РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

учасників круглого столу «Здійснення моніторингових досліджень діяльності ПТНЗ з метою формування  ринку праці регіону кваліфікованими  робітничими кадрами»

 

     Учасники круглого столу  обговорили основні напрямки роботи з напрямку проведення моніторингових досліджень діяльності ПТНЗ з метою формування  ринку праці регіону кваліфікованими  робітничими кадрами.

 Відзначили , що на рівні Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти і науки облдержадміністрації визначені пріоритетні напрямки  з впровадження цієї діяльності в ПТНЗ . Учасниками круглого столу відмічено, що значну роль у створенні інтерактивної інформаційної бази , покращенні системи моніторингових досліджень роботи навчальних закладів сприяло участь профтехосвіти Дніпропетровщини у міжнародних проектах: «Підвищення ефективності управлення ПТО на регіональному рівні  в Україні» та «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Так, завдяки  проекту ТАСІS  в Україні створено 5 регіональних  інформаційно-аналітичних центрів при обласних навчально-методичних центрах ПТО (в.т.ч. і в НМЦ ПТО у Дніпропетровській області)  і  1 Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр на базі інституту профтехосвіти академії педагогічних наук України. За сприяння українсько-канадського проекту у червні 2008 року відкрито веб-портал ПТО України  (www.proftekhosvita.org.ua). Усі ці кроки сприяли в отриманні певних   позитивних  результатів в організації і проведенні інформаційно-аналітичної роботи в ПТНЗ області. Протягом 2008-2009 рр. інформаційно-аналітичним центром НМЦ ПТО проведені моніторингові дослідження та видані відповідні аналітичні матеріали та рекомендації з таких напрямків:

- стан регіонального ринку праці;

- анкетування працевлаштування випускників ПТНЗ та роботодавців;

- діяльність ПТНЗ області за 2006-2008рр. за індикаторами ГУОіН;

- моніторинг діяльності ПТНЗ у 2008р. за індикаторами МОН України

- впровадження комп’ютеризації в ПТНЗ.

         Виходячи з обговорення даного питання, всього спектру освітянських проблем, новацій у сфері професійно-технічної освіти, зумовлених вимогами органів державної влади щодо ефективного використання бюджетних коштів на підготовку робітничих кадрів, задоволення потреб роботодавців у робітничих кадрах , результатами участі у міжнародних проектах учасники круглого столу пропонують:

Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації

-         Продовжувати активну роботу з  координації співпраці ПТНЗ, роботодавців, служби зайнятості, інших установ і організацій у формуванні трудового потенціалу регіону;

-         Визначати завдання для ПТНЗ у підготовці кваліфікованих робітників лише на основі моніторингових досліджень реального ринку праці та потреб роботодавців ;

-         Визначати та проводити в ПТНЗ щорічні дослідження (перевірки за графіком) з питань якості професійної підготовки та ефективності використання бюджетних коштів на підготовку робітничих кадрів;

-         Напрацьовувати на основі проведених ІАЦ моніторингових досліджень рекомендації керівникам ПТНЗ з управлінських дій направлених на задоволення потреб ринку праці робітничими кадрами.

Обласній методичній службі  профтехосвіти

 

-  Забезпечити роботу інформаційно-аналітичного центру НМЦ ПТО згідно вимог МОН України ;

-         Запровадити у діяльність ПТНЗ області інформаційно-аналітичну систему (ІАС), яка розроблена в рамках проекту ТАСІS;

-          Щоквартально видавати аналітичні матеріали до збірника ГУОН «Моніторинг діяльності ПТНЗ області»;

-         Розширювати стосунки з установами, службами, громадськими організаціями  у проведенні моніторингових досліджень з питань діяльності ПТНЗ;

-         Розгорнути видавничу діяльність(тиражування) інформаційно-аналітичних матеріалів для потреб ПТНЗ, роботодавців, інших зацікавлених організацій;

-         Координувати роботу щодо створення  сайтів у кожному ПТНЗ області, в.т.ч. і в навчальних центрах при установах виконання покарань;

-         Постійно розміщувати на сайті інформацію про проведені масові заходи , оновлювати зміст скриньки (банку даних) педагогічної майстерності;

-         Розмістити на сайті НМЦ ПТО адреси сайтів і електронної пошти ПТНЗ області.

  Керівникам професійно-технічних навчальних закладів

 

-         Створити маркетингові служби (призначити відповідальних працівників)  навчальних закладів , які б здійснювали моніторингові дослідження демографії, профільності загальноосвітніх навчальних закладів,ринку праці в регіоні, працевлаштування випускників та інших показників роботи ПТНЗ;

-         Забезпечувати своєчасне проведення моніторингових досліджень в ПТНЗ згідно вимог МОН України  , ГУОН;

-         Поширювати види освітніх послуг  (розширювати перелік професій) для задоволення потреб населення у освітніх послугах;

-         Залучати соціальних партнерів до розв’язання проблем підготовки робітничих кадрів в ПТНЗ (оновлення МТБ, організація виробничої практики учнів, стажування педагогів на виробництві, тощо);

-         Розширювати стосунки  з регіональними центрами зайнятості у перепідготовці незайнятого населення;

-         Використовувати досвід міжнародних проектів у встановленні ділових стосунків із навчальними закладами інших країн.

 

Представникам соціальних партнерів:(галузевим управлінням, обласним службам, асоціаціям роботодавців, профспілковим організаціям ,керівникам ПТНЗ різних форм власності і підпорядкування)

 

     -   Вносити пропозиції до головного управління освіти і науки, обласної методичної служби ПТО щодо організації спільних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів) з питань підготовки робітничих кадрів для потреб ринку праці регіону, впровадження державних стандартів ПТО, створення підручників, посібників, електронних програмних засобів навчання тощо;

     -  Надавати в НМЦ ПТО для вивчення та апробації  напрацювання педагогічних колективів ПТНЗ різних форм власності і підпорядкування  (підручники, посібники, дидактичні матеріали, методичні розробки тощо ) для  створення єдиного банку даних інформаційно-аналітичних матеріалів ПТО  ;

    

 

03.04.2009р.                                                                             СХВАЛЕНО:

учасниками круглого столу