та раціоналізаторської роботи  

До 01.12.09р.

Методичні рекомендації

Куницька І.Є.

20

Надання практичної допомоги ПТНЗ ІІІ рівня атестації у визначенні професій за якими буде вестись підготовка робітників підвищених розрядів та розробці робочих навчальних планів  у відповідності з листом МОН України від 21.07.09р. № 1/12-2948 «Про припинення підго-товки молодших спеціалістів у ВПУ і ЦПТО»

До 01.12.09р.

Методичні рекомендації

Набоков М.Ф.

Безценна Т.М.

Лукаш О.М.

Куницька І.Є.

21

Надання практичної допомоги педагогічним колективам  у розробці планів перспективного розвитку ПТНЗ

Серпень-листопад 2009р.

Методичні рекомендації

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

22

Розробка рекомендацій щодо організації навчального року в системі позакласної роботи

До 01.10.09р.

Методичні рекомендації

Киба Н.В.

23

Розробка рекомендацій щодо організації харчування в ПТНЗ, в.т.ч. для учнів , які проживають у гуртожитках

До 01.10.09р.

Методичні рекомендації

Киба Н.В.

24

Розробка рекомендацій щодо організації в ПТНЗ медичного обслуговування, висвітлення позивного досвіду з цього питання

До 01.11.09р.

Методичні рекомендації

Киба Н.В.

25

Розробити рекомендації щодо використання сайтів навчальних закладів у соціальній рекламі престижності робітничої праці

До 01.11.09р.

Методичні рекомендації

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

26

Розробити рекомендації для ПТНЗ з організації навчання населення (короткотермінових курсів) видам робіт (з орієнтованим переліком можливих видів робіт)

До 01.11.09р.

Методичні рекомендації

Набоков М.Ф.

Безценна Т.М.

Лукаш О.М.

Куницька І.Є.

3. Модернізація змісту роботи ПТНЗ

3.1. Впровадження сучасних   виробничих технологій

1.

Розробка  графіків та організаційних заходів з  перепідготовки учнів, педагогів, робітників будівельної галузі, незайнятого населення в регіональних НПБЦ (ДВПУБ, КЦППРКБГ, ДЦППРКБА.,ПТУ-6) в 2009-2010н.р.

До 25.09.09р.

Графік

Василиненко В.М.

Зозуля Н.В.

Безценна Т.М.

 

2

Надання практичної допомоги у створенні навчально-практичних центрів сучасних виробничих технологій на базі ПТНЗ області:

-         розробка комплексного методичного забезпечення кабінетів, майстерень

-         підвищення кваліфікації педагогів (викладачів, майстрів в/н) з метою вивчення ними нових технологій та обладнання за новими стандартами ПТО

-         налагодження зв’язків з виробничниками, науковцями галузі

Протягом року

Методичні рекоменда

ції

Методисти за напрямками

3

Аналіз роботи  регіональних навчально-практичних будівельних центрів (ДВПУБ, КЦППРКБГ, ДЦППРКБА,ПТУ-6)

Грудень  2009р

червень

2010р.

Звіти в

МОН

 

Безценна Т.М.

 

4

Організація виїзду педпрацівників ПТНЗ в інші регіони України з метою вивчення досвіду створення та функціонування навчально-практичних центрів, впровадження у навчальний процес сучасних виробничих технологій

Протягом навчального року

Звіти

Методисти за напрямками

5

Створення банку даних навчально-методичної документації  МНВК, НЦ. ЗОСШ та приватних навчальних закладів, що здійснюють підготовку водіїв автотранспортних засобів.

Квітень 2010р.

Пакет НПД

Набоков М.Ф.

Керівники НЗ

 

6

Організація виїзду педпрацівників сільських, ПТНЗ в Черкаську область (Німецький аграрний центр в Україні, м. Потам) та Вінницьку область (ВПУ-32, с. Гущинці) з метою вивчення досвіду впровадження у навчальних процес сучасних виробничих технологій.

Травень 2010р

звіти

Набоков М.Ф. Керівники ПТНЗ

7

Організаційна робота з впровадження в ПТНЗ програми «Вивчаємо та впроваджуємо освітню програму  «Інтел ®. Навчання для майбутнього».

Протягом навчального року

звіти

Муха Н.О.

3.2.Комп’ютеризація   та інформатизація навчального процесу

1.

Впровадити у навчальний процес комп`ютерні технології з викладання предметів:

- Агротехнологія

- ТО і ремонт с/г машин та обладнання

- Аудит та Бухоблік

- Трактори і автомобілі

Протягом навчального року

Звіти

Набоков М.Ф.

Викладачі ПТНЗ

2.

Створити банк даних методичних кабінетів та дидактичних матеріалів з професій обліку: „Конторський службовець (бухгалтерія)” і „Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”.

Березень 2010р.

Звіти

Набоков М.Ф.

Викладачі ПТНЗ

 

3.

Створити банк даних з нормативно-правової бази при підготовці механізаторських кадрів та водіїв автотранспортних засобів

Жовтень 2009р.

Звіти

Набоков М.Ф.

4.

Надання практичної допомоги викладачам ТПАЛ, ф.НПЛ, АЦППРК, ЗДЦПТО, КЦПО, ВПУ-75, ПАПТУ з розробки комп`ютерних методичних посібників з предметів спецкурсу.

Протягом навчального року

 

Зразки розробок

Набоков М.Ф.

Викладачі ПТНЗ

 

5

Створити банк даних комп’ютерних навчальних посібників, методичних розробок з підготовки професії „Кухар, кондитер”

До 01.02.2010р

 

Звіт

Лукаш О.М.

6

Створити банк даних законодавчих та нормативних документів з охорони праці в електронному варіанті для ПТНЗ

До 01.01.2010р.

 

звіт

Лукаш О.М.

7

Організаційні заходи щодо виконання державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки»- розробка та впровадження ППЗ в навчальний процес

Протягом навчального року

Звіти в МОН

Василиненко В.М.

Зозуля Н.В.

Куницька І.В.

8

Щоквартально на сайті НМЦ ПТО доводити до відома ПТНЗ інформацію про розроблені електронні засоби навчання

Протягом навчального року

Узагаль-нена інформація

Корнієнко М.М.

Повод І.В.

3.3.Вивчення та впровадження передового  педагогічного досвіду

1

Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду:

-          викладача ТПАЛ, Довженко В.Д.з предмету „Сільськогосподарські машини”, „ТО і ремонт техніки”

-          викладача КЦПО Сидоренко-Рожко Л.О. „Застосування модульної програми навчання при підготовці кадрів обміну”

-          діяльність Павлоградського міжміського навчально-виробничого комбінату з питань підготовки робітничих професій серед учнів
10-11класів

 

 

Вересень-грудень

2009р.

лютий-квітень

2010р.

 

травень-червень

2010р.

 

 

 

 

 

Методичні розробки з розглядом на раді НМЦ ПТО

 

 

Звіт

 

 

Набоков М.Ф.

 

 

Набоков М.Ф.

 

 

 

Набоков М.Ф.

Керівники МНВК

2

Вивчення та  узагальнення досвіду роботи психологічних служб ПТНЗ: ДЦПО, СофПЛ, ДПЛ, ПТУ-45, ПТУ-44

Травень 2010р.

Звіти

Піковець Л.Г.

3

Вивчення та впровадження в практику роботи ПТНЗ досвіду роботи викладача англійської мови ОПТУ Подольської Н.М. „Забезпечення практичної та професійної спрямованості викладання предмета”.

Протягом навчального року

Методичні розробки з розглядом на раді НМЦ ПТО

 

Подчезерцева Л.І.

4

Впровадження досвіду роботи викладача української мои та літератури ДВПУ Звірко Т.М. „Використання сучасних педагогічних  технологій на уроках рідної мови” в ПТНЗ області.

Протягом навчального року

Методична розробка з розглядом на раді НМЦ ПТО

 

Подчезерцева Л.І.

5

Вивчення педагогічного досвіду працівників ПТНЗ сфери послуг, досвід яких заслуговує на впровадження у навчальний процес

-  ДЦПО 

- ДЦППРКТС

- ДЦППРК

- ДПЛХТ

– ВПУ № 55

Протягом навчального року

звіти

Лукаш О.М.

6

Вивчення  та впровадження передового досвіду роботи служби охорони праці педагогічних колективів ПТНЗ -  переможців ІІ етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці

-          ДНВЦ №2

-          КПТМЛ

-          ДНВЦППРМГЗ

-          ДЦППРК

-          ДВПУБ

Протягом навчального року

 

звіти

Лукаш О.М.

7

Вивчення досвіду роботи викладача  суспільних предметів Шершень Т.В. з впровадження освітньої програми Інтел  

Протягом навчального року

 

Методична розробка з розглядом на раді НМЦ ПТО

Муха Н.О.

8

Вивчення та розповсюдження досвіду Дніпродзержинського професійного ліцею  з організації профільного і допрофільного навчання учнів старшої школи

До 01.12.09р.

 

Звіт

Головченко С.В.

 

9

Вивчення досвіду ДНВЦ№2 з питання професійної освіти безробітних

 

       До 01.01.2010р.

Звіт

Безценна Т.М.

10

Вивчення досвіду роботи Дніпродзержинського професійного ліцею з питань БЖД, використання у навчальному процесі кабінету з охорони праці

До 01.01.2010р.

 

Звіт

Лукаш О.М.

 

4. Регіоналізація ПТО

4.1. Методичне обслуговування навчання безробітних

1.

Моніторинг   роботи ПТНЗ  з перенавчання безробітних 

1 раз на півріччя

звіт

Безценна Т.М.

Єгоркіна О.Ф.

2

Методична допомога педагогам ПТНЗ з перенавчання незайнятого населення

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Безценна Т.М.

 

3.

Аналіз наявності ліцензій в ПТНЗ  на курсову підготовку    з метою визначення можливостей навчальних закладів на здійснення перенавчання незайнятого населення

Листопад   2009

Аналітич-ний звіт

Безценна Т.М.

 

4

Надання методичної допомоги  ПТНЗ у розробці     нормативів  використання  сировини  та  матеріалів   з   окремих  професій в організації навчального процесу при перенавчанні безробітних

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Безценна Т.М.

 

5

Участь  у  проведенні  “Ярмарку  вакансій”   спільно   зі службою зайнятості

Квітень 2010

Звіт

Головченко С.В. Безценна Т.М.

 

6

Семінар для педпрацівників ПТНЗ з питань перенавчання безробітних    

Квітень 

2010

Звіт

Безценна Т.М.

 

4.2.Співпраця з місцевими органами влади, громадськими організаціями роботодавців

1

Співпраця з  асоціаціями роботодавців та ПТНЗ з питань підготовки робітничих кадрів

 (за окремим планом)

Протягом навчального року

Звіти

Василиненко В.М.

Корнієнко М.М.

2

Проведення семінарів, круглих столів з питань підготовки кваліфікованих робітників за участю  роботодавців , громадських та профспілкових організацій

 

1 раз

на квартал

Звіти

Василиненко В.М.

Корнієнко М.М.

 

4.3. Профільне навчання учнів старшої школи

1.

Надання допомоги у розробці  нових робочих навчальних планів для підготовки робітничих професій на базі МНВК

Травень 2010р.

Зразки

робочих

навчальних

планів

Набоков М.Ф.

Творча група МНВК, НЦ, ЦКК

2.

Надання практичної та методичної допомоги МНВК № 3, 2, 3 і 4  м. Дніпропетровська у підготовці навчально-плануючої документації згідно отриманих ліцензій з підготовки водіїв автотракторних засобів.

Протягом року

Звіти

Набоков М.Ф.

3.

Створення  банку даних про роботу професійних ліцеїв області щодо здійснення ними профільного і допрофільного навчання

До 01.01.10р.

Узага

льнена інфор

мація

Головченко С.В.

4.

Проведення  консультацій для працівників професійних ліцеїв щодо створення консультаційної служби при ПТНЗ (пунктів надання психолого-педагогічної підтримки старшокласникам) з вибору професії, профільного і допрофільного навчання

Протягом року

звіт

Головченко С.В.,

методисти

НМЦ ПТО

5.

Розробка анкет та проведення  моніторингових досліджень серед старшокласників щодо вибору майбутніх професій 

До 01.04.10р.

звіти

Головченко С.В., методисти

НМЦ ПТО

6.

Створення електронної бази даних з переліком професій, яким навчають в ПТНЗ області для „Шкільного терміналу”

Протягом року

Узага

льнена інфор

мація

Головченко С.В.

7.

Проведення семінару-практикуму для педагогів , які здійснюють допрофільне та профільне навчання школярів.

Березень 2010

звіт

Головченко С.В.

4.4. Методичне забезпечення  ПТНЗ І атестаційного рівня

1.

Надання практичної допомоги  професійно-технічним навчальним закладам І атестаційного рівня з питань  ліцензування та атестації

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Методисти профтехциклу

2

Надання допомоги у підвищенні кваліфікації педагогів ПТНЗ І атестаційного рівня

Протягом навчального року

звіт

Олійник Л.О.

3

Надання допомоги ПТНЗ І атестаційного рівня у забезпеченні підручниками

Протягом навчального року

звіт

Олійник Л.О.

5. Неперервна освіта керівних і педагогічних працівників ПТНЗ

5.1. Курсове підвищення кваліфікації керівників та педагогів ПТНЗ

1

Координаційна робота  з визначення обсягів підвищення кваліфікації педагогів та керівних кадрів ПТНЗ на 2010р.

До 20.12.09р.

Узагальнена

заявка

Олійник Л.О.

 

2

Організаційні заходи (наказ, положення)  з  стажування новопризначених керівників на базі кращих ПТНЗ області

Протягом навчального року

Звіт

Олійник Л.О.

3

Надання методичної допомоги керівникам ПТНЗ з планування підвищення кваліфікації педпрацівників на 2010 рік

Вересень-листопад 2009 р.

Методичні рекомендації

Олійник Л.О.

Методисти за напрямками

4

Організація роботи школи резерву заступників директорів ПТНЗ

Протягом навчального року

Звіт

Олійник Л.О.

Методисти за напрямками

5

Організація роботи школи старшого майстра

З 01.10.09р.

Звіт

Олійник Л.О.

Безценна Т.М.

6

Надання методичної допомоги керівникам, методистам ПТНЗ в плануванні підвищення кваліфікації практичних психологів, і соціальних педагогів, вихователів гуртожитків, молодих майстрів в/н, викладачів за Всеукраїнськими профілактичними програмами „Рівний - рівному”, „Школа СНІду”

Вересень-листопад

2009р.

Звіт

Піковець Л.Г.

7

Організувати роботу школи молодого психолога і соціального педагога

З 01.10.09р

Звіт

Олійник Л.О.

Піковець Л.Г.

8

 Організація роботи школи  педагогів з питань     освіти дорослих

Щокварталь-но протягом навчального року

Звіти

Олійник Л.О.

Безценна Т.М.

 

9

Зустріч (семінар) з молодими спеціалістами (педагогами) , які прийшли на роботу у 2009р.

Жовтень 2009р.

Звіт

Олійник Л.О.

10

Розробити рекомендації для керівників ПТНЗ з надання в умовах навчальних закладів  педагогічного мінімуму педпрацівникам (самоосвіта) , які не мають педагогічної освіти

До 01.12.09р.

Методичні рекомендації

Олійник Л.О.

5.2. Курсове підвищення кваліфікації (стажування) педагогів ПТНЗ

1.

Організація та аналіз стажування майстрів виробничого навчання і викладачів спеціальних  та загальноосвітніх дисциплін  в умовах сучасного виробництва, аналіз результативності цієї роботи

Протягом навчального року

Звіт

Василиненко В.М.

Зозуля Н.В.

Олійник Л.О.

2.

Надання методичної допомоги в організації дистанційного  навчання педагогів ПТНЗ 

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Олійник Л.О.

Методисти

НМЦ ПТО

5.3. Атестація педагогічних працівників

1

Надання методичної і практичної допомоги ПТНЗ в організації проведення атестації педпрацівників у 2009-2010 навчальному році

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Методисти

НМЦ ПТО

 

2

Створення банку даних педпрацівників за комп’ютерною програмою «Атестація педпрацівників ПТНЗ»

До 01.11.09р.

 

Банк данних

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

3

Методичні виїзди до ПТНЗ з метою вивчення роботи кращих педагогів, які атестуються.

Жовтень2009Березень2010

Звіти

Методисти

НМЦ ПТО

 

4

Надання методичної допомоги в організації проведення атестації педагогів у 2009-2010 н.р. ДПЛХТ, ДЦПО, ВПУ-55, ДЦППРКТС, ДЦППРК, НЦПО, МПЛ

До 01.12.2009р

Методичні рекоменда-ції

      Лукаш О.М.

5

Методичні виїзди до ПТНЗ з метою вивчення роботи кращих педагогів до проведення атестації

Протягом навчального року

    Звіти

Методисти

НМЦ ПТО

6

Підготовка інформаційного матеріалу про передовий педагогічний досвід педагогічних працівників ПТНЗ за наслідками атестації

До 01.07.2010р.

    Звіт

Подчезерцева Л.І.

5.4.Конкурси професійної майстерності серед педагогів ПТНЗ

1.

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів в/н ПТНЗ

Протягом навчального року

Відповідно

до наказу МОН

Василиненко В.М

Куницька І.В.

2.

Обласний конкурс-огляд «Кращий завідуючий кабінетом  загальноосвітніх дисциплін»

 

 

До 01.01.2010р.

Наказ

Василиненко В.М

Подчезерцева Л.І.

 

6. Діагностична робота

6.1. Моніторинг стану роботи із забезпечення професійної підготовки

1.

Провести моніторинг підвищення кваліфікації та стажування старших майстрів і майстрів в/н сільських ПТНЗ на підприємствах і установах регіону

За графіком НМЦ ПТО

Звіти

Набоков М.Ф

Керівники ПТНЗ

2.

Аналіз викладання умови виробничого навчання з предмету: „Технологія приготування їжі з основами товарознавства”. ДЦППРКТС, ДЦПО,ДПЛХТ, НЦПО

Протягом навчального року

Довідки

Лукаш О.М.

3

Участь в ДКА з метою аналізу якості професійної підготовки учнів

За графіком

ГУОН

Довідки

Методисти

НМЦ ПТО

4

Участь у вивченні виконання ліцензійних умов ПТНЗ І-ІІІ рівня атестації

За графіком

ГУОН

Довідки

Методисти

 НМЦ ПТО

5

Моніторинг якості професійної підготовки

За окремим планом роботи ІАЦ

Узагаль-нена інформація

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

 

6.2. Моніторинг стану роботи із забезпечення загальноосвітньої підготовки

1

Вивчення питання організації та проведення ДПА серед учнів ПТНЗ в групах ІІ і ІІІ курсів.

Згідно наказу ГУОН

Довідки

Методисти

НМЦ ПТО

2

Аналіз рівня загальноосвітньої підготовки за результатами ДПА в групах ІІ і ІІІ курсів.

до 01.07.2010р.

 

Узагаль-нена довідка

Подчезерцева Л.І.

3

Аналіз стану впровадження державної мови в ПТНЗ  області у 2009-2010 навч.р.

вересень 2009р.

Звіт

Подчезерцева Л.І.

4

Моніторинг якості загальноосвітньої підготовки за результатами участі учнів ПТНЗ в обласних предметних олімпіадах.

січень -березень 2010р.

Звіти

Подчезерцева Л.І. Муха Н.О.

5

Аналіз участі випускників ПТНЗ у зовнішньому незалежному оцінюванні

травень-червень

 

Звіти

Подчезерцева Л.І.

6

Проведення апробації програмних педагогічних засобів з предметів загальноосвітньої підготовки : НЦПО, ДЦ ПТО ПІТ, ВПУ-17,ДВПУ,

Протягом навчального року

Звіти

Подчезерцева Л.І.

Муха Н.О.

6.3.Моніторинг розвитку творчо обдарованої особистості

6.3.1. Всеукраїнські конкурси та  олімпіади серед учнів ПТНЗ

1.

Участь у Всеукраїнських  конкурсах фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професій

 

Протягом

навчального року

згідно з наказами МОН

Василиненко В.М.

Зозуля Н.В.

Куницька І.В.

2.

Організаційна робота щодо участі учнів ПТНЗ області у Х Міжнародному конкурсу з української мови імені П.Яцика.

листопад- січень

 

згідно з наказами МОН

Подчезерцева Л.І.

3

Організаційна робота щодо участі учнів ПТНЗ області у Всеукраїнських конкурсах на кращий літературний твір

січень-лютий

згідно з наказами МОН

Подчезерцева Л.І.

6.3.2.Обласні конкурси та  олімпіади серед учнів ПТНЗ

1.

Обласні конкурси фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професій, які будуть  визначені МОН України на 2010р.

Січень-травень

Наказ

ГУОіН

Куницька І.В.

2

Олімпіада з предмету «Бухгалтерський облік »

Березень 2010 р.

Звіт

 

Набоков М.Ф.

Куницька І.В.

 

3

Олімпіада з предмету «Трактори і автомобілі»

Квітень 2010р.

Звіт

  Набоков М.Ф.

  Куницька І.В.   

4

Організація участі учнів, переможців внутрішньоучилищних олііімпіад, в обласних предметних оліпіадах загальноосвітнього циклу.

 

січень-лютий

Звіти

Подчезерцева Л.І.

Муха Н.О.

5

Конкурс-огляд на кращу організацію учнівського самоврядування в ПТНЗ

Січень-квітень 2010р.

Наказ ГУОіН

Шаповалова Г.В.

6

Конкурс-огляд творчих учнівських робіт з питань енергозбереження

Січень-квітень 2010р.

Наказ ГУОіН

Куницька І.В.

7

Узагальнення результатів конкурсів професійної майстерності , олімпіад серед учнів ПТНЗ

Червень 2010р.

Наказ ГУОіН

Куницька І.В.

8

Залучення  роботодавців до участі у конкурсах професійної майстерності серед учнів, педагогів ПТНЗ, визначення номінацій на даних заходах від соціальних партнерів

Протягом навчального року

Звіти

Куницька І.В.

Методисти

НМЦ ПТО

9

Провести  зліт переможців конкурсів професійної майстерності , олімпіад із залученням педагогів, які іх підготували

Червень 2010р.

Звіт

Куницька І.В.

10

Розміщення на сайті НМЦ ПТО , Веб-порталі ПТО України результатів обласних конкурсів професійної майстерності , олімпіад серед учнів та педагогів ПТНЗ

 

Постійно протягом навчального року

Інформації

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

Повод І.В.

 

6.3.3. Раціоналізаторство та винахідництво

1

Впровадження  практичного курсу „Основи енергозбереження” в ПТНЗ області

Вересень-жовтень 2009р.

Звіт

Куницька І.В.

2

Обласна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді

Березень-квітень 2010р.

Звіт

Куницька І.В.

3

Обласний конкурс творчих робіт серед учнівської молоді з інформаційних технологій

Листопад-09 Січень 2010р.

Звіт

Куницька І.В.

7. Виховна робота

7.1. Організаційно-методичні  заходи

1

З метою поглиблення корекційно-відповідальної динаміки формування особистості учнів ПТНЗ провести дослідження на тему:

- „Цінності в житті сучасної молоді (для учнів
 ІІІ курсу)”

- вмотивованість першокурсників до навчання у ПТНЗ (для учнів І курсів)

 

 

 

ІІ півріччя

 

І півріччя

 

 

 

Аналітич-ний звіт

Аналітич-ний звіт

 

 

 

Піковець Л.Г.

 

2

Співпраця з державними, громадськими організаціями та обєднаннями:

-          обласними та регіональними соціальними службами сімї та молоді;

-          репетиторським центром „Логос”;

-          Дніпропетровським відділенням Міжнародного товариства прав людини;

-          Дніпропетровською організацією  „Громадські ініціативи”

Протягом року

 

 

 

Звіт 

Звіт

Звіт

 

 

Звіт

Піковець Л.Г.

 

 

 

 

 

3

Провести соціологічні дослідження за напрямками:

·         розвиток молодіжних громадських організацій у навчально-виховному процесі;

·         залучення учнівської молоді до роботи клубів позакласної роботи.

·         Мотивація випускників до продовження навчання у ВНЗ:

 

·          Анкетування випускників-сиріт ПТНЗ 2010р

 

 

 

 

Жовтень-листопад 2009р.

Грудень 2009р.

ІІ півріччя 2009-2010 н.р.

 

Березень-квітень

2010р

 

 

 

Звіт

 

 

Звіт

 

Звіт

 

 

 

Звіт

 

 

Шаповалова Г.В.

 

4

Зформувати  нову комп’ ютерну базу даних з організації гурткової роботи в ПТНЗ області на 2009-2010 н.р.:

 

Жовтень 2009р.

 

Аналітич-ний звіт

Шаповалова Г.В.

 

5

Вивчення досвіду роботи  молодіжних клубів в ПТНЗ області. Розширення діяльності клубної роботи в гуртожитках.

І Півріччя

2009-2010н.р.

 

      Звіт

Шаповалова Г.В.

 

6

Продовження співпраці з дитячо-молодіжним парламентом м. Дніпропетровськ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншими державними, громадськими та політичними організаціями з метою залучення їх до роботи з учнівською молоддю ПТНЗ області; проведення спільних конференцій, семінарів; організація зустрічей зі спеціалістами (консультації, бесіди), проведення профілактичної роботи (соціально-просвітницькі, волонтерські заходи).

 

Протягом

Навчального року

 

План заходів

 

Шаповалова Г.В.

 

7

Проведення регіональних тренінгових занять із класними керівниками, майстрами в/н, вихователями гуртожитків на теми:

-  „Інноваційні підходи у навчально-виховній роботі з учнівською молоддю”;

- „Молодь ПТНЗ без шкідливих звичок”;

-  „Молодь за здров’є”;

 - „Наслідки сімейних відносин у ранньому віці”;

-  „Законний шлюб – шлях до здорової та щасливої сім’ї”.

 

Жовтень

2009 р.

Березень 2010р.

План

за окремим графіком

 

Звіт

Шаповалова А.В.

Піковець Л.Г.

Керницька Т.В.

8

Висвітлення на web-порталі НМЦ ПТО актуальних новинок виховної діяльності педагогів та учнів ПТНЗ області.

Протягом навчального року

 

Інформації

Шаповалова Г.В.

Корнієнко М.М.

7.2. Демократизація  виховного процесу

1

Проведення регіональних  семінарів з метою обміну  досвідом організації учнівського самоврядування  на базі передових ПТНЗ з цього напрямку

 

Вересень-жовтень 2009р. 

Звіт

Шаповалова Г.В.

 

2

Проведення установчої виборчої конференції учнівського самоврядування ПТНЗ з оновлення складу Дніпропетровської обласної Ради. Затвердження символіки Дніпропетровської обласної Ради учнівського самоврядування ПТНЗ (логотип, гімн, девіз).

Жовтень 2009р.

ДНВЦ-2

 

       Звіт

Шаповалова Г.В.

 

3

Створення банку даних лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ області.

Вересень 2009р.

 

База даних

Шаповалова Г.В.

4

Допомога в розробці нормативної бази учнівського самоврядування навчальних закладів: Положення / Статут, перелік і зміст основних напрямків роботи учнівського самоврядування, перелік комісій учнівського самоврядування, план роботи учнівського самоврядування в навчальному закладі і в гуртожитку на місяць / рік, інформаційний куточок учнівської Ради – стіннівки, плакати, фотовиставки, скринька побажань і пропозицій учнів і педагогів.

 

Вересень-жовтень 2009р.

 

Методичні рекоменда-ції

 

Шаповалова Г.В.

 

5

Підготовка та проведення лідерського марафону „Учнівська республіка ” серед ПТНЗ області

 

І тур. Жовтень-листопад 2009р.

ІІ тур.  Квітень-травень 2010р.

Звіт

Шаповалова Г.В.

 

6

Створити клуб „Управлінці майбутнього ( із запрошенням до його діяльності Криворізького міського методичного центру ПТО і Дніпропетровського дитячо-молодіжного парламенту ).

Листопад 2009р.

 

Програма

План роботи

Шаповалова Г.В.

 

7

В рамках школи молодого керівника за програмою „Рівний-рівному” організація навчання активу учнівського самоврядування ПТНЗ області: співпраця з дитячо-молодіжним парламентом, Школою волонтерів МЦСССДМ. Зустрічі з представниками студентських рад, лідерами громадських організацій області;  зустрічі з цікавими особистостями, політичними та громадськими діячами міста, області.

 

І етап. Січень-лютий 2009р.

 

ІІетап. Березень-квітень 2010р.

 

План за регіональним розподілом

 

 

Звіт

Шаповалова Г.В.

 

8

Тематичні круглі столи з лідерами учнівського самоврядування на базі ПТНЗ м. Дніпропет-ровська і м. Кривого Рогу

Лютий 2009р.

Травень 2010р.

Окремий графік

Звіт

Шаповалова Г.В.

 

9

Створення на web-порталі  НМЦ ПТО окремої рубрики „Лідер ПТО” з метою  користування інформацією про роботу Дніпропетровської обласної Ради учнівського самоврядування, передовим досвідом учнівських активів ПТНЗ області, а також інноваціями у  діяльності учнівського самоврядування в інших областям нашої держави.

Постійно протягом навчального року

Інформації

Шаповалова Г.В.

Корнієнко М.М.

10

Підведення підсумків роботи обласної Ради учнівського самоврядування ПТНЗ області.

Розробка рекомендацій та надання пропозицій на наступний навчальний рік щодо стратегії розвитку учнівського самоврядування в ПТНЗ.

Червень 2010р.

 

Звітна конферен-ція

Шаповалова Г.В.

 

7.3. Спортивно-масові заходи

1.

Семінари-практикуми  керівників та викладачів фізвиховання з питань реалізації Комплексної програми з фізичної культури та спорту у системі ПТНЗ області

 

Жовтень 2009р.

Березень 2010р.

Звіти

 Киба Н.В.

2

Засідання обласно та міського спортивного клубу «Трудові резерви»

1 раз у квартал

Звіти

Киба Н.В.

3

Організація святкового заходу приуроченому до Дня працівників фізичної культури та спорту 

Вересень 2009р

Сценарне забезпечення

Киба Н.В.

4

Організація та проведення 54-ї спартакіади серед учнів  ПТНЗ області  (за окремим графіком)

Протягом навчального

року

Звіти

Киба Н.В.

5

Організація та проведення зональних змагань серед учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю (за окремим графіком)

Протягом року

Звіти

Киба Н.В.

6

Проведення VІ обласного турніру з волейболу пам’яті  директора ПТУ-63 Володимира Князева

Січень

2009р.

Звіт

Киба Н.В.

7

 

Проведення міського турніру з міні-футболу пам’яті  Вишневського

Квітень 2009р.

Звіт

Киба Н.В.

8. Науково-методична робота

8.1. Розробка та апробація державних  стандартів ПТО

1.

Розробка державного стандарту основаного на компетенціх з професії „Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу” (2-3 розряд)

Протягом року

Проект стандарту

Набоков М.Ф.

Робоча група МОН

2.

Методична допомога колективам ПТНЗ з розробки робочих навчальних планів на нові державні стандарти ПТО з конкретних професій

Протягом року

Методичні рекомендації

Методисти НМЦ ПТО

3.

Надання методичної допомоги в апробації проектів державних стандартів ПТО в ПТНЗ області

Протягом року

Методичні рекомендації

Методисти НМЦ ПТО

8.2. Видання підручників,  посібників

1

Забезпечення сільських ПТНЗ електронними версіями навчальних посібників:

-    „Правила дорожнього руху”

-    „Основи керування автомобілем і БДР”

-    „Комп`ютерна порограма з порад водіям”

-    Комп`ютерна програма з урегулювання правових відносин з ДАІ

-    Електронний посібник викладача КЦПО Білоусова Б.М.”Трактори” (ч. 3 і 2). й с/г машини

-    Електронний підручник ЗНЛ -131

-    Комп`ютерна програма з будови „Опель” та „Вольво”

-    Комп`ютерні посібники з ПДР приватного підприємства „УКК – автошкола, Сулима В.В., м. Кривий Ріг”

Протягом

року

Електронна версія

       Набоков М.Ф.

 

 

 

 

  

8.3.Розробка методичних рекомендацій

1

Методична розробка для практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ „матеріально-технічне забезпечення кабінетів психологічних служб ПТНЗ області”

Грудень 2009

Методичні рекомендації

Піковець Л.Г.

2

Методична розробка для практичних психолгів і соціальних педагогів. Психолого-корекційна робота з учнями пільгової категорії у ПТНЗ області

Червень

2010р.

Методичні рекомендації

Піковець Л.Г.

3

Методичні рекомендації щодо порядку підготовки навчальних груп (ПТНЗ) з питань організації виробничого навчання в умовах навчального закладу, на виробництві та виробничої практики

Березень 2010р.

Методичні рекомендації

     Набоков М.Ф. 

     Творчі групи

  

4

Алгоритм написання дипломної (творчої) роботи учнів ПТНЗ з професії сфери послуг

        До 20.10.2009р.

 

Методичні рекомендації

Лукаш О.М.

5

Методична рекомендація  «Як спланувати методичну роботу над проблемоє?

До 01.01.2010р.

Методичні рекомендації

Муха Н.О.

6

    Методичні рекомендації для методистів ПТНЗ : Діагностика   методичної роботи з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках теоретичного  та виробничого навчання

 в ПТНЗ області.

До 01.01.2010р.

Методичні рекомендації

Муха Н.О.

7

Видання рекомендацій з організації роботи приймальних комісій та прийому молоді в ПТНЗ

До 01.04.2010р.

Методичні рекомендації

Головченко С.В.

8

Видання  рекомендацій з впровадження сучасних інтерактивних форм організації і проведення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл.

До 01.05.2010р

Методичні  рекоменда

ції

Головченко С.В.

 

9

Методична розробка «Організація проведення

училищних конкурсів фахової майстерності

серед учнів ПТНЗ»

Грудень 2009р.

Методичні  рекомендації

Куницька І.В.

8.4. Спільні проекти ПТО з ВНЗ

1.

Співпраця з кафедрою здорового способу життя, психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження сучасних превентивних методик роботи серед молоді ПТНЗ

Протягом навчального року

Звіт

Піковець Л.Г.

2

Співпраця з відповідними кабінетами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо сучасних проблем методики викладання загальноосвітніх дисциплін.

Протягом навчального року

Звіт

Подчезерцева Л.І.

3

Проходження практики на базі НМЦ ПТО тудентами кафедр „Практичної психології” та „Соціальної роботи і кадрового менеджменту”

Щорічно з березня

Звіт

Піковець Л.Г.

9. Пропагування перспективи розвитку ПТО

9.1. Інноваційна діяльність

1

Впровадження інноваційних  проектів в ПТНЗ сільських регіонів.

Січень 2010р.

 

Звіт

Козловський Г.Ф.

Набоков М.Ф.

2

Контроль за виконанням наказу МОН від 28.09.2007р. № 866 „Про Всеукраїнський маршрут впровадження інноваційних проектів”

Протягом навчального року

Звіт

Козловський Г.Ф.

 

9.2. Виставкова діяльність

1

 Організація участі ПТНЗ у Всеукраїнських та обласних виставках інноваційних проектів ПТО

Протягом навчального року

      Звіт

Козловський Г.Ф.

2

Організаційні заходи з проведення виставок ПТО Дніпропетровщини:

-          Сучасна освіта України

 

-          „Освіта. Карєра. Суспільство”

 

 

Лютий 2010р.

Квітень 2010р.

    Звіти

Козловський Г.Ф.

9.3. Робота експериментальних майданчиків в ПТНЗ

1

 Відкриття  експериментального майданчика на базі Томаківського професійного аграрного ліцею

Лютий 2010р.

звіт

Козловський Г.Ф.

2

Завершити роботу щодо відкриття Всеукраїнького експериментального майданчика на базі Дніпродзержинського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів

Жовтень 2009

звіт

Козловський Г.Ф.

3

Вивчити роботу Всеукраїнського експериментального майданчика за темою наукового дослідження  „Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою ” на базі ДНВЦ-2

Березень 2010

Звіт

Козловський Г.Ф.

4

Підготовча робота  з відкриття Всеукраїн-ського експериментального майданчика на базі Дніпропетровського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу

Листопад 2009р.

Звіт

Козловський  Г.Ф.

5

Семінар представників творчих груп ПТНЗ області з досвіду роботи експериментальних майданчиків

Квітень 2010

звіт

Козловський Г.Ф.

10. Кабінет профорієнтаційної роботи та соціальних досліджень

1

Продовження роботи з формування психологічної служби у системі ПТНЗ області згідно Наказу ГУОіН від 29.11.07р. № 1019

Протягом навчального року

Звіт

Піковець Л.Г.

2

Аналіз якісного складу практичних психологів та соціальних педагогів ПТНЗ області

Листопад грудень 2009р.

Звіт

Піковець Л.Г.

3

Виїзди до ПТНЗ з метою вивчення та узагальнення кращього досвіду роботи пактичних психологів та соціальних педагогів (щорічно за окремим графіком)

Протягом навчального року

Звіти

Піковець Л.Г.

4

Організаціяроботи школи молодого практичного психолога та соціального педагога ПТНЗ (за окремим графіком) з метою допомоги у застосуванні психологічного інструментарію та інноваційних методів роботи з учнями, педколективом, батьами.

Протягом року

Звіт

Піковець Л.Г.

5

Семінари-практикуми психологів та соціальних педагогів ПТНЗ області за темою:

1.Організаційно-методична робота практичного психолога у супроводі та становленні  підлітків  ПТНЗ 

2.Психолого-педагогічний супровід учнів з особливими потребами, учнів-сиріт, учнів позбавлених батьківського піклування ДНВЦ-2

 

 

 

Жовтень 2009р.

 

 

Лютий 2010р.

 

Звіт

 

 

Звіт

Піковець Л.Г.

6

Надання методичної допомоги практичним психологам, соціальним педагогам в підготовці до атестації

Протягом навчального року

 

Піковець Л.Г.

7

Співпраця з кафедрою психологів та менеджменту соціальної роботи ДНУ за напрямками:

-         участь викладачів ДНУ у семінарах-практикумах;

-         залучення  студентів до проходження практики у ПТНЗ;

-         надання консультаційної допомоги у роботі практичних психологів ПТНЗ

Протягом навчального року

Звіт

Піковець Л.Г.

8

Участь у Днях зайнятості молоді (разом з міськими та районними центрами зайнятості)

Березень - квітень

2010 р.

Звіт

Головченко С.В.

 

9

Оголошення місячника пропаганди робітничих професій (за окремим планом)

Квітень – травень10р

 

Узагальне

на довідка

Головченко С.В.

10

Семінар  для секретарів приймальних комісій і заступників директорів з НВР

Квітень

2010 р.

Звіт

Головченко С.В.

11

Індивідуальні консультації для знов прийнятих заступників з НВР, щодо роботи з комп’ютерними програмами „ Сироти”,  «Багатодітні», «Аналіз контингенту»

Протягом навчального року

Звіти.

База даних

Головченко С.В.

 

12

Створення банку даних учнів ПТНЗ на 2009-2010 н.р.:

1.                  „Сироти”; 

2.                  «Багатодітні»;

3.                   «Аналіз контингенту».

 

Жовтень -

листопад

2009р

 

Узагаль-нені довідки

Головченко С.В.

 

13

 Аналіз та узагальнення  звітів про учнів пільгової категорії ПТНЗ   за різними формами «Б.Д.» (за окремим графіком)

Протягом навчального року

Довідка

Головченко С.В.

14

Підготовка матеріалів до спецвипуску газети «Джерело» з переліком робітничих професій, за якими проводиться прийом на навчання в ПНЗ області за дерзамовленням

Березень 2010

Спецвипуск газети

Головченко С.В.

15

Збір, узагальнення інформації  та надання її до ПТНЗ області про професії введені в ПТНЗ України для формування держзамовлення

Протягом навчального року

Довідка

Головченко С.В.

16

Анкетування  секретарів приймальних комісій, узагальнення результатів

Квітень 2010р

Звіт

Головченко С.В.

17

Перевірки роботи приймальних комісій ПТНЗ, підсумковий аналіз та підготовка рекомендацій щодо покращення роботи приймальних комісій

Травень-серпень 2010р

Звіт.

Методичні рекомен

дації

Головченко С.В.

18

Аналіз та узагальнення  звітів за електронною Б.Д. перехідного контингенту учнів ПТНЗ області

До 30 червня 2010р

Звіт

Головченко С.В.

 

19

Збір та узагальнення інформації про житлово-побутові умови учнів пільгових категорій, наявність відповідних документів

Листопад-

2009 р

Довідка

Головченко С.В.

 

20

Збір та узагальнення інформації про житлово-побутові умови учнів пільгових категорій випускників 2010р., наявність відповідних документів

Квітень-червень 2010р

Довідка

Головченко С.В.

 

11.Інформаційно-аналітичний  центр

1

Розробити та затвердити план роботи ІАЦ

на 2010р

Грудень 2009р.

План заходів

Корнієнко М.М.

Гладкий М.А.

Повод І.В.

2

Підготовка і видання  аналітичних матеріалів  діяльності ПТНЗ області з  напрямків:

- стан ринку праці

- інформаційна картка ПТНЗ

- Моніторинг діяльності ПТНЗ за визначеними МОН індикакторами

- Анкетування випускників та роботодавців

- якісний склад педпрацівників ПТНЗ

- інші напрямки роботи ПТНЗ

Протягом

року

Аналітичні матеріали 

Корнієнко М.М

Гладкий М.А.

3

Узагальнення матеріалів анкетування випускників та роботодавців (1-й етап виконання плану заходів з розробки планів перпективного розвитку ПТНЗ в рамках українсько-канадського проекту «Деце-нтралізація професійного навчання в Україні»

До 23.09.09

Аналітичні матеріали 

Корнієнко М.М

Гладкий М.А.

4

Інформаційно-консультативний супровід діяльності з напрямку розробки планів перспективного розвитку ПТНЗ області

Вересень-Жовтень

2009р.

Методичні рекомендації

Корнієнко М.М

5

Збір від ПТНЗ області , узагальнення в ІАЦ та надання до Національного ІАЦ матеріалів (електронна база данних) в  інформаційну систему «Proftechinfo»

1 раз на півріччя.

Узагальнена інформація

Корнієнко М.М

6

Проведення навчання для працівників ПТНЗ пілотних регіонів (Запорізька, Донецька, Херсон-ські області) з впровадження в роботу інформа-ційної системи «Proftechinfo» розробленої в рамках проекту ТАСІS «Підвищення ефективності управління ПТО на регіональному рівні в Україні»

За графіком МОН

Звіт

Корнієнко М.М

Гладкий М.А.

7

Забезпечення роботи та оновлення змісту сайту НМЦ ПТО матеріалами про інноваційну діяльність профтехосвіти області

Протягом

навчального року

Узагальнені матеріали

Корнієнко М.М.

Повод І.В.

8

Розроблення нових комп’ютерних програм (баз даних ) , електронних тестових програм для покращення інформатизації ПТНЗ області

Протягом

навчального року

Програми, тести

Корнієнко М.М.

Повод І.В.

9

Встановлення прямих зв’язків ПТНЗ області з навчальними закладами країн СНД, Європейського союзу

Протягом навчального

року

Інформаційно-аналітичні матеріали

Василиненко В.М.

Директори ПТНЗ

10

Участь у міжнародних виставках ПТО області

Протягом навчального

року

Звіти

Василиненко В.М.

Директори ПТНЗ

11

 Організаційна робота з входження ПТО області у нові міжнародні проекти

Протягом навчального

року

Угоди

Василиненко В.М.

Директори ПТНЗ

12. Педагогічний кабінет НМЦ ПТО

.1

Створення каталогу інноваційного педагогічного досвіду працівників психологічної служби ПТНЗ Дніпропетровської області (Випуск № 2)

Червень 2010р.

Збірник

Піковець Л.Г.

2

Створення банку даних передового педагогічного досвіду, сучасних виробничих технологій ПТО області, України, Європейських країн

Протягом

навчального року

Банк даних

Куницька І.В.

Методисти

НМЦ ПТО

3

Оновлення  та доповнення «Скриньки педагогічної майстерності» методичними розробками, рекомендаціями, посібниками, навчальною літературою, іншими інформаційно-аналітичними матеріалами

Протягом

навчального року

Розміщення переліку матеріалів

 на сайті

НМЦ ПТО

Корнієнко М.М.

Повод І.В.

4

Постійне  розповсюдження та впровадження передового педагогічного досвіду педагогів області і України

За наслідками навчального року

Звіт

 

Куницька І.В.

 

12. Фінансово-господарська діяльність

1.

Проведення інвентаризації, списання матеріалів

Грудень 2009р.

Накази

Акти

Калініченко Л.М.

Куницька І.В.

2.

Надання платних консультаційних послуг з ліцензування, атестації ПТНЗ, які займаються підготовкою робітників

Протягом року

Угоди

Василиненко В.М.

Методисти

НМЦ ПТО

3.

Розробка робочих  навчальних планів і програм, методичних посібників, рекомендацій  на платній основі за заявками ПТНЗ

Протягом навчального року

Методичні рекомендації

Василиненко В.М.

Методисти

НМЦ ПТО

4.

Забезпечення роботи комп’ютерної техніки, мережі  Інтернет, електронної пошти

Протягом навчального  року

Ремонт та обслуговування

Василиненко В.М.

Корнієнко М.М.

Куницька І.В.

 

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО у

Дніпропетровській області                                                             В.М.Василиненко