Реалізація міжнародних проектів

у професійно-технічній освіті Дніпропетровщини

 

На базі навчально-методичного центру у Дніпропетровській області проведено  засідання круглого столу за темою  «Про наслідки реалізації міжнародних проектів у  професійно-технічній освіті області», в якому взяли участь:

-Вольф-дітер Мільхан -міжнародний експерт ЄС «Підвищення ефективності управління системою ПТО на регіональному  рівні»;

-представники пілотних ПТНЗ області;

-роботодавці;

-керівники  навчальних закладів, які мають бажання впроваджувати в ПТНЗ новації проектів;

-керівники приватних ПТНЗ;

-представник вищої школи.

Учасники обговорювали питання:

-стратегія та реформування ПТО;

-соціальне співробітництво як пріоритетний напрямок розвитку ПТО;                                         -платформа співробітництва з роботодавцями з питань розробки рамкової системи кваліфікації в Європі;

-науковий підхід до проблем впровадження виробничих  технологій у процесі підготовки робітників тощо.

Учасники засідання круглого столу звернули  увагу на необхідність оновлення змісту професійної підготовки, забезпечення стратегії  випереджувального розвитку професійної освіти.

Виходячи з обговорення всього спектру освітянських проблем, новацій у системі професійно-технічної освіти, зумовлених результатами участі у міжнародних проектах, учасники круглого столу вважають за доцільне всім закладам профтехосвіти взяти до уваги :

 

-         Необхідність узагальнення досвіду пілотних ПТНЗ для поширення в усі навчальні заклади  області різної форми підпорядкування та власності

 

-         Встановлення зв’язків із соціальними партнерами, які залучаються до розв’язання проблем профтехосвіти та навчання робітничих кадрів

 

-         Розширення  стосунків ПТНЗ із центрами зайнятості та  обмін інформацією про ринки  праці  та пропозиції в системі профтехосвіти

 

-         Розробка та апробація державних стандартів профтехосвіти, з врахуванням результатів  анкетування роботодавців, користувачів педпослуг профтехосвіти

 

-         Проведення роботи з  впровадження національної кваліфікаційної структури

 

-         Необхідність оновлення змісту  навчання фахівців сільськогосподарського  профілю

 

-         Проведення постійної роботи з навчання педпрацівників  інтерактивних методів навчання та впровадження їх  на практиці

 

-         Створення  дієвих партнерських громадських формувань із залученням  замовників кадрів у визначенні змісту навчання та прийнятті управлінських рішень керівниками ПТНЗ

 

-         Розповсюдження досвіду  розробки бізнес-планів навчальних закладів, які сприяли б  конкурентноздатності на ринку освітніх послуг.

Л.Мілова,

методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області